Helena Svensson
Skribent
helena@sparklubben.se

Helena Svensson
Skribent
helena@sparklubben.se


Hur maximerar jag min pension?


Börja jobba tidigt och sätt dig in i hur de strategiska beslut du fattar genom livet faktiskt påverkar pensionen. Det är några av medskicken från författaren och pensionsexperten Nils Bacos. Han säger också att alltför få anpassar sina utgifter i tid, inför pensionärstillvaron. Många skulle också kunna tjäna stora pengar på att planera pensionsuttagen rätt – och se till att de faktiskt får tjänstepension från sin arbetsgivare.

Nils Bacos har skrivit flera böcker om pensioner, bland annat ”Bli inte blåst på pensionen”, som vänder sig till alla som förvärvsarbetar, och ”Planera pensionsuttagen rätt”, som vänder sig till dem som snart ska gå i pension. För Sparklubbens läsare ger han några grundläggande viktiga tips för personer i olika åldrar – och berättar om vanliga misstag.

Vad skulle du säga är det absolut viktigaste man behöver förstå kring vårt pensionssystem?

– Att det finns en korrelation mellan hur många år man arbetar och hur mycket pension man får. Men också att det finns ett samband mellan inkomstens storlek och pensionens storlek. Under åren man arbetar fattar man ett antal strategiska beslut som kan få stor påverkan på pensionen. Studier, val av yrke, tjänstledighet, barnledighet, deltidsarbete och att starta företag är alla exempel på val som kommer att påverka pensionens storlek.

Nils Bacos, författare och pensionsexpert

Nämn tre vanliga pensionsmisstag?

  • Att inte i tid anpassa sina utgifter till kommande pensions storlek. För många kommer det som en chock att pensionens storlek skiljer sig så mycket från arbetsinkomsten. Ofta blir ju pensionen betydligt lägre än den inkomst man haft.
  • Att inte känna till om din arbetsgivare betalar till tjänstepension eller inte. Vissa arbetsgivare betalar inte in till de anställdas tjänstepensioner. Utebliven tjänstepension kan kompenseras med högre lön men då får man själv se till att spara.
  • Att inte planera pensionsuttagen rätt. Många tar ut för mycket pension i början, andra tar ut för lite och tror att livet är evigt. Behovet av pengar skiljer sig åt för en 65, 75 eller 85 år gammal person. Här gäller det att planera och se helheten.

En skilsmässa kan innebära att den ena parten behåller sina pensioner ograverade, medan den andra partens pensioner ingår i bodelningen

– Nils Bacos

Hur kan man tänka när det gäller pensionsuttag? Vad finns det för fördelar med att börja ta ut olika tjänstepensioner vid olika tidpunkter?

– Det gäller att ta reda på hur just din situation ser ut. Det är ytterst individuellt. Många olika faktorer spelar in och det gäller att se till helheten, det vill säga till hela din ekonomiska situation och inte bara till pensionsutbetalningen. Din ålder i relation till din partners kan vara viktig. Är barnen utflugna? Hur är ditt hälsotillstånd? Här finns inga generella råd att ge, utom att du själv måste se om ditt hus eftersom varje persons situation är unik.

Det finns fördelar med att ta ut pension vid olika åldrar. Allt beror på vad du vill uppnå. Vissa pensioner kan du ta ut på mycket kort tid, till exempel två år, andra har längre utbetalningstid. Du kanske vill jobba deltid och samtidigt lyfta en del av din pension. Någon av dina pensioner kanske saknar efterlevandeskydd och du väljer därför att ta ut den först.  Genom att välja olika tidpunkter för uttag kan du reducera skatten. Livet blir inte alltid som man tänkt, därför kan det vara en fördel att kunna variera pensionsuttagen.

Vad ska en ung person tänka på när det gäller pension?

– Börja jobba tidigt. Även inkomster under studietiden kan vara pensionsgrundande. Se till att din arbetsgivare gör pensionsavsättningar åt dig, men spara också själv! Det finns en tid innan du får familj då du har relativt god ekonomi. Är du en så kallad DINK ”Double Income – No Kids”? Passa på att spara innan hus och barn kommer … Ränta på ränta-effekten gör underverk under långa spartider. Lägg inte alla ägg i en korg.

Vad bör en medelålders person göra när det gäller pension?

– Även om det känns avlägset är det bra att fundera på pensionen i god tid. Barnen utflugna? Då kan du spara lite mer. Arbetar du deltid kan det vara läge att gå upp i tjänst. Ta ett steg i karriären. Byt jobb för att få högre lön. Spara och utvärdera din skuldsituation. Förbered dig för hur du vill att din ekonomi ska vara när du gått i pension.

Och vad bör någon som närmar sig pensionering göra?

– Var påläst inför pensioneringen. Se till att du minskar risken i din pensionsportfölj. Ta reda på vad som gäller just för dig. Diskutera gärna men ta inte för givet att du ska göra så som dina kompisar gör, då de kan omfattas av helt andra pensionsavtal. Fundera på när du ska gå i pension och resonera med din partner. Är delpension ett alternativ? Du kanske vill sluta helt eller till och med jobba längre.

Femtio procent av alla äktenskap spricker – på vilket sätt kan en framtida skilsmässa påverka pensionen?

– En skilsmässa kan innebära att den ena parten behåller sina pensioner ograverade, medan den andra partens pensioner ingår i bodelningen. Ta reda på vad som gäller för just dina pensioner. Man kan också använda pensionen som en del i bodelningen. Det kan ju vara en fördel att den som har den lägsta inkomsten får pensionen och den som har hög inkomst får gottgörelse av annat slag ur boet.

Vad bör man göra om ens arbetsgivare inte har tjänstepension?

– Betalar din arbetsgivare inte tjänstepension ska du kräva att få en höjd lön. Men glöm inte att du själv måste spara lönehöjningen till din pension. Anställda som saknar tjänstepension i anställningen har fortfarande rätt att utnyttja det privata pensionsavdraget. Spara regelbundet!  Får du inte kompensation så se dig om efter ett nytt jobb.

När tycker du att man bör välja efterlevandeskydd? Och när är det onödigt?

– När du bildar familj, tar lån, köper hus eller lägenhet, måste du samtidigt försäkra dig om att familjen ska kunna fortsätta sitt liv, materiellt sett, någorlunda oförändrat, om du skulle avlida. Att teckna en livförsäkring, är ett bra och billigt sätt att skaffa ett skydd för sina efterlevande. Individuella livförsäkringar är billiga när man är ung. Priset stiger med åldern, men samtidigt avtar ju behoven. Se därför till att du och din partner båda har livförsäkringar, till ett belopp som ni anpassar till er skuldbörda, antal barn och så vidare.

Självklart ska man ta bort efterlevandeskyddet om det inte finns något behov av efterlevandeskydd. Pensionsutbetalningar utan efterlevandeskydd ger en högre pension än de med efterlevandeskydd.

Vad behöver man som egenföretagare förstå när det gäller pensioner?

– Du som är företagare kan själv påverka och bestämma hur du ska ta ut din inkomst ur företaget. Varje beslut du fattar, får en konsekvens utifrån regelverken för socialförsäkring, pension, skatter och så vidare.

Företagsformen du valt, styr hur du bäst ska spara till din pension. Valen blir olika beroende på om det är aktiebolag eller enskild firma. Tänk på att det även finns ett samband mellan inkomstens storlek och pensionens storlek. Inkomster över vissa nivåer ger inte pensionsrätt, ej heller aktieutdelning. Som egenföretagare har du själv det fulla ansvaret för hur stor eller liten din pension blir.


Du driver både maximeradinpension.se och anstallprivat.se. Vad är den största fördelen med att anställa någon privat?

– De allra flesta vet inte om att privatpersoner får lov att avlöna andra privatpersoner. En stor fördel är att man har direktkontakt med den som utför arbetsuppgiften. Genom att avlöna en person privat kan man betala en skälig lön då man slipper mellanhänder.  Man betalar inte moms när man avlönar privat och man kan utnyttja RUT/ROT-avdraget. När man utnyttjar RUT/ROT-avdraget blir kostnaden för den som avlönar endast timlönen som man betalar ut.


FOTNOT: Nils Bacos ger dig som Sparklubbenläsare 40 % rabatt på hans böcker här. Ange kod 23SPIL40. Sparklubben.se tjänar inga pengar på att du använder koden. Koden gäller 2023 år ut.