Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Regelbunden börshandel är bättre än kontinuerlig


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

Fast alla rådgivare tjänar mer pengar på kontinuerlig börshandel. När börshandeln startade på Stockholmsbörsen för 150 år sedan träffades man en gång per månad för att handla aktier. 1895 började man med handel en gång i veckan för att år 1907 övergå till kontinuerlig handel varje dag vilket i dag är det absolut vanligaste sättet att handla aktier.


Det är inte konstigt att många bolag avstår från att gå till en börs med kontinuerlig handel


Det har fungerat bra när bolaget har många aktieägare och stora börsvärden. Om till exempel det finns köpare i Ericsson på 70 kr och säljare på 70,10 finns det alltid någon som vill gå ned eller upp till det pris som det blir avslut på. Tyvärr har handeln i börsens allra största bolag tagits över av robotar som ökat volatiliteten och minskat likviditeten. Nu finns det en robot som köper på 70,06 och en som säljer på 70,07 och som på några millisekunder kan ändra sina order och tjäna pengar när det kommer in någon långsiktig köpare eller säljare i Ericsson. Börsen har blivit ett kasino för kortsiktiga spekulanter.


När det gäller handeln i börsens mindre bolag med färre ägare och mindre börsvärden är det fortfarande mäklare och daytraders som tjänar pengar på skillnaden mellan köp- och säljkurser (så kallad spreadkostnad). Om det i ett bolag finns köpare på 4 kr och säljare på 5 kr kan det också dröja veckor mellan varje avslut. Men trots att det inte görs några affärer kräver kontinuerlig börshandel kontinuerlig informationsgivning till marknaden. Det innebär att alla bolag som har kontinuerlig handel måste köpa olika typer av informationstjänster och dessutom ha en kavartalsredovisning som kräver dyr administrativ personal. På stora börsen finns det också ett finansiellt regelverk som heter IFRS som det kostar stora pengar att följa


För kontinuerlig handel tillkommer också en fast avgift på 10 000 – 100 000 kronor i månaden till marknadsplatsen. Vissa marknadsplatser kräver också att man har en så kallad ”certified adviser” för att övervaka börshandeln i ett bolag och många rekommenderar att man har en ”likviditetsgarant” som minskar skillnaden mellan köp och säljkurser. Alla dessa tjänster och rådgivare kostar mycket pengar och de som hjälper företag att ta sig till börsen tjänar först stora pengar på att göra emissioner och sedan är de själva rådgivare eller får provision på alla tjänster man säljer till börsbolagen.  Om man lägger ihop alla dessa kostnader blir det minst 300 000 – 400 000 kronor varje år och på stora börsen talar vi om miljontals kronor varje år för att kunna ha en kontinuerlig börshandel. Om man är en långsiktig placerare och räknar nuvärdet på dessa kostnader innebär det att kostnaden för bolaget att vara noterad motsvarar upp till 10 % av nuvarande börsvärde. Det är inte konstigt att allt fler bolag avstår från att gå till en börs med kontinuerlig handel.


På Alternativa aktiemarknaden handlar man i stället regelbundet, normalt en gång per månad. Kursen sätts genom en budgivning mellan köpare och säljare. I princip som när man öppnar Stockholmsbörsen varje morgon. Sedan handlar man under några dagar till det pris som satts vilket innebär att de långsiktiga köparna och säljarna inte har några spreadkostnader. När man samlar handeln till ett tillfälle får man också bättre likviditet när man handlar. Alternativas affärsmodell bygger på att bolagen som handlas har mycket låga kostnader för att vara anslutna men i stället får de som handlar betala lite mer i courtage. Det innebär att långsiktiga ägare i ett bolag som har många aktieägare slipper bära kostnaden för att ha en spridd ägarbild. Ett exempel på ett bolag som finns på Alternativa aktiemarknaden är Cinnober som gör ett av världens snabbaste handelssystem för olika aktiebörser. Men för sin egen handel med 170 ägare använder Cinnober Alternativa aktiemarknaden.


Men finansiella rådgivare som hjälper bolag att komma till börsen nämner ofta inte Alternativa aktiemarknaden. De talar i stället varmt för kontinuerlig handel så att de kan sälja informationstjänster, få provision på börsavgifter och vara ceritified adviser eller likviditetsgarant. 
Alla synliga och dolda kostnader för att vara noterad är en anledning till varför finansbranschen har stor överlönsamhet. Med regelbunden handel till låga kostnader slipper långsiktiga ägare vara med och betala notan för att finansiera börskasinot.

Per H Börjesson
VD Investment AB Spiltan

27 sep, 2012

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *