Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Sluta ge mer pengar till försäkringsbolagen


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

Vid senaste kundmötet i Spiltan & Pelaro Fonder (Numera Spiltan Fonder) var en av deltagarna försäkringsmäklare. ”Ni har helt rätt i att de flesta aktiva förvaltare egentligen inte ens försöker slå index och därför försöker jag välja ut de bästa oberoende förvaltarna i mina egna privata placeringar” var hans utlåtande efter presentationen.

Kunderna som han träffar under arbetstid får köpa försäkringsprodukter från de traditionella försäkringsbolagen som ger de största provisionerna. Vi är givetvis tacksamma att han var intresserad av våra sparprodukter men egentligen är det helt osannolikt att man agerar på detta sätt som finansiell rådgivare.
 
Tror ni att SE-Banken köper Trygg Hansas pensionsförsäkringar när de skall trygga sina tjänstepensioner för sina anställda? Nej, de sätter av pengarna till en separat stiftelse istället. I samband med den planerade fusionen med Föreningssparbanken för några år sedan framkom det att det fanns så mycket pengar i SEB´s pensionsstiftelse att aktieägarna i SEB skulle få en större andel av den gemensamma koncernen.

En hel bransch håller alltså på och säljer produkter som de själva och de insiktsfulla inser inte ger någon meravkastning och dessutom betingar höga kostnader. Slutsatsen är alltså uppenbar: SLUTA GE MER SPARPENGAR TILL FÖRSÄKRINGSBOLAGEN.

Den senaste statistiken för nyförsäljning av pensionsförsäkringar visar en skarp nedgång så även svenska folket börjar fatta vad försäkringsbolagen håller på med. På existerande försäkringar kan man sluta att göra nya inbetalningar vilket på försäkringsspråk heter att man tar ut ett fribrev. De pengar ni redan har betalt till försäkringen får ligga kvar och en bra idé är att försöka ta ut pengarna redan vid 55 års ålder om ni kan skjuta andra löneintäkter på framtiden.


Sammanfattningsvis har jag följande rekommendationer:

1. Skatta fram pengarna och placera pengarna själv!
Redan 1998 i min första debattartikel om pensionsförsäkringar konstaterade jag att ”svenska folket gör hur dåliga affärer som helst för att spara på skatten”. Man kan alltså verkligen fråga sig om det värt att få lite mindre skatt idag för att bli inlåst, betala avkastningsskatt och höga avgifter under hela spartiden och sedan betala skatten när man tar ut pengarna vid pensioneringen. En annan nackdel med att låsa in pengarna i ett försäkringsalternativ är att man kan bli utsatt för övergrepp av våra politiker och i somras hade ju t.ex Bo Ringholm på förslag att lagstiftningen skulle ändras så att ingen skulle kunna ta ut sina privata pensionsförsäkringar förrän vid 65 års ålder.

2. Öppna IPS-konto om ni vill utnyttja den privata avdragsrätten i deklarationen
Då kan ni själv välja placeringarna för ert pensionssparande i fonder eller egna aktier. Då avgiften för kontot är i kronor och inte i procent av saldot blir kostnaderna mycket lägre än traditionellt pensionssparande. Under fliken ”IPS sparande” på www.bytsparande.nu konstaterar jag att med ett årligt sparbelopp på 18 000 kr och 20 års placeringshorisont blir den totala avgiften 4000 kr med en fast avgift på 200 kr per år och 77 400 kr om avgiften är 1 % per år.

3. Sätt av tjänstepension till en stiftelse
Nästan alla arbetsgivare sätter av 2 – 20 % av de anställdas löner i olika tjänstepensionslösningar.
Om ni är anställd har ni ibland möjligheter att välja mellan olika försäkringsalternativ men många har ingen aning om hur tjänstepensionspengarna placeras. Om ni är egen företagare eller är delägare i företaget ni arbetar kan man avsätta pengarna till en separat pensionsstiftelse som är en pant för det pensionsåtagande företaget ger. Den separata stiftelsen ger flexibilitet, flytträtt, låga kostnader och fördelen att kapitalet kan placeras så att man verkligen försöker slå index. Spiltan har startat både Spiltans Gemensamma Pensionsstiftelse och en förvaltningsorganisation för egna pensionsstiftelser om du är intresserad av detta alternativ. Hör av dig till gosta@spiltan.se  om du är intresserad av mer information.


Finansbranschen är mästare på att lägga ihop produkter för att kunna ta betalt utan att det syns. En traditionell pensionsförsäkring innehåller obligationer, aktier, lite fastigheter och lite försäkring. Ordet försäkring i produktnamnet gör att många tror att de får någon typ av trygghet för framtiden när det väljer detta alternativ. Sanningen är att de enda som får trygghet är säljarna av försäkringar med höga löner och provisioner.

Hör gärna av dig med kommentarer eller förslag på nya ämnen för Sparrebellen till phb@spiltan.se.
Med vänlig hälsning
 
 Per H Börjesson
 VD, Investment AB Spiltan

27 feb, 2004

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *