Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Köp Berkshire Hathaway – sälj globalfonder


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

Nyss hemkommen från årsstämman i Berkshire Hathaway i Omaha, Nebraska med Warren Buffett på scenen som svarade på frågor i sex timmar kommer jag att tänka på min Sparrebell nr 4 ”Sluta spara i storfinansens globalfonder” från 2005.


Enkelt är effektivt och har låga kostnader.


Då konstaterade jag, att om man vill ha exponering mot USA är det bättre att köpa aktier i Berkshire Hathaway än att genom en globalfond till 40-50 % få amerikanska aktier. I dag när dollarn dessutom sjunkit till rekordlåga nivåer kanske det är ett ännu bättre tillfälle att satsa på amerikanska aktier.


Då måste Berkshire Hataway-aktien vara en av de bästa placeringarna då den ger exponering mot:

1.
Andelar i publika bolag som har några av världens starkaste varumärken som Coca-Cola, American Express, Proctor & Gamble, Johnsson & Johnson, Kraft och Wal-Mart

2. Onoterade bolag som ägs till 100 % i alla typer av branscher. De senaste förvärven är järnvägsbolaget BNSF och kemiföretaget Lubrizol.

3. Ett av världens största försäkringsbolag inom återförsäkring genom dotterbolaget General Re och bilförsäkringsbolaget Geico.

4. En kassa på 30 miljarder dollar för nya investeringar som ökar varje år med de stabila kassaflödena från dotterbolagen.


Dessutom har man extremt låga förvaltningskostnader (under 0,0001%) då hela verksamheten sköts med 21 personer på huvudkontoret (jämför det med kostnaden för en globalfond på kanske 2-3 % om året). En A-aktie i Berkshire Hathaway kostar 120 000 dollar men B-aktien kan nu köpas för ca 80 dollar per styck från en vanlig svenska depå (en B-aktie är 1/1500 av en A-aktie). Notera också att en placering i Berkshire Hathaway har låg risk då moderbolaget inte har några lån utan istället alltid har en kassa.

Enligt bedömare på stämman har också i dag Berkshire en historiskt låg kurs med ett beräknat värde per A-aktie på 170 000 dollar (men aktieinvesteringar och kassa på 95 000 dollar per aktie och värde av kassaflöden på 75 000 dollar per aktie med multipeln 10 på de vinster som de helägda bolagen genererar) som innebär en rabatt på 30 % med dagens kurs. Historiskt har det alltid varit ett bra köp tillfälle när rabatten varit så hög.

Men givetvis kan man inte räkna med att Buffett kan nå de historiska årliga avkastningar på över 20 % om året när Berkshire Hathaway idag har så otroligt mycket mer pengar att förvalta (närmare 400 miljarder dollar). Man kan också vara orolig för Buffetts höga ålder (80 år). Men kulturen i bolagen är stark och kassaflödena försvinner inte även om Buffett skulle få en tegelsten i huvudet. Kanske står det också i testamentet att Berkshire Hathaway skall börja ge utdelning vilket kanske gör aktien ännu mer attraktiv för aktieplacerare.

Finansiella rådgivare ger aldrig rådet att köpa aktier i Berkshire Hathaway, eller andra investmentbolag, för en sådan placering ger inga löpande förvaltningsintäkter. Istället är rekommendationen att köpa en globalfond som har ”låg risk”, men notera att enligt finansiell teori är risk lika med svängningar. Läs gärna också Sparrebell Nr 35 från 2010 som beskriver att ”Globalfonder är lika med hög risk! ” då de faktiskt gett sämre avkastning än Sverigefonder på de senaste 1, 5 och 10 åren.


Slutsats: Svenska investmentbolag och svenska aktiefonder samt Berkshire Hathaway är det enda man behöver i en långsiktig aktieportfölj. Enkelt är effektivt och har låga kostnader!

Per H Börjesson
Vd Spiltan Invest
12 maj, 2011

PS Extra bonus med att vara aktieägare i Berkshire Hathaway är att man kan besöka kapitalismens Woodstock med 40 000 aktieägare i Omaha, Nebraska.

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *