Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Så här blir man en rebell i finansbranschen


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

Spiltan har på 30 år gått från att bestå av glada aktieamatörer i en aktieklubb till att bli en professionell aktör i finansbranschen med ett investmentbolag, ett fondbolag och ett equitycrowdfundingbolag. Vi har lyckats genom att vara rebeller i en konservativ finansbransch och vi har gjort följande lärdomar under resans gång.


Ska man förändra en konservativ bransch måste man ha en nästan manisk vilja


Utnyttja missnöje. När man arbetar länge i en bransch blir man ofta hemmablind och präglad av det sätt man gör saker. Det är då en fördel att komma utifrån med helt nya tankar och med innovativa koncept skapa vinster till kunderna.


Var långsiktig. När man skall förändra en bransch får man räkna med en lång inlärningsprocess och att det krävs tid till utveckling innan man hittar rätt affärsmodell. Underskatta inte heller människors tröghet att ändra beteende, speciellt när det gäller den privata ekonomin då man är rädd för att göra förluster.


Utnyttja ny teknik. Genom internet kan man nu nå många människor på ett kostnadseffektivt sätt vilket till exempel Pepins och Lendify utnyttjat för att bygga upp stora kundbaser inom områdena aktieemissioner i bolag och lånefinansiering. Notera också hur svårt etablerade aktörer har att utnyttja nya sätt att arbeta då de tyngs av stora investeringar i gammal teknik.


Våga sticka ut. För att förändra måste man bryta spelregler och ta strider. Spiltan Fonder var till exempel tidigt ute och kritiserade dyra rådgivningstjänster och massbyten inom PPM-systemet.


Utbilda kunderna. I marknadsföringen måste man också ta nya grepp. Ett exempel kan vara att vara utbildare till kunderna som exempelvis Lendifys Ekonomiskola och Spiltans Sparrebeller (kan läsas här på sparklubben.se)


Ha en stark företagskultur. Om man skall förändra en konservativ bransch måste man nästan ha en manisk vilja att förändra världen. Då lockar man också till sig personal som har samma inställning. Det är också en fördel om man har grundare/ägare som ledare för företaget.


Ha starka finanser. Att förändra en bransch tar lång tid och det kostar också mer pengar än man räknar med från början. Tack vare att Investment AB Spiltan har haft en stark kapitalbas har vi flera gånger under etableringsfasen kunnat ställa upp med mer kapital till Spiltan Fonder och Alternativa aktiemarknaden/Pepins. Om man förlitar sig på externt kapital finns det alltid en risk att aptiten för nya investeringar kraftigt minskar.


Se upp med regelkraven. Efter finanskrisen har regelbördan ökat enormt vilket tar både stora resurser och tid för ledning och styrelse. Min åsikt är att de flesta underskattar kraven och jag kan konstatera att det i dag är omöjligt att starta ett fondbolag som Spiltan gjorde år 2002 med 10 kunder och 10 miljoner i förvaltat kapital. Tråkigt för slutkunderna och nytänkandet i branschen men bra för dem som är etablerade.


Sammanfattning:
För dem som lyckas finns det givetvis stora vinster att göra om man är nytänkare i finansbranschen men man skall veta att det krävs mycket tid och energi. Men samtidigt är det kul och mycket stimulerande att vara rebell. Dessutom är det faktiskt roligt att skapa värden för alla kunder som utnyttjar de nya tjänsterna.
 
Per H Börjesson
VD Investment AB Spiltan
17 sep, 2018

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *