Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Fondkampen efter 19 år – Spiltan Fonder solklar vinnare


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

När jag håller föredrag om hur man blir miljonär brukar jag säga att anledningen till att många fattar felaktiga beslut kring sparande, är att man inte märker att man faktiskt kunde ha fått ett betydligt bättre resultat. Det flesta sparformer ger med långa sparhorisonter ett hyfsat okej resultat. Tyvärr missar många att de kunde ha fatt ett fantastiskt resultat i stället – och skillnaden i pengar är rejäl.


Välj rätt sparform från början


Det beror på att några procent i lägre kostnader eller bättre avkastning gör fenomenal skillnad på sikt. Det är tack vare världens åttonde underverk – ränta-på-ränta effekten. Något jag har upplevt personligen, tack vare mitt experiment fondkampen.


När Spiltan Invest startade Spiltan Fonder 2002 bestämde jag mig för att göra en jämförelse mellan olika sparalternativ. Jag startade själv ett sparande i Spiltan Fonders nystartade fonder, och satsade lika mycket pengar till mina barn i tre olika storbanksfonder. Dessutom gjorde jag en engångsinsättning i en traditionell pensionsförsäkring till min hustru. Efter 19 år kan man nu studera slutresultatet:

– 40 000 kronor investerade Spiltan Fonders Aktiefond Stabil och Småbolagsfond har i dag ett värde på 519 000 kronor. 

– 40 000 kronor i två Sverigefonder och en Småbolagsfond från tre storbanker, samt en traditionell pensionsförsäkring har ett värde på 317 000 kronor. 

– Skillnaden i avkastning är alltså 202 000 kr.


Jag tycker att man kan dra följande slutsatser av ovanstående resultat:

Aktiva fonder från mindre fondbolag kan slå index över långa tidsperioder
Ofta hör man att det är ingen idé att köpa aktiva fonder eftersom de som grupp inte slår index. Problemet är att när man gör denna typ av uttalande lägger man samman resultaten från både dolda indexfonder och fonder som verkligen är aktiva. Du kan läsa mer om skillnaden i Sparrebell nr 96: ”Svenska Warren Buffett-aktier och fonder slår börsindex”. Det är faktiskt så att när allt fler väljer indexfonder kommer aktiva fonder som verkligen försöker välja ut de bästa bolagen ha större möjligheter att slå index. Spiltan Fonder och flera andra fondförvaltares resultat visar att det stämmer i verkligheten.


Stora förvaltare har ofta dolda indexfonder
Även om dolda indexfonder alltmer har uppmärksammats finns problemet fortfarande till stora delar kvar. I en stor förvaltningsorganisation är det svårt att sticka ut. Det kan till och med vara farligt för den egna karriären om man väljer fel bolag ett enskilt år. Därför är det säkrast att göra ungefär som alla andra. Konsekvensen för fondspararen är att man kan gå miste om 2–4 % per år i avkastning. Med ränta-på-ränta och långa spartider ger det tyvärr betydligt sämre resultat än vad man annars kunde ha fått. Läs även Sparrebell nr 86: ”Så här undviker du dolda indexfonder”


Småbolagsfonder kan ge högre avkastningar
Av ovanstående sex olika sparformer har de två småbolagsfonderna gett de bästa avkastningarna. Givetvis växlar det över tid, men mindre bolag kan ge högre avkastning då de växer snabbare och förändrar olika branscher.


Traditionella pensionsförsäkringar är svåra att jämföra 
Absolut sämst resultat återfinns hos den traditionella pensionsförsäkringen, där 10 000 kr efter 19 år nu har ett värde på 21 800 kronor. Även om man tar hänsyn till att denna placering har haft lägre risk med ca 30 % ränteplaceringar har pensionsförsäkringen gett ett dåligt utfall. Det tyder på att försäkringsbolaget belastat sparandet med dolda kostnader. Aktiefonderna har under samma tidsperiod gett mellan 4 och 15 gånger pengarna. En allmän observation är hur lätt det är att jämföra aktiefonders avkastningar och hur svårt det är jämföra pensionsförsäkringar då de har olika placeringsstrategier.


Ränta-på-ränta ger fantastiska resultat
Notera att ovanstående avkastningar har nåtts genom att fatta ETT beslut EN gång. Sedan har ränta-på-ränta i 19 år bara ökat på avkastningarna varje år. Man behöver alltså inte göra omplaceringar om man har gjort rätt val. Det viktiga är att inte stoppa ränta-på-ränta effekten genom att till exempel ta ut hela eller delar av sparkapitalet för att konsumera pengarna. Skillnaden mellan Spiltan Fonders årliga avkastning på 15 % per år och de andra alternativen med 12 % kan tyckas liten. Det är ju ”bara” 3 % per år. Slutresultatet efter 19 år för Spiltan Fonder blev dock 64 % högre.


Lycka till med sparandet! Om du vill kan du göra om samma experiment som jag gjorde för 19 år sedan. Välj olika sparformer för att jämföra hur det går om du till exempel skall spara till dina barn. Men det kanske är ännu bättre att välja rätt sparform från början.

Per H Börjesson
VD, Investment AB Spiltan

14 apr, 2021

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *