Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Ny lag kan ge dig högre pension


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

Riksdagen klubbar sällan igenom retroaktivt gällande lagstiftning. Men från och med den 1 juli i år gäller flytträtten för fond- och depåförsäkringar alla försäkringar. Tidigare kunde man bara flytta försäkringar tecknade efter 1 januari 2007. Varför har många av oss har pensionspengar hos flera olika aktörer – och hur kan du nyttja den nya lagen och höja din pension?


Den anställde vet inte hur stor pensionen blir


“Kolla här om du är kund hos oss!” Så står det på ett av Sveriges största försäkringsbolags hemsida. Lustigt kan man tycka. Borde man inte veta det?


Hur hamnade vi här? 
Avsättningar till pension var tidigare en förmån som arbetsgivaren erbjöd. Denna typ av pension kallas förmånsbestämd pension. Arbetsgivarna satte löpande av premier under förvaltning – och använde dem för att ersätta sina medarbetare som gick i pension. Detta innebar att arbetsgivaren bar risken. Om förvaltningen av kapitalet gick dåligt fick arbetsgivaren skjuta till pengar.


I början av 2000-talet gjordes systemet om och ett premiebestämt system infördes. Risken och ansvaret för förvaltningen flyttades nu till arbetstagaren. I det premiebestämda systemet sätter arbetsgivaren in en premie i en pensionsförsäkring varje månad. Arbetsgivaren vet alltså hur mycket pengar som ska betalas, men den anställde vet inte hur stor pensionen blir. Det avgörs nämligen till stor del av vilka avgifter som dras i pensionsförsäkringen och hur kapitalet förvaltas.


Trots detta är det arbetsgivaren som bestämmer vilka försäkringsbolag som ska ta emot de månatliga premierna. Oftast anlitas en försäkringsmäklare som tillsammans med arbetsgivaren väljer ut några försäkringsbolag som den anställde får välja mellan. Avgifter i pensionsförsäkringen får dock den anställde betala och även mäklarens provision tas oftast via försäkringsavgifter. Det är med andra ord den anställde som betalar för mäklaren trots att det är arbetsgivaren som anlitat denne.


Det här systemet har gjort att vi helt tappat kontrollen över var vi har våra pensionspengar, vilka avgifter som dras och hur de förvaltas. Varje arbetsgivare har valt sina försäkringsbolag att placera premierna i och efter ett arbetsliv har vi pengar utspridda hos många olika bolag i så kallade fribrev. Ett fribrev är en avslutad pensionsförsäkring som uppstår när vi byter arbetsgivare och inbetalningarna upphör. För en tjänsteman blir det i genomsnitt åtta fribrev under ett arbetsliv. För inte ens när vi byter jobb får vi själva bestämma över våra pengar – förrän nu.


Ny lag i tre steg

”Nu får svenska pensionssparare möjligheten att flytta ihop sitt sparande, få bättre överblick över sin framtida pension och sänka sina kostnader. Som det ser ut i dag är många inlåsta i sparande med höga avgifter vilket också riskerar att minska pensionen. Men det ser vi nu till att ändra på”, skrev dåvarande finansmarknadsminister Per Bolund på regeringens hemsida då man 2019 presenterade regelförändringar för att göra det enklare för människor att flytta och samla sina fribrev.


Att samla fribrev kan ge tydligare överblick, lägre avgifter, bättre avkastning och högre pension. Lagstiftad flytträtt hade då funnits för delar av alla fribrev sedan 2007. Men flera av försäkringsbolagen införde höga flyttavgifter och krångliga rutiner för att göra det svårt att faktiskt flytta sina pengar.


– Inlåsningen av fribrev har varit en kassako för försäkringsbolagen. Kunden har inte kunnat agera om hen varit missnöjd med avkastningen eller tyckt att avgifterna varit för höga, säger Mattias Fellenius, medgrundare av Svenska Fribrevsbolaget.

För att skapa en effektivare flytträtt la politikerna fram en trestegsraket av regelförändringar. Första delen infördes den 1 januari 2020 och innebar lägre flyttavgifter och bättre möjlighet att slå ihop försäkringar. Del två infördes den 1 april 2021 och innebar att försäkringsbolag får ta ut en avgift på max 600 kronor vid flytt av fond- och depåförsäkring. Den tredje ändringen gäller från 1 juli i år och handlar om att införa tvingande lagstiftning retroaktivt, det vill säga på försäkringar tecknade före 2007.


 Hur du kan nyttja den nya lagen för att få högre pension

Spiltan Invest har investerat i Svenska Fribrevsbolaget som är Sveriges första försäkringsbolag byggt och anpassat för fribrev. Bolaget växer kraftigt och kom på rekordtid upp i över 1 miljard kr i kundvolym.

– Vi är intresserade av våra pengar men att ha dem utspridda på åtta ställen gör att det blir rörigt. Svenska Fribrevsbolaget är ett försäkringsbolag byggt för att samla ihop och förvalta fribrev till låga fondavgifter. Hos Svenska Fribrevsbolaget vet man varför man är kund – för att man ska få hög pension, säger Mattias Fellenius.

Om du vill ha en sammanställning över dina försäkringar och dina fribrev samt en analys som visar hur den nya lagen påverkar dig, anmäl dig kostnadsfritt på Svenska Fribrevsbolagets hemsida.

Per H Börjesson
VD för Spiltan Invest

30 jun, 2022

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *