Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Köp Berkshire Hathaway – sälj global- och USA-fonder


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

Nyligen hemkommen från min årliga resa till Berkshire Hathaways årsstämma i Omaha, Nebraska har jag läst igenom mina tidigare Sparrebeller om bolaget, nr 44 och nr 60. Anledningarna till att jag tycker att aktien är köpvärd är de samma som ni kan läsa om i de tidigare Sparrebellerna på sparklubben.se och det har inte skett några stora förändringar i bolaget.


Under det senaste året har aktien stigit med 36 %


Men under det senaste året har aktien stigit med 36 % till 163 000 dollar för en A-aktie (= 109 dollar för en B-aktie vilket kanske är mer hanterbart för de flesta svenskar).

Nedanstående tabell ger en sammanfattning av utvecklingen för en A-aktie: 

Tidpunkt       PrisVerkligt värde (dollar)
Maj 2011120 000170 000
Maj 2012120 000180 000
Maj 2013163 000193 000

Pris inte alltid relaterat till värde

En slutsats man kan dra är att när man är en värdeinvesterare kan det ta många år innan man får rätt även om man har köpt en bra aktie. En annan reflektion är att oberoende av hur aktiekursen kommer att utvecklas på kort sikt kommer med stor sannolikhet det verkliga värdet på aktien att stiga med 6-10 % varje år. Varje månad kommer det in 1 miljard dollar i kassaflöden från framförallt de helägda dotterbolagen. Berkshire Hathaway har i dag en kassa på 49 miljarder dollar och den stora utmaningen är givetvis att hitta tillräckligt stora nyförvärv (”elefanter” som Buffett kallar dem). Senast satsades 12 miljarder dollar på att köpa Heinz ketchup tillsammans med en fond. Den stora kassan i Berkshire Hathaway innebär att det är Buffett man ringer till när ingen annan har pengar. Under månaden efter Lehman Brother-kraschen 2008 satsade Berkshire Hathaway 15 miljarder dollar i bland annat Goldman Sachs och General Electric till mycket förmånliga villkor. 


Säker investering även ”efter” Buffett

Så även om kursen gått upp under det senaste året kvarstår min köprekommendation på Berkshire Hathaway. Men givetvis måste man vara medveten om att man får en dollarexponering och att kursen kan gå ned vid en allmän börsnedgång eller om det inträffar ett extremt stor skadeutfall i försäkringsrörelsen. Däremot tror jag inte kursen kommer att påverkas så mycket av om Buffett får en tegelsten i huvudet, för värdet i alla innehaven i de kända varumärkena (Coca-Cola, IBM, Heinz mm) och kassaflödena från de helägda dotterbolagen finns kvar även utan Buffett som VD. Dessutom använder Buffett den stora kassan till att köpa tillbaka aktier till 120 % av det bokförda värdet (ca 145 000 dollar) vilket innebär att aktien aldrig kommer att sjunka under den nivån. Framförallt måste Berkshire Hathaway vara ett attraktivt alternativ i jämförelse med att köpa globalfonder med 40 % USA-exponering till en årlig kostnad på 1,5-3 % eller alla andra typer av USA-fonder.


Aktier bättre än ränteplaceringar på lång sikt

Under den fem timmar långa frågestunden var Buffett (82 år) och Munger (89 år) förvånansvärt pigga och de var givetvis entusiastiska då Berkshire Hathaway utvecklats så bra. Berkshire Hathaway har den stora kassan i statsobligationer vilket i dag nästan inte ger någon avkastning och Buffett ansåg att när man placerar på lång sikt skall man ha sina pengar i aktier. Med 2 % inflation och skatt på räntan får man ju mindre köpkraft om man placerar i räntor eller obligationer. Men farbröderna konstaterade också att alla pengar som centralbankerna trycker upp runt om i världen är ett gigantiskt experiment som ingen vet slutet på. Emellertid hade problemen varit ännu större om man inte hade vidtagit dessa åtgärder. Det finns stora risker för att inflationen ökar igen och Charlie Munger konstaterade att på riktigt lång sikt försvinner alla problem bara BNP växer med 2 % om året. 


Många frågor handlade vad som kommer att hända när Buffett inte längre leder bolaget men han ansåg att Berkshire Hathaways företagskultur är så stark att den kommer att leva vidare även utan honom. Munger uppmanade alla sina närvarande släktingar att ”var inte så dumma att ni säljer några aktier i Berkshire Hathaway”. Buffett konstaterade att det gäller för hans familj också. 

Så lyssna på Munger och Buffett, de har haft rätt hittills. 

Med vänliga hälsningar

Per H Börjesson
VD Investment AB Spiltan

20 maj, 2013

PS: En allmän reflektion är hur positiv den allmänna stämningen är i USA. Dow Jones aktieindex nådde för första gången 15 000 i förra veckan och nu kan kanske pendeln fortsätta med mer positiva tongångar under lång tid som även sprider sig till Europa? Och sedan kommer en ny krasch och då kan det vara bra att det precis som Buffett ha kassan full så att man kan göra fynd på aktiemarknaden. Men då kommer man nog att återigen vara så rädd att jordens undergång är nära att man inte vågar agera så en bättre strategi är helt enkelt att köpa och behålla aktier och aktiefonder när man har pengar. 

PS 2 Läs gärna ”Warren Buffetts letters to Berkshire Hathaways shareholders” på berkshirehathaway.com

PS 3 I min privata portfölj är Berkshire Hathaway det enda utländska innehavet. Som svensk tycker jag att man ska ha en stor andel i svenska aktier och aktiefonder i sin portfölj. Sverige är världens bästa aktiemarknad med fantastiskt duktiga och globala bolag.

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *