Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Förbjud försäljning av aktieindexobligationer till småsparare


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

Privata affärer och Placeringsguiden har i de senaste numren både redovisat statistik som visar att aktieindexobligationer som grupp ger dålig avkastning och haft en runda bordet-diskussion för och emot produkten.


De kan tjäna 7-8 % på varje krona de får kunden att investera.


Givetvis är företrädarna från storbankerna för aktieindexobligationer. De tjänar lika mycket på denna produkt som att sälja fonder men slipper den allt hårdare kritiken mot deras höga fondavgifter och att deras fondprodukter egentligen är dolda indexfonder. Avgifterna i en aktieindexobligation är inbakade i paketet och spararna är alltid nöjda för de får alltid tillbaks sina pengar.


Aktieindexobligationer är nu så accepterade att hårdsäljande försäkringsförmedlare får kunder att sälja sina aktiefonder och köpa produkten. Genom att lägga in aktieindexobligationerna i en kapitalförsäkring kan de totalt tjäna 7-8 % på varje krona som de får kunden att investera.

Detta är anledningarna till att svenska sparare köper en dålig produkt för 100 miljarder varje år. Det riktiga rådet är givetvis att välja aktie- och ränteprodukter i relation till den riskexponering man vill ha mot aktiemarknaden. 90 % räntor och 10 % aktier ger samma risk som en aktieindexobligation och ett bättre utfall när aktiemarknaden går ned, är lika eller går upp lite. Aktieindexobligationen ger bättre utfall om aktiemarknaden går upp vilket mycket var situationen 2003-2006 när produkten ökade alltmer i popularitet. Men om man hade haft en högre exponering mot aktiemarknaden genom att ha rena aktieprodukter, under denna tidsperiod, hade man tjänat ännu mer pengar på sitt sparande. Företrädarna för aktieindexobligationer säger att man, med en begränsad risk, fått en hög avkastning på sitt sparande. Men om man hade prioriterat låg risk kunde man köpt en räntebärande placering som också alltid ger tillbaks hela insatsen men då får man också ränta på pengarna. I aktieindexobligationen går hela ränteintäkten åt till att köpa optionen, de höga avgifterna till ”rådgivarna” och dem som sätter ihop produkten. Om man velat ta risk och varit säker på att marknaderna skulle gå upp kunde man ju köpt optioner för hela sparbeloppet och i stället fått avkastningar på 1000 % på insatt kapital på några år. Notera också den dolda risken i aktieindexobligationen, att utställaren går över styr eller att de underliggande ”säkra” placeringarna, som till exempel amerikanska subprimelån, inte är så säkra.


Men ”rådgivarna” i finansbranschen som egentligen är säljare föredrar att sälja komplexa produkter med höga avgifter än att ge råd som innehåller enkla produkter med låga avgifter som räntefonder. Alla ”rådgivare” får ju 50 % eller mer av avgifterna på sina rekommendationer. Då en option är ett dyrt och oerhört komplext instrument, som inte en normal sparare begriper, borde aktieindexobligationer endast få säljas till kvalificerade placerare. Bara för att man döljer komplexiteten i ett paket gör det inte produkten enklare även om den är lätt att sälja för att ”man får alltid tillbaks sin insats”.

Per H. Börjesson
Vd Spiltan Invest

18 sep, 2008

PS Ovanstående inlägg har även publicerats i Placeringsguiden, Privata Affärers specialtidning om aktier och fonder.

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *