Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Utmaningar för crowdfunding- och investeraravdraget som infördes i dag


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

Crowdfunding är ett nytt sätt att finansiera ett företags expansion där man använder en grupp (crowd) för att få in kapital. Trenden startade med att man gav rena bidrag som byttes mot förmåner från det nya företaget. Exempel kan vara en rabatt på maten på den nya restaurangen eller möjligheten att få vara ”pilotspelare” för ett nytt spel. Crowdfunding har sedan utvecklats till att man även får ägarandelar i det nya bolaget (så kallad equity crowdfunding).


Investera 10 % med hjärtat och 90 % med hjärnan


Egentligen är det inget nytt att ett företag eller en entreprenör använder sina egna nätverk för att få resurser till ett nytt företag. I slutet av 1800-talet startades många svenska ”snilleföretag” med kapital från privatpersoner som blivit förmögna när den svenska ekonomin utvecklades starkt. På samma sätt startade 1985 Investment AB Spiltan med ett kapital på 40 000 kronor från ett kompisgäng från Linköpings Tekniska Högskola. Under årens lopp har sedan vänner, bekanta och släktingar till de ursprungliga ägarna satsat totalt 150 miljoner kronor i bolaget genom åtta emissioner. Värdet i dag är ca 300 miljoner kronor.


Det nya med Crowdfunding är att man genom internet mycket enklare kan sprida budskapet även utanför sin närmaste bekantskapskrets. Då dessutom banker blivit mycket mer restriktiva med att finansiera nya bolag finns det ett stort behov av nya finansieringsmodeller för nya företag. En annan fördel med crowdfundingmodellen, med aktieägare som också är tidiga användare och supporters, är att man kan göra flera mindre emissioner till en trogen aktieägarkrets till ett förmånligt bolagsvärde. Den traditionella modellen när man skaffar extern finansiering är att försöka maximera priset för bolaget vid varje emission. Först kanske man tar in en riskkapitalist och då vill entreprenören ha kvar så stor andel av bolaget som möjligt och sedan tänker både entreprenören och riskkapitalisten på samma sätt om man t ex börsnoterar bolaget om det skulle behövas ytterligare kapital.


I dag introduceras det nya investeraravdraget som innebär att man kan få 15 % i skatterabatt vid nyinvesteringar i onoterade bolag vilket kan underlätta för företag att skaffa kapital för sin expansion från privatpersoner. Det finns ett antal restriktioner när det gäller bolagets storlek, lönesummor, verksamhet mm och man måste också kunna vara långsiktig och behålla aktierna i fem år. Investeraravdraget kan bli en bra möjlighet för företag att skaffa kapital men det finns ett antal utmaningar som även gäller för Crowdfunding:


1. För lite privata förmögenheter hos svenskar 
De flesta svenskar har för lite sparkapital vilket begränsar möjligheterna för både Crowdfunding och investeraravdraget. Det sistnämnda gäller dessutom enbart för fysiska personer vilket innebär att affärsänglar som ofta har pengar i svenska aktiebolag inte kan utnyttja investeraravdraget.

2. ”Pris är vad du betalar. Värde är vad du får.” Warren Buffett
Många småsparare gör också misstaget att de tycker att en aktie för 4 kronor är billig när H&M kostar 300 kronor på börsen. Men en aktie är en andel av ett bolag. Det är otroligt viktigt att man räknar hur många aktier det finns i bolaget och multiplicerar dem med priset per aktie för att få det totala bolagsvärdet på företaget. Man har dessutom alltid en tendens att underskatta risker och människors tröghet att förändra sitt beteende. Då alla nysatsningar tar längre tid och kostar mer pengar än vad man räknar med finns det stor risk att investeringar i nya företag kan bli en riktigt dålig affär. Om man bara är ute efter så hög avkastning som möjligt kan det ofta vara mer lönsamt att satsa på ett etablerat bolag som H&M. Men, då missar man glädjen med att kunna vara med och skapa något nytt som man kan få uppleva genom att vara med i ett bolags initialskede.

3. Många aktieägare ger behov av likviditet i aktien
Om man sprider ett ägande till många individer så uppstår så småningom behovet av att kunna sälja sina aktier. Historiskt har det inneburit att man varit tvungen att börsnotera bolaget vilket kostar mycket pengar och medför stora regelkrav. Numera finns Alternativa aktiemarknaden som ett alternativ. Där handlas bolagen bara en gång per månad vilket ger lägre kostnader och bättre likviditet för bolag som har använt sina egna nätverk för att skaffa många aktieägare.


Slutsatsen är att crowdfunding och det nya Investeraravdraget ger företag nya möjligheter att skaffa kapital för sin framtida tillväxt. För personer som investerar med hjärtat kan det ge en stor möjlighet att följa nya bolag som har produkter som man gillar. Dessutom drömmer väl alla om att göra den stora vinsten genom att satsa på ett nytt Spotify eller Skype. För sparare som investerar med hjärnan och bara ser på sin egen avkastning kan det säkert vara bättre att satsa på etablerade företag. Kanske en bra kompromiss är att investera 10 % av sitt kapital med hjärtat och 90 % med hjärnan.

Med vänlig hälsning

Per H Börjesson
VD, Investment AB Spiltan

4 dec, 2013

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *