Användarvillkor

Sparklubben.se är en öppen hemsida, som startades 2012. Den är fri för vem som helst att ta del av. Bakom sidan står Sparklubben Media AB, som är ett dotterbolag till Spiltan Invest. Sparklubben.se har utgivningsbevis från Myndigheten för press, radio och tv. Ansvarig utgivare är Helena Svensson.

Lämna e-postadress och få våra nyhetsbrev
Om du fyller i ditt namn och e-postadress får du våra nyhetsbrev: det vill säga Sparrebellen och Sparklubben.se:s nyhetsbrev. Sparklubben.se skickar enbart nyhetsbrev via e-post. Genom att bli medlem i Sparklubben.se ger du ditt samtycke till detta.  Vill du inte längre få våra mail klickar du på länken ”Avregistrera mig från detta utskick” längst ned i Nyhetsbrevet/Sparrebellen.

Vi värnar på din integritet
Sparklubben tillämpar personuppgiftslagen och värnar om den personliga integriteten. Uppgifter som lämnas till Sparklubben.se vid registreringen används för administration och för att kunna upprätthålla en hög service till Sparklubbens medlemmar. Informationen du lämnar till oss kommer endast att användas av Sparklubben.se. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse om inte gällande lagstiftning kräver att vi gör så. Här hittar du Sparklubbens/Spiltans integritetspolicy i sin helhet.