Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Kvinnor är bättre aktieplacerare än män.


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

Akademiska studier visar att på lång sikt har kvinnors aktieplaceringar bättre avkastningar än mäns. Ett skäl till de kvinnliga framgångarna är att de har ett lägre antal transaktioner än män.


Kvinnor köper också mer stabila bolag.


Kvinnor köper och behåller aktier i större utsträckning än män som har en tendens att köpa och sälja hela tiden. Det innebär att männen på lång sikt får en lägre avkastning för varje transaktion vilket ger upphov till kostnader i form av först en avgift till mäklaren (kallat courtage) och sedan en kostnad för skillnaden mellan köp- och säljkurs på en aktie (kallad spreadkostnad). Till detta kommer ofta också en skattekostnad för varje byte. Om man varje år byter ut alla sina innehav kan transaktionskostnaderna uppgå till 1 % av sparkapitalet per år. Om man sparar på 30 år innebär det att man får 25 % lägre slutresultat än om man köpt och behållit aktierna över hela tidsperioden. Alla dessa transaktioner uppmuntras av den finansiella industrin som tjänar pengar på bytena då transaktioner är finansvärldens modersmjölk. Då aktivitet är positivt i de flesta andra mänskliga aktiviteter som arbete och sport är det också svårt att mentalt köpa och behålla aktier. I placeringar är det i stället inaktivitet som är bäst och kvinnor verkar i större utsträckning ha den mentala styrkan att köpa och behålla aktier.


Ett annat till skäl att kvinnor har bättre avkastningar är att de i större utsträckning köper stabila säkra bolag än män. De väljer bolag som till exempel Hennes & Mauritz som de känner till och där de begriper affärsidén. Kvinnor lägger också mer tid på att analysera bolagen de köper aktier i och väljer ofta bolag som de har en personlig relation till och som har god etik och moral. Män har mer en tendens att satsa på förväntningsbolag med fantastiska nya innovationer som skall förändra världen. Det visar sig i praktiken att det tar minst dubbelt så lång tid och kostar dubbelt så mycket pengar att förverkliga de spännande

produktplanerna som gör att dessa bolag ofta blir dåliga placeringar för aktieägarna. Om kvinnornas stabila bolag varje år ökar i värde med 15 % innebär det faktiskt att man har dubbelt så mycket pengar efter 5 år. Vad är det för tråkigt med det?


Världen bästa aktieplacerare, Warren Buffett i USA, är känd för att vara extremt långsiktig i sina placeringar och han har bland annat sagt att den bästa placeringshorisonten för aktier är att ha dem för alltid. På det sättet minimerar han alla transaktionskostnader och har en portfölj som han känner till väl. Warren Buffett köper aldrig heller några förväntningsbolag utan alla nya bolag har en lång historik av stabila vinster. Han säger att man inte skall lägga någon vikt vid framtida prognoser utan bara titta på ett bolags historiska siffror.


Gör därför som kvinnor och Warren Buffett! Köp och behåll stabila bolag som du känner till så fixar världens åttonde underverk, ränta-på-ränta, den långsiktiga avkastningen. 10 000 kr med 10 % avkastning om året blir faktiskt 175 000 kronor om 30 år tack vare att med ränta-på-ränta blir det avkastningen på den tidigare avkastningen som ger de stora värdeökningarna med långa placeringshorisonter.

Per H Börjesson
Författare till boken ”Så här kan alla svenskar bli miljonärer”.

12 okt, 2009

Denna ”Sparrebell” har även publicerats i Aftonbladets läsardebatt

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *