Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Så här får man riktigt långsiktiga ägare till ett bolag


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

Genom att inte handlas dagligen görs Spiltan bara attraktivt för de riktigt långsiktiga aktieägarna. Det gynnar både aktieägarna och investmentbolaget.

”Jag köper inga aktier i Spiltan Invest förrän aktien handlas på en riktig börs” är en kommentar jag får ibland. Bakgrunden är att Spiltan bara handlas månadsvis på Alternativa listan på handelsplatsen Pepins. Det ger oss flera fördelar. Dels sparar vi in stora kostnader – dels får vi långsiktiga aktieägare. Nackdelen är att det kräver en extra aktivitet att anmäla sig som kund hos Pepins och några tycker att det är konstigt att man inte kan handla i aktien varje dag.


Man har ”hållit vargarna från att dela upp Berkshire Hathaway”


Spiltan Invest har över 4 000 aktieägare och vi är nu så stora att vi skulle kunna vara noterade på Nasdaqs OMX Stockholm Mid Cap-lista. I stället väntar vi på att Pepins skall få ett så kallat MTF-tillstånd (Multilateral Trading Facility). Det kommer att underlätta handeln genom att frekvensen ökar till veckovis samtidigt som fler banker och mäklare kommer kunna ha möjlighet att delta. Dessutom ger det skattemässiga fördelar för aktieägarna i och med att aktier på en MTF får förvaras i ett investeringssparkonto (ISK). Spiltan har valt att vara på Pepins för att vi bygger ett nätverk och vill ha långsiktiga ägare som är kvar under lång tid. Precis som familjeföretag eller idrottsföreningar. För att ta liknelsen vidare: om Djurgården förlorar en match så börjar man ju inte supportrarna plötsligt heja på AIK eller Hammarby. På samma sätt så kanske man inte ska sälja av aktier i ett företag som man tror på långsiktigt om det kommer en dålig kvartalsrapport.


Ett annat sätt att se på saken är att fundera på vilka typer av aktieägare som finns på börser med daglig handel. De kan delas in i följande kategorier:

HFT (High Frequency Trading) och robothandlare. Dessa aktörer äger aktier kanske bara i några mikrosekunder och säljer sedan aktierna igen. Även för mindre likvida aktier kan de lägga in en ny order blixtsnabbt när de ser att någon placerare lägger in en köp- eller säljorder. Då dessa aktörer nu står för en stor del av börsomsättningen har börser anpassat sina system för att gynna dem. För en långsiktig aktör kanske det inte spelar så stor roll att de lägger sig före andra och tjänar lite på varje transaktion, men det är irriterande att de kan härja så fritt som jag beskrev i Sparrebellen nr 91.


Indexförvaltare. Dessa aktörer växer alltmer och de köper aktier i bolag som ingår i ett specifikt aktieindex. Det är positivt att många människor genom indexfonder kan få exponering mot aktiemarknaden till låga kostnader. Då indexfonderna också är långsiktiga ägare i de bolag som de köper aktier i, borde de egentligen vara intresserade av att försöka hjälpa bolagen att få en ännu bättre utveckling. Problemet är att de låga kostnaderna även leder till att indexfonderna inte har resurser att lägga pengar på sådana insatser. Det gör indexfonder till passiva ägare.


Aktiehandlare. Aktiefonder och kortsiktiga placerare. Dessa köper och säljer aktier enligt olika modeller och använder ibland exempelvis artificiell intelligens och algoritmer för att välja rätt aktier. De anser att man är långsiktig om man behåller en aktie ett eller två år.


Aktivister. Då ovanstående kategorier fått en allt större andel av aktiemarknaden har det startats aktivistfonder som utnyttjar deras passivitet för att få till stånd kortsiktiga förändringar som ökar aktiekursen. Aktivistfonder kan till exempel kräva en plats i styrelsen genom att köpa in sig i ett bolag. Sedan argumenterar de att man skall dela upp bolaget i mindre delar för att få fram dolda värden. På lång sikt är det inte självklart att verksamheterna som säljs ut gynnas av förändringen.


Riktigt långsiktiga ägare. Det kan vara en ägarfamilj eller ett investmentbolag som tar ett långsiktigt ägaransvar för bolaget och är aktiva i styrelsearbete och valberedningar. Många privatpersoner kan också vara mycket långsiktiga av skatteskäl eller för att de fått eller ärvt aktierna i bolaget. Denna typ av ägare fokuserar på de långsiktiga resultaten och struntar i de dagliga marknadspriserna.


I USA uppskattar man i dag att ungefär 40 % av börskapitalet ägs av indexförvaltare, 40 % av aktiehandlare/placerare, 5 % av aktivister och bara 15 % av de riktigt långsiktiga ägarna. I Sverige har utvecklingen mot indexförvaltning inte gått lika långt och vi har också en större andel riktigt långsiktiga ägare.

Ett bolag som framförallt attraherat riktigt långsiktiga ägare är Warren Buffetts Berkshire Hathaway. Genom att satsa på rekommendationer via ”mun-till-mun-metoden”, det klassiska årliga brevet till aktieägarna och en trevlig årsstämma uppskattade man för 20 år sedan att 98 % av aktieägarna var riktigt långsiktiga. Då Berkshire vuxit och nu ingår i olika aktieindex är det kanske runt 80 % av aktieägarna som är riktigt långsiktiga i dag. Bolagets struktur har ändå gjort att man ”hållit vargarna borta från att dela upp Berkshire” som Buffett uttrycker det.


På samma sätt har Investment AB Spiltan byggt upp en mycket långsiktig aktieägarkrets och sedan vi började handlas på Alternativa listan 2004 har bara ungefär 2 till 6 % av aktierna omsatts varje år (för aktier med daglig handel omsätts ofta över 100 % av aktierna varje år). Genom att inte handlas dagligen gör vi Spiltan bara attraktivt för de riktigt långsiktiga aktieägarna. Därför har vi nästan inga aktieägare i kategorierna ett till fyra ovan. Vi skickar varje år ut information till våra aktieägare och har också en trevlig årsstämma. Något som är naturligt när man ser sina aktieägare som långsiktiga partners. I gengäld får vi ambassadörer som sprider vårt budskap och köper eller använder de produkter och tjänster som våra portföljbolag tillhandahåller. På så sätt kan Spiltan skapa mervärde för våra portföljbolag. Vilket i sin tur också gynnar alla våra aktieägare genom en bättre aktieutveckling.


Warren Buffett brukar säga att när man ordnar en rockkonsert kan man inte göra reklam för en operaföreställning. Om man vill ha riktigt långsiktiga ägare måste man på samma sätt attrahera dessa och ett bra sätt är att ha regelbunden i stället för daglig handel i aktien.

Per H Börjesson
VD Investment AB Spiltan

21 aug, 2020

PS. Andra fördelar med att ha regelbunden i stället för daglig handel kan ni läsa om i Sparrebell nr 66: Regelbunden börshandel bättre än kontinuerlig.

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *