Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Därför vill vi byta handelsplats till NGM PepMarket


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

Spiltan Invest planerar efter en noggrann genomgång av olika marknadsplatser att ansluta bolagets aktie till den nya marknadsplatsen NGM PepMarket senare i höst. PepMarket är ett strategiskt samarbete mellan NGM och Pepins med samma listnings- och informationskrav som NGM SME, NGMs marknadsplats för tillväxtbolag. Skillnaden är att handeln kommer att ske en dag i veckan, på tisdagar.


Vi på Spiltan har alltid vågat gå vår egen väg


Vi på Spiltan har alltid vågat gå vår egen väg och utmana etablerade strukturer och givna sanningar i finansbranschen. Spiltanaktien har sedan 2003 handlats månadsvis på Alternativa Listan, som numera finns på Pepins.com. På senare år har många av våra aktieägare önskat att aktien formellt skall bli noterad, för att kunna äga aktien via ISK (Investeringssparkonto) eller kapitalförsäkring. Det kommer att bli möjligt på den nya marknadsplatsen. Dessutom kommer det att bli mycket enklare att handla med Spiltanaktien, då det kommer att finnas direktkopplingar till olika internetmäklare, banker mm.


Med ökad tillgänglighet och ISK ser jag PepMarket som ett naturligt nästa steg för Spiltan. Jag är en stor anhängare av regelbunden men inte daglig aktiehandel, då jag anser att det främjar långsiktighet hos aktieägarna. Jag ser även en rad andra fördelar med den nya marknadsplatsen:

1. Alla aktieägare har tillgång till samma information när de handlar 

Inom EU finns det ett regelverk för marknadskommunikation, MAR (Market Abuse Regulation), som i princip innebär att när ett bolag får kunskap om något viktigt som kan påverka kursen måste man omedelbart informera marknaden. Det innebär att en nyhet kan släppas när som helst, exempelvis kl 11.00 en torsdag under tiden som det pågår handel i aktien. När informationen kommer ut och påverkar kursen är det endast de som sitter framför sina dataskärmar och handlar som kan agera, vilket i praktiken kan innebära att professionella investerare, daytraders och institutioner som är specialiserade på högfrekvenshandel får ett typ av informationsövertag. De flesta människor har ju annat att göra på dagarna än att bevaka aktiekurser. 

Bolag som är anslutna till NGM PepMarket måste också följa MAR och ge omedelbar information. Men om ingen handel sker just då har alla möjlighet att ta del av informationen innan handelsstart. Exempelvis måndag kväll eller tisdag morgon innan PepMarket öppnar för handel. Det ger alla möjlighet att fatta informerade beslut. Personligen tycker jag det är viktigt att alla aktieägare kan handla med samma förutsättningar och faktiskt ges tid att bearbeta och reflektera över offentliggjord information. Det gör aktiehandeln mer rättvis.


2. Veckovis handel ökar likviditeten 

NGM PepMarket planerar för handel en gång i veckan, på tisdagar. Effekten blir då att mer aktier omsätts under en dag än om man sprider ut handeln över hela veckan. Att fler köpare och säljare kan mötas leder till stabilare prissättning. I dag finns det noterade bolag som har så låg aktivitet att kurserna påverkas stort av små aktieposter. Likviditeten är helt enkelt för låg för fungerande handel. På andra marknadsplatser ser man ofta också stora skillnader mellan köp och säljkurser som innebär att aktiehandlare har stora spreadkostnader (skillnaden mellan köp och säljkursen). Konceptet att koncentrera handeln har fungerat mycket väl sedan 2003 på Alternativa listan på Pepins.com. Vill du veta mer kan du läsa min Sparrebell nr 66: Regelbunden börshandel bättre än kontinuerlig. Den ger en bakgrund till resonemanget.


Andra fördelar som gäller för alla NGM:s tre handelsplatser:

3. Bolagen får 25 % av den handelsintäkt som bolagens handel genererar 

Varje gång man handlar en aktie betalar man en avgift, så kallat courtage, till den mäklarfirma som genomför transaktionen, en del av denna avgift går till börsen som tillhandahåller handeln. NGM har valt att ge bolagen 25 % av handelsintäkterna från handeln i deras aktier. Något som är helt unikt bland världens börser. Det innebär att kortsiktig handel i en aktie ger intäkter till det listade bolaget, vilket gynnar de som väljer att vara långsiktiga ägare.


4. Inga börsrobotar och högfrekvenshandlare

NGM har inga högfrekvenshandlare som börsmedlemmar. Under de senaste 15 åren har annars högfrekvenshandlare tagit över en stor del av handeln på världens börser och marknadsplatser. Genom fiberkablar och extremt snabba datorer kan de lägga sig före andra aktörer och tjäna lite på varje transaktion. Då marknadsplatserna tjänar pengar på varje transaktion har de gynnat denna typ av aktörer.


För 10 år sedan skrev jag en uppmärksammad debattartikel med två fondförvaltare som påpekade nackdelarna med högfrekvenshandlarna. Även EU har nyligen försökt begränsa deras framfart genom att föreslå en minimitid som en order skall ligga inne och en avgift per order. Tyvärr gick förslagen inte igenom tack vare en intensiv lobbyingkampanj från marknadsplatsernas sida.

Personligen tycker jag det är bättre att de långsiktiga aktieägarna i Spiltan får en del av courtageintäkten än att bli utnyttjad av börsrobotar. SVT Dokument Utifrån sände nyligen programmet ”Bottarna som hotar börsen” som behandlar robotarnas framfart. Mina tidigare inlägg om robotar kan man läsa i Sparrebell nr 49: Så här minskar högfrekvenshandlarna din pension och Sparrebell nr 91: Så här vinner du över börsrobotarna.


5. NGM har hjälpt svenska tillväxtbolag sedan 80-talet och har en stabil och långsiktig ägare i Stuttgartbörsen

NGM startade på 80-talet och i dag är 20 000 olika instrument anslutna till NGM:s handelsplatser. NGM är en utmanare i Sverige, vilket tilltalar oss på Spiltan, då vi gillar att ifrågasätta etablerade sanningar. Samtidigt är Börse Stuttgart Tysklands näst största börs med en mycket stor privathandelsaktivitet. NGM erbjuder också möjlighet med parallell notering i Tyskland för bolagen.


6. Lägre kostnader

Alla marknadsplatser har både en anslutningsavgift och månatlig kostnad för bolag som vill vara med på handelsplatsen. Det kan också tillkomma avgifter för så kallade Certified Advisor och en Mentor som hjälper bolagen att följa de regelverk som finns när man handlas regelbundet. Vid jämförelsen med olika handelsplatser kan man konstatera att NGM har de lägsta kostnaderna. Det är speciellt viktigt för långsiktiga aktieägare som inte planerar att sälja sina aktier.


Investment AB Spiltan har sedan 1986 gått från att vara en aktieklubb med 40 delägare till att vara ett professionellt investmentbolag med över 5 400 aktieägare. Vi ser våra aktieägare som långsiktiga partners och har byggt upp en unik företagskultur. Jag är övertygad om att NGM PepMarket är det bästa alternativet när vi nu tar steget till en noterad miljö med alla de fördelar det innebär för våra aktieägare. Vi välkomnar också alla nya aktieägare som vill vara med på den fortsatta aktieresan. Förhoppningsvis blir ni ännu fler när det blir enklare att investera i Spiltanaktier i framtiden.

Per H Börjesson
VD Investment AB Spiltan

11 maj, 2021

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *