Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Svenska Warren Buffett-bolag slår fortfarande index


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

För 14 år sedan gav jag ut boken ”Så här blev Warren Buffett världens rikaste person”. Det är en sammanfattande biografi om Buffett men jag spekulerar även i vilka svenska bolag som Buffett skulle kunna tänkas investera i. Buffetts filosofi är att ”köpa och behålla lönsamma bolag som har ärliga ägare och affärsidéer som man begriper”. Han kom för övrigt precis ut med sitt årliga aktieägarbrev som du kan läsa här.


Välj bra bolag och behåll dem under långa tidsperioder.


Svenska Buffett-bolagMkrMkr
Mur runt intäkterna:
Avanza
Fortnox
SHB
Skistar
4/2009
2 700
150
86 000
3 000
2/2023
42 000
36 000
218 000
9 000
Starka varumärken:
Clas Ohlsson
H&M
Sandvik

5 700
282 000
61 000

4 400
208 000
267 000
Rätt branschförutsättningar:
Beijer Ref
Nibe

2 700
4 800

63 000
232 000
Svenska investmentbolag:
Industrivärden
Indutrade
Investor
Kinnevik
Latour
Lundbergs
Ratos
Spiltan
Traction

25 500
3 700
84 400
19 300
9 800
16 900
20 100
130
800

122 000
82 000
615 000
43 000
142 000
118 000
10 000
7 500
3 700

Det låter enkelt men det är svårt att ha karaktären att följa Buffetts enkla principer. I tabellen ovan ser ni de svenska bolag som jag trodde Buffett skulle kunna vara intresserad av. De har sedan 2009 haft en fantastiskt fin utveckling. Då börsindex drygt tredubblats under samma tidsperiod talar siffrorna för sig själva. Så enkelt det är att köpa en bok och sedan köpa och behålla de bolag som rekommenderas i boken. Notera utvecklingen av börsvärdena i nämnda bolag och att man under åren även fått 2-3 % i utdelning från de flesta. Men notera att de senaste fjorton åren varit mycket goda börsår, även om vi också haft ett par stora nedgångar.


Man kan dela in bolagen i följande kategorier:

Mur runt intäkterna:

De bästa exemplen är bolag inom den finansiella industrin då många tycker det är krångligt att byta leverantör. För många år sedan sa den dåvarande näringslivsministern Pagrotsky att ”svenskar byter partner oftare än de byter bank”. Det bästa exemplet är Avanza som har fått ett femton gånger större börsvärde, på fjorton år. SHB har historiskt varit den lysande stjärnan bland storbankerna men under de senaste åren har de tappat både i image och har varit för långsamma att anpassa sig till den nya digitala världen och har fortfarande kvar många fysiska bankkontor. Ett annat exempel på ett bolag som har en mur runt intäkterna är Skistar. Då man väl är på plats på en av deras skidorter hyr man både hus och skidor samt köper liftkort från bolaget. Den bästa utvecklingen i kategorin är Fortnox som säljer bokföringsprogram över nätet. När man väl blivit kund är det verkligen svårt att byta och bolaget kan höja priserna utan att kunderna hoppar av.


Starka varumärken:

Det är kanske den typ av bolag som har haft störst problem under senare år. Handel över internet har tagit fart och de etablerade detaljhandelsbolagen som H&M och Clas Ohlsson har anpassat sig för långsamt. Ett annat bolag med starkt varumärke är Sandvik som har en stark position inom sina segment. Intressant att notera är att Buffett köpt det israeliska bolaget Iscar som är en av Sandviks största konkurrenter.


Rätt branschförutsättningar:

Beijer Ref är ett bolag som har haft stora framgångar då det levererar kylanläggningar som många, med ny lagstiftning från EU, måste byta ut. Nibe är med sina värmeväxlar mm ett bolag som gynnas av miljötrenden och av att allt fler vill ha lägre energiförbrukning. Notera att i båda dessa bolag har VD varit stora ägare vilket också är en positiv indikation.


Investmentbolag:

Genom investmentbolag får man långsiktig aktiv förvaltning med låga kostnader vilket har visat sig vara en framgångsformel. De stora bolagen Investor och Industrivärden har dubblat sina börsvärden med sju respektive fem gånger under under tidsperioden. En del av avkastningen utgörs också av att substansrabatterna minskat under åren. De största vinnarna är de investmentbolag som haft stora andelar i några få bolag som haft fantastiska börsresor (exempelvis Assa Abloy och Securitas i Latour och Paradox Interactive i Spiltan). Fokus i rätt bolag skapar alltså stora värden medan diversifiering bevarar värde. Indutrade är ett bolag som ökat börsvärdet 22 gånger under 14 år och de har haft en förvärvsstrategi som liknar Buffetts, det vill säga att köpa och behålla framgångsrika bolag och sedan låta bolagen leva vidare som tidigare. Enda plumpen bland investmentbolagen är Ratos, vilket till stor del kan förklaras av deras incitamentstruktur för ledande personer. Genom att erbjuda syntetiska optioner till anställda, baserade på exitvärdet, har Ratos successivt sålt av de bästa bolagen och behållit de sämre i portföljen. Numera satsar Ratos på helägda bolag som de behåller på lång sikt.


Lärdomar:

Strategin, att precis som Buffett köpa och behålla bra bolag, har visat sig vara en framgångsstrategi de senaste fjorton åren. Att sälja bra bolag för tidigt är ett av de vanligaste misstagen även bland professionella placerare. Hur lätt är det inte att sälja av de bästa innehaven när man har haft en bra aktieresa. En stor del av framgångarna för till exempel Spiltan Fonders Aktiefond Stabil är att förutom det faktum att man i första läget identifierat och valt att investera i bra bolag med goda förutsättningar att skapa värde över tid är även att man under många år har valt att behålla investeringarna i bolag som bla Beijer ref, Indutrade, Nibe och Latour i portföljen. Samtidigt sålde man hela innehavet i H&M i tid för att slippa kursraset när branschförutsättningarna förändrades och sedan sänkte aktiekursen i bolaget. En annan lärdom är att verkligen försöka agera när man har möjligheten. För fjorton år sedan fick jag en presentation av grundaren av Fortnox, Jan Älmeby, och Investment AB Spiltan hade då möjlighet att köpa en aktiepost på 4 % av bolaget för 6 miljoner kronor. Jag hade alla fakta om bolagets affärsmodell men tackade nej till möjligheten. I dag hade aktieposten varit värd nästan 1,5 miljarder kronor.


”Alla kan bli rika på aktier men man får inte ha bråttom” är ett annat Buffettcitat. Att välja bra bolag och sedan bara behålla dem över långa tidsperioder är alltså en vinnande strategi. Om man litar till sin förmåga att fatta egna beslut behöver man heller inte hjälp av rådgivare som ofta tar en andel av avkastningen utan att skapa någon överavkastning.

Per H Börjesson

VD Investment AB Spiltan
1 mars 2023

PS. Detta är en uppdaterad sparrebell. Du kan se hur tabellen såg ut för fyra år sedan här!

Kommentarer


  1. Profilbild för Tim Jakobsson
    Tim Jakobsson

    Väldigt intressant tabell att följa! Hoppas på fler uppdateringar åren framöver!


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *