Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Så här ökar företag sina anställdas pensionskapital med miljonbelopp


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

Finansinspektionen har tidigare i år föreslagit att provisioner till försäkringsmäklare skall förbjudas. Fondavgifter, transaktionskostnader i fonden, försäkringsavgifter och fondbytartjänster kan öka kostnaderna med 2-4 % per år.


Gör din egen viktning utifrån din framtidstro.


Då dessa ersättningar tas ut på det totala pensionskapitalet innebär det att en normal anställds pensionskapital kan minska med miljontals kronor till följd av ränta på ränta-effekten. Anställda med kollektivavtal är inte drabbade då upphandlingar har sänkt förvaltningsavgifterna i de kollektiva systemen.  Men för de ca 20 % av alla anställda i Sverige som ligger utanför dessa kollektiva system kan arbetsgivare redan i dag öka pensionskapitalet genom att välja ett av följande alternativ:


1. Starta egen pensionsstiftelse

Många storföretag har startat egna pensionsstiftelser och det är också vanligt att höga tjänstemän förvaltar sitt pensionskapital i separata stiftelser. Till exempel valde det svenska dotterbolaget till Unilever under 60-talet att starta en egen pensionsstiftelse i stället för att vara med i de kollektiva svenska systemen. Det innebär att Unilever idag, 50 år senare, inte har några kostnader för tjänstepensioner tack vare den förmögenhet som byggts upp i stiftelsen.  Med en egen stiftelse får man stor flexibilitet att skapa en egen pensionsplan och hur kapitalet skall förvaltas. Men det kräver ett större engagemang och långsiktighet som inte passar för alla företag. För ”egna företagare” som vill ha fördelen med flexibilitet har Spiltan startat en stiftelse – Spiltans Gemensamma Pensionsstiftelse (SGP).

2. Depåförsäkring hos internetmäklare

Internetmäklare som Avanza och Nordnet har skapat egna försäkringslösningar i depåförsäkringar där själva försäkringsskalet inte har några kostnader. Normalt väljer företaget tillsammans med internetmäklaren ut ett fondpaket som de anställda med automatik får på nya tjänstepensionsinsättningar. Linus Owemyhr linus@spiltan.se kan hjälpa till med kontakter och det fondpaket/alternativ som Spiltan Fonder rekommenderar.  Det är ett fondpaket anpassat att behålla över en lång tidsperiod. Varje anställd kan även själv välja den mix bland alla fonder som passar just honom/henne. Då måste varje anställd göra aktiva val för sin pension. Problemet med denna modell kan vara att anställda lockas att göra många transaktioner och lägga mycket tid på fondvalen. Även om internetmäklarna har lägre avgifter än storfinansen har de samma affärsmodell som resten av finansbranschen vilket gör att de tjänar pengar på alla transaktioner och får en ”kick back” på alla fondavgifter.


Försäkringsmäklare föreslår normalt inte någon av ovanstående lösningar. De föredrar traditionell förvaltning eller fondförsäkringar via de stora försäkringsbolagen för det ger dem det största arvodet. De större försäkringsmäklarkedjorna tjänar också pengar på olika typer av aktiva fondbytar tjänster där ersättningen tas ut som en procentsats av pensionskapitalet. Arbetsgivare som istället väljer några av ovanstående modeller kan öka sina anställdas pensionskapital med miljontals kronor.


Men det finns också försäkringsmäklare som tar betalt för sina tjänster i förhållande till den tid de lagt ned. Då det finns ett stort behov av rådgivning i försäkringsfrågor till anställda kan det vara ett bra alternativ för företagare.

Per H Börjesson
Vd Spiltan Invest
8 jun, 2011

PS En sänkt kostnad med 1,5 % innebär att en 35-åring med en tjänstepension på 50 000 kronor om året har 1,5 miljoner kronor mer i pensionskapital vid 65 år. Är det inte helt otroligt att så få bryr sig som sina tjänstepensioner? Det är ju faktiskt tjänstepension som skall vara en stor del av lönen under kanske 20 år av de flesta individers liv.

 

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *