Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Investera i vindkraft utan att bli blåst


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

De senaste veckorna har det i media diskuterats mycket runt vindkraftsbolagen O2 och Arise Windpower. Med fina prospekt, roadshows för institutionella placerare och säljmöten med investmentbankers i mörka kostymer har allmänheten erbjudits att köpa aktier i bolagen.


Nya aktieägare skulle få köpa 1 krona för 2 kronor.


Efter medias kritik av löften om guld och gröna skogar och prognoser på drifttider på ca 3100 timmar (när drifttiden på många existerande verk är ca 2200 timmar) fick O2 ställa in emissionen och Arise-aktien har senaste veckan hela tiden handlats under introduktionskursen på 55 kronor. Utan att ha studerat prospekten i detalj verkar det som de ursprungliga investerarna (PG Gyllenhammar och Spraykillar med flera) i bolagen försökte fördubbla värdet på sin egen insats när ägandet skulle spridas. Nya aktieägarna skulle med andra ord få köpa 1 krona för 2 kronor.
 Men det finns en helt annan del av vindkrafts-Sverige bestående av en mängd entusiaster som under många år investerat i vindkraftverk. De har tillsammans bildat bolag, investerat i vindkraft och med låga kostnader drivit bolagen. I dag finns över 400 gemensamhetsägda vindkraftsbolag och några har utvecklats till större bolag när branschen vuxit. Ett exempel är Eolus vind som handlas på First North som både har egna vindkraftverk och har projekterat ca 20 % av alla existerande vindkraftsverk i Sverige.
 Ett annat exempel är Älvsborgsvind AB (www.alvsborgsvind.se) i Alingsås som startade redan 1995 och har 400 aktieägare. Bolaget har fyra stycken mindre verk samt ett större verk i Åmåls kommun. Totalt är verken värderade till ca 20 miljoner kronor i balansräkningen. Bolaget gör i dagarna en emission på ca 9 miljoner kronor för att finansiera två nya vindkraftverk. Emissionen görs med företrädesrätt för gamla aktieägare men det finns möjlighet för nya aktieägare att teckna sig. Ni kan ladda ned prospektet på bolagets hemsida där det även finns teckningssedlar. Den uppskattade substansen är 56 kronor per aktie och emissionskursen är satt till 50 kronor. I detta bolag verkar det som att de som tecknar sig får köpa 1 krona för 90 öre. Prospektet är läsvärt och ger en bild av ett mycket kostnadsmedvetet bolag.


Några exempel:
Lönekostnader: ”Vi har inga anställda. VD sedan juli 2008 har en blygsam arvodering på 5000 kronor per månad. Pensionsförsäkringar existerar inte och naturligtvis inga bonusar”.

Lokalkostnader: ”Vi har inte skaffat oss något externt kontor. Inte heller har vi några hyreskostnader för sammanträden”. Årsstämman i åldershemmet i Alingsås kostade 500 kr.

Styrelsearvoden: En het fråga på stämman var om arvodena skulle höjas från 2000 kronor till 3000 kronor per år (PG Gyllenhammar får 750 000 kronor som ordförande i Arise).

Informationskostnader: Till årsstämman tog styrelsen med 400 kuvert till alla aktieägarna så att de 60 närvarande aktieägarna kunde ta med sig sin information hem för att spara porto.

Handelskostnader: För att minimera kostnaderna för handeln i bolagets aktier har bolaget valt Alternativa aktiemarknaden (www.alternativa.se) som inte tar ut några kostnader för bolag som handlas.

Om vinden: ”Vi är väldigt gynnade, för den produktionsresursen är gratis. Tyvärr är den inte konstant utan därför räknar vi med varierande produktion och intäkter” (de nya investeringarna bygger på prognoser på driftstid på 2250 timmar per år).
 Bolaget är till skillnad från O2 och Arise också lönsamt och de ursprungliga aktieägarna har på 15 år i dag mer än tredubblat värdet på sin insats. Om man gör ett räkneexempel och antar att bolaget kan behålla sin kostnadsmedvetna kultur för all framtid, att besparingarna är 1 miljon kronor per år och att kalkylräntan är 10 % borde värdet av de låga kostnaderna för aktieägarna vara 10 miljoner kronor (1/ 10%) . Bara med hänsyn till denna faktor kanske man kan värdera bolaget till 20 + 10 miljoner kronor = 30 miljoner kronor. Då blir priset 90 öre för ett värde på 1,50 kronor.
 Sammanfattning: I de bolag som marknadsförs av finansbranschens säljare i mörka kostymer verkar man få köpa 1 krona för 2 kronor. Om man gör en egen analys och hittar lokala små bolag med rätt kultur så kanske man kan köpa 1,50 kronor för 90 öre. Redan tidigare har jag sagt att man skall vara försiktig att teckna sig för nyemissioner riktade till allmänheten ”för i bästa fall är de rätt prissatta, i många fall är de högt prissatta och i enstaka fall är de rena lurendrejerier”. Placera Arise och Älvsborgsvind i det fack ni tycker är mest lämpligt.
 

”Pris är det man betalar.
Värde det man får.”

Per H Börjesson
VD, Investment AB Spiltan 

29 apr, 2010

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *