Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Släng bort din pensionsångest


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

Företrädare för pensionsbranschen skriver regelbundet debattinlägg om hur genomsnittssvensken kommer att vara fattigpensionär eftersom statens grundpension kommer att vara en liten andel av slutlönen.


Sanningen är att Sverige har ett av världens bästa pensionssystem.


Senaste reklamkampanjen från pensionsbolaget SPP beskriver att svenska folket förknippar pension med ordet ÅNGEST. SEB:s reklam beskriver hur man kan gå in på hemsidan SEB Afterwork för att göra en pensionsprognos som givetvis kommer att visa hur lite pension man kommer att få. Och pensionsbranschens lösning är givetvis att ”pensionsspara mera”.


Konsekvensen av denna systematiska kampanj hur dåliga pensioner vi kommer att få är att två miljoner svenskar varje år sätter in 11 miljarder kr i ett avdragsgillt pensionssparande. Många av dessa är unga kvinnor med låg inkomst som kanske kommer att få högre marginalskatt när de går i pension. När man är ung är det dessutom fel att låsa in sig i ett långsiktigt sparande med höga kostnader när det är så mycket annat man behöver i livet innan pensionen.


Sanningen är att Sverige har ett av världens bästa pensionssystem. Nästan varje svensk kommer att ha cirka 2 miljoner i pensionskapital vid 65 års ålder tack vare den statliga grundpensionen. Dessutom har Sverige statsfinanser som gör att staten även i framtiden kommer att kunna betala ut pensioner. Tack vare PPM-systemet kan alla svenskar välja fonder som åtminstone för de lite yngre kommer vara att en mycket viktig del av pensionen. 2040 beräknas PPM-systemet innehålla 2100 miljarder kr. Utöver den statliga pensionen betalar de flesta arbetsgivare också in 4-5 procent av lönesumman i tjänstepension för sina anställda som kan komma att ge 15-20 procent av slutlönen i pension.


Slutsatsen är att de allra flesta svenskar kommer att få en hyfsad pension så egentligen behöver man inte oroa sig lika mycket som pensionsbranschen försöker ge sken av. Men givetvis är det bra att under hela livet ”spara” för att bygga upp en egen privat sparbössa. Det kan man göra genom att sätta av 10 procent av lönen till sig själv varje månad, köpa en egen bostad och köpa egna aktier och fonder.


Fördelen med att inte låsa in sitt sparande i ett bundet pensionssparande är att man, om det skulle behövas, har möjligt att använda pengarna under hela livet. Dessutom kan man välja alternativ med låga kostnader. Pensionssparande har höga kostnader och belastas med avkastningsskatt varje år.

Dessutom kan man i det egna sparandet välja en risk som är anpassad till den egna åldern och de ekonomiska förutsättningarna. Till exempel skall man i unga år ha en mycket stor aktieandel när man har långa spartider.


I ett låst pensionssparande i en traditionell pensionsförsäkring finns normalt högst 50 procent aktier vilket är en alldeles för låg aktieandel för unga människor. En uppfattad låg risk i pensionssparandet blir istället med stor säkerhet ett mindre pensionskapital om många år.


Slutsatsen är given: Släng bort pensionsångesten. Sluta lyssna på lockropen från pensionsbranschen och sluta med avdragsgillt pensionssparande. Spara till pensionen och mycket annat under hela livet istället.


Per H Börjesson, VD Spiltan

Ovanstående krönika har också publicerats på Privata Affärer

28 mar, 2011

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *