Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Egen hedge bäst när börsen är osäker


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

Inbördeskrig i Ukraina, Europa och USA-konjunkturen tar inte fart, potentiell bostadsbubbla i Kina, Mellanöstern faller samman och ett Japan som är nära statsbankrutt. Trots alla dessa omvärldsfaktorer har börsen under sommaren varit förvånansvärt stark när inte heller bolagens vinster ökat så mycket. Det låga ränteläget och den stora mängden av kapital som skall placeras gör väl att det helt enkelt inte finns några alternativ.


Hedgefond-förvaltarna är de stora vinnarna


Många av dem som satsat på ”trygga” hedgefonder har under första halvåret blivit besvikna då den genomsnittliga avkastningen bara varit 2 %. Förvaltarna har inte lyckats skapa så stor meravkastning när de inte kunnat förutse hur marknaden skulle komma att utvecklas. Jag har alltid hävdat att hedgefonder är ett dåligt alternativ för när förvaltarna gissar fel får de en fast förvaltningsavgift och när de gissar rätt får de dessutom 20 % av uppsidan med de avkastningsbaserade avgifterna. Det gör att det är hedgefondförvaltarna som är de stora vinnarna för när de har rätt tjänar de otroligt mycket pengar.


Då ingen vet hur marknaden kommer att gå i framtiden (redan Sokrates sa ”Jag vet att ingen vet”) är det bättre att själv välja fördelningen mellan aktier och ränteplaceringar vilket är det absolut viktigaste beslutet för alla sparare.

Jag brukar säga, att då aktier slår ränteplaceringar på lång sikt, bör den långsiktiga placeraren som mentalt klarar aktiernas svängningar ha 100 % aktier i portföljen och då givet det enkla rådet: Köp aktier eller aktiefonder när du har pengar. Samtidigt har jag sagt – att försöka att gå ur och in i aktiemarknaden vid rätt tidpunkter är otroligt svårt, även för professionella placerare, för det kräver två korrekta beslut, ett när man skall gå ur och ett när man skall gå in i marknaden igen. Det är alltså inte timing utan tiden man är exponerad mot aktiemarknaden som ger goda avkastningar på lång sikt.


Men efter ett antal goda börsår, osäkra omvärldsfaktorer och höga värderingar av börsbolagen kanske man skall börja bli lite mer försiktig. Warren Buffett säger att ”man skall vara rädd när andra är giriga och girig när alla andra är rädda”. Ett alternativ är då att köpa företagsobligationsfonder som ger högre ränta än vanliga räntefonder. Nya kapitaltäckningskrav för bankerna gör att de minskar utlåningen till företag som då måste finansiera sig på andra sätt, som till exempel genom att ge ut obligationer med högre ränta.


Typiska exempel är fastighetsbolag som vill göra nya fastighetsköp eller, när industriella köpare av bolag inte kan finansiera hela förvärvslikviden med eget kapital och bankfinansiering. Givetvis har denna typ av obligationer lite högre risk men duktiga fondförvaltare som kan bedöma bolagens framtidsutsikter kan förhoppningsvis välja rätt obligationer. Dessutom är dessa obligationer ofta konstruerade så att räntan ändras varje kvartal (så kallade FRN-lån), så att man alltid har en räntemarginal mot säkrare räntepapper. Annars skulle ju obligationernas värde sjunka om ränteläget skulle öka igen och då är det en nackdel att äga obligationer med lång fast löptid.  


Slutsatsen är att det kanske är läge att bli lite mer försiktig. Välj då själv den fördelning mellan aktier/aktiefonder och ränteplaceringar som passar din framtidstro. Spiltan Invest har normalt 100 % aktier i portföljen men efter några försäljningar bland våra onoterade innehav och minskning av börsportföljen är vi nu mer likvida än normalt. Likviditeten är i dag placerad till 40 % i Spiltan Räntefond Sverige och 60 % i Spiltan Fonders nya Högräntefond. Målavkastningen för dessa fonder är ca 2 % för Räntefond Sverige och det dubbla för Högräntefonden vilket innebär att vår ränteportfölj bör ge 3-4 % i årlig avkastning. 


Likviditeten skall användas för placeringar i nya onoterade bolag samtidigt som det givetvis kan vara bra att inte vara fullinvesterad i aktier om börsen skulle få en kraftig sättning, vilket kommer att inträffa förr eller senare. Då är det bra att kunna vara ”girig” men med oktober 2008 i färskt minne är det otroligt svårt att agera när alla andra är livrädda.


Notera också att om du undviker spekulativa förväntningsbolag och placerar i lönsamma stabila svenska börsbolag som till exempel Spiltan Fonders aktiefonder placerar i går det faktiskt fortfarande att få en utdelning varje år på 3-4 %. Då får man även ta del av dessa bolags tillväxt då de inte delar ut hela vinsten. Då det dessutom är mycket roligare att vara optimist kanske det trots allt är bäst att ha en stor andel aktier i den långsiktiga portföljen.

Per H Börjesson,
VD, Investment AB Spiltan

25 aug, 2014

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *