Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Så här investerar du i investmentbolag


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

De stora framgångarna för Spiltan fonders Aktiefond Investmentbolag har gjort att allt fler inser potentialen i att köpa och behålla investmentbolag. Investmentbolagsfonden är en smart beta indexfond som med en låg avgift på 0,2 % slagit börsindex varje år sedan den startade för 4 år sedan.


Sen kan du åka iväg till någon Söderhavsö i 30 år


I senaste numret av Privata affärer är fonden återigen vald till Läsarnas favorit och det är den mest valda fonden på Avanzas fondtorg. Fonden är utmärkt för månadssparande men om man vill investera ett större belopp kan man också att göra en egen portfölj av investmentbolag. Man skall då tänka på nedanstående faktorer och jag beskriver också hur Spiltan Invest, där jag är själv är VD, kan bedömas på de olika faktorerna. Spiltan Invest finns inte med i Investmentbolagsfonden då den fokuserar på de största mest likvida svenska investmentbolagen.


 1. Vilka är de största innehaven? 
  I ett investmentbolag får man riskspridning genom att bolaget har många enskilda innehav precis som en aktiefond. Då är det givetvis viktigt att studera vilka de största innehaven är då de får stor betydelse för hur utvecklingen för investmentbolaget blir. Till exempel har Latour haft stora innehav i Assa Abloy och Securitas som varit en stor anledning till Latours fina utveckling under många år. Om ett investmentbolag har något stort innehav som man inte tror på skall man kanske undvika just det investmentbolaget. 
  Spiltan: Spiltan Invest är ett extremt fall då dataspelsbolaget Paradox Interactive står för ca 70 % av värdet i portföljen. Givetvis måste man då tro att Paradox kommer att ha en god utveckling för att investera i Spiltanaktien. Men den största anledningen till att Spiltan gått upp med 100 % det senaste året är den framgångsrika utvecklingen för Paradox.
 2. Vad är kostnaderna för att driva investmentbolaget?  
  När man köper en fond får man betala en förvaltningskostnad till fondbolaget som sköter fonden. På samma sätt har investmentbolag en kostnad för att driva bolaget som årligen belastar bolagets avkastning. Då de stora svenska investmentbolagen har många miljarder i tillgångar blir kostnaden i procent räknat mycket låg (normalt 0,1-0,3 %). Se däremot upp när det gäller mindre investmentbolag som t ex håller på med onoterade aktier som kan ha årliga kostnader på 4-5 % eller investmentbolag som köper fonder med höga kostnader t ex East Capital Explorer eller NAXS.  
  Spiltan: Spiltan Invest har årliga kostnader på ungefär 8 miljoner kronor och med dagens marknadsvärde innebär det att kostnaden i procent blir ca 0,8 %. Det är högre än de stora investmentbolagen men lägre än en småbolagsfond eller om man köper förvaltning av onoterade aktier via en fondstruktur.
 3. Potential i rabatten  
  Investmentbolag handlas normalt med en rabatt på de underliggande tillgångarna. Analytiker anser ofta att rabatten beror på att man kan köpa innehaven direkt på börsen och att investmentbolagen sällan byter innehav då ägarna har maktambitioner. Personligen har jag alltid hävdat att rabatten beror på att investmentbolagen inte har några finansiella rådgivare som rekommenderar dem till sina kunder, för rådgivare tjänar inga pengar på att rekommendera köp och behåll av investmentbolag. Investmentbolagen lägger inte heller så mycket resurser på att marknadsföra sig själva för då får ju de stora huvudägarna betala största delen av kostnaden själva. Om man aldrig planerar att sälja sitt innehav struntar man i om det finns en rabatt. På lång sikt kan man spekulera om att rabatterna kommer att minska ju mer populära investmentbolagen blir som placeringsform. Läs gärna även Sparrebell Nr 62: Investmentbolag har rabatt för att de saknar säljkanaler.  
  Spiltan: Investment AB Spiltan har historiskt handlats nära det uppskattade substansvärde som styrelsen uppger inför varje handelstillfälle på Alternativa aktiemarknaden. När Paradox står för så stor andel av substansen är värderingen av det bolaget helt avgörande för om man tror att Spiltan handlas med en rabatt.

Slutsats: En bra långsiktig portfölj kan vara att köpa och behålla till exempel Investor, Industrivärden, Latour, Lundberg, Spiltan (med lite lägre vikt på grund av mindre likviditet och stor exponering mot Paradox) och Berkshire Hathaway. Investor och Industrivärden ger exponering mot de allra största svenska företagen som historiskt varit framgångsrika, Lundbergs ger även en exponering mot stora fastighetsbestånd och Latour samt Spiltan innehåller många onoterade bolag. Berkshire ger exponering mot några av USA:s mest framgångsrika bolag, är världens största försäkringbolag och har extremt låga förvaltningskostnader.


Om du sedan åker i väg till någon Söderhavsö under 30 år kommer du att komma tillbaka och med stor sannolikhet konstatera att du fått en god avkastning genom att fatta ett enda beslut och utan att göra några transaktioner.

Per H Börjesson

VD Investment AB Spiltan

26 feb, 2016

PS1OBS. VARNING. När börsen går ned kommer givetvis även ovanstående investmentbolag gå ned. Ingen vet när det inträffar men historien upprepar sig alltid. Om man vill placera ett engångsbelopp är det därför en bra idé att sprida ut tidpunkten för aktieplaceringen i tre-fyra omgångar över en längre tidsperiod. Det finns aldrig några garantier för att du får tillbaka hela det insatta kapitalet – börsen går både upp och ner. Men historiskt har börsplaceringar över tid givit god avkastning.

PS 2: ”Tiden är en vän till ett fantastiskt företag och fiende till det mediokra”   Warren Buffett

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *