Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Tjänstepensionen är för viktig för att skötas av personalavdelningen


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

Pensionskostnader ses i de flesta företag som en given kostnadspost som inte diskuteras i företagsledningen eller i styrelsen utan besluten i dessa frågor delegeras till en HR-avdelning. För ett tag sedan gjorde jag en föredragning om tjänstepensioner för en personalansvarig i ett konsultföretag som inte är bundet av några fackliga avtal.


Tjänstepensionen blir en allt viktigare del


Företaget har avtal med en försäkringsförmedlare som hjälper bolaget med administrationen av tjänstepensionerna och har individuella ”rådgivningsmöten” med respektive anställd. Vid dessa tillfällen får de anställda en överblick över sitt försäkringsskydd och en prognos över framtida pensioner. Då de flesta har både lågt intresse och dålig koll på sina pensioner har försäkringsförmedlare generellt en stor kundnöjdhet. Kostnaderna för rådgivningstjänsten dras genom en avgift på de anställdas pensionspremier som betalas in till försäkringsgivaren. Notera också att denna kostnad även drabbar de anställda som inte använder tjänsten.


Bli kund hos ett pensionsbolag hos en internetmäklare

Mitt budskap var, att varje anställd skulle kunna tjäna miljontals kronor i ökat pensionskapital  om företaget i stället blev kund hos ett pensionsbolag hos en internetmäklare.

För det första har dessa pensionsbolag lägre kostnader då de inte tar betalt för försäkringsskalet, som i traditionella lösningar kostar minst 0,6 % av det totala pensionskapitalet varje år.


För det andra väljer då inte de anställda en fondförvaltningstjänst som kostar 1-1,5 % varje år på kapitalet som över 60 % av de anställda har som träffat en rådgivare hos en försäkringsförmedlare.

Då ingen kan förutse framtiden och korrekt och hoppa mellan olika fonder innebär dessa förvaltningstjänster bara en extra kostnad för de anställda. Med pensionskapitalet via en depåförsäkring hos en internetmäklare väljer företaget en instegslösning av fonder som den anställde kan ha kvar eller själv byta och då ha möjlighet att välja bland alla fonder som finns på marknaden. Internetmäklarna har ingen personlig rådgivning men alla anställda kan göra sina egna pensionsprognoser genom att gå in på minpension.se där alla saldon av gammalt pensionskapital finns samlat. Givetvis kan också företaget anlita en rådgivare som bara tjänar pengar på sitt timarvode för de anställda som har specifika behov. 


Internetlösning behöver inte innebära ökade administrationskostnader

Vad tror ni reaktionen blev på mitt förslag? Jo, man var rädd att företaget skulle drabbas av ökade administrationskostnader för tjänstepensionen och att man skulle ta på sig ett ansvar för pensionskapitalet genom att välja en instegslösning för de anställda. Sanningen är att skicka 4,5 % av lönen till ett annat konto än tidigare inte innebär ökade administrationskostnader. Dessutom måste det vara bättre att företaget väljer att pensionskapitalet skall placeras i fonder med låga kostnader i stället för att varje medarbetare skall utsättas för personlig försäljning av en försäkringsförmedlare. Tyvärr är det så att när man väljer en lösning som tar ut kostnader som procent av förvaltat kapital, som varje år växer med ränta-på-ränta, kan den anställde förlora miljontals kronor. En anledning varför det är så svårt att få till stånd förändringar är att utbildningar för personalvetare inte innehåller något om pensioner som efter lönen är en anställds viktigaste förmån. 


Personalen – ett företags viktigaste resurs!

Slutsatsen är att tjänstepensioner är för viktiga att enbart handhas av en personalavdelning som delegerar besluten av finansiella frågor till försäkringsförmedlare. Därför borde personalavdelningen samarbeta med finansavdelningen när de tar fram beslutsunderlag för tjänstepensioner och beslutet borde tas av företagets styrelse. Om personalen är ett företags viktigaste resurs måste det vara en styrelsefråga att de anställda får så stora pensioner som möjligt.


Per H Börjesson
Författare till boken ”Så här blir du miljonär som pensionär”

29 jan, 2014

PS Om du är anställd i ett företag som har en dyr försäkringsförmedlarlösning för dina tjänstepensioner bör du kontakta bolagets VD och begära att beslut i frågan diskuteras av företagets styrelse. Upplys också dina arbetskollegor om hur det ligger till för det är era pensioner som blir mindre med höga kostnader. När vi alla måste ta ett större ansvar för våra pensioner blir tjänstepensionen en allt viktigare del.

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *