Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


För företagare: Så här får du ut pengar ur ditt bolag


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

Spiltan Invests vd Per H Börjesson har, tillsammans med Företagarnas vd Günther Mårder, precis kommit ut med en ny bok: ”Så här blir du miljonär som företagare”. Boken går igenom hur du som företagare bäst planerar din ekonomi. I samband med boksläppet bjuder Spiltan-vd:n även på denna Sparrebell, om hur du som företagare mest skatteeffektivt kan få ut pengar ur ditt bolag.   


Vill man ha ut ytterligare pengar så skatteeffektivt som möjligt?

Per H Börjesson

På många sätt har skattesituationen i Sverige förbättrats. Gåvo- och förmögenhetsskatterna är avskaffade och aktiebolag har fått sänkt bolagsskatt. Dessutom är reavinster på onoterade aktier skattefria om de ägs av ett svenskt aktiebolag, vilket företagare kan dra nytta av när de säljer en verksamhet.


Företag skapar arbetstillfällen i Sverige och det finns även fördelar för dig som företagare när du betalar ut lön, oavsett om det är till dig själv eller till dina anställda. Har du höga lönekostnader kan du nämligen få ta del av väldigt förmånlig, lågbeskattad utdelning.  Är du ensam anställd i ditt bolag måste du ta ut minst 469 264 kr under 2023 för att kunna få del av lönebaserad utdelning under nästa år. Ditt utdelningsutrymme blir då halva lönesumman och skatten på denna utdelning är endast 20 %.

Har du inga löneuttag i ditt bolag? Du kan oftast ta utdelning upp till cirka 200 000 enligt förenklingsregeln, men äger du flera bolag får du bara använda den regeln i ett av dem.

Väljer du att inte ta utdelning sparas ditt utdelningsutrymme till kommande år.


Vill man ha ut ytterligare pengar så skatteeffektivt som möjligt kan man överväga att låna in pengar till det egna bolaget. Det innebär att man får behålla 70 kronor av varje hundralapp, eftersom bolaget får en avdragsgill räntekostnad och företagaren en inkomst i kapital som beskattas med 30 %. Men bolaget måste ha behov av det tillförda kapitalet och företagaren måste också säkerställa att det finns en säkerhet kopplad till det inlånade kapitalet. Sedan uppstår frågan vad man kan ta för ränta. Om företagaren frågar sin revisor blir kanske svaret att en rimlig ränta är statslåneräntan plus 2-3 %. Det innebär i dag en ränta på ca 5-6 %. Samma metod har riskkapitalister använt sig av när de har finansierat en stor del av förvärven med pengar de lånat in från utlandet genom så kallade räntesnurror. I ett rättsfall fick riskkapitalisten som köpte Arlanda Express tillåtelse att använda räntesatsen 13 % för inlåningen från utlandet. Skattemyndigheten ger inga generella rekommendationer då varje fall är unikt, men en småföretagare borde kunna använda räntesatsen 9-10 % när man lånar in pengar till ett eget bolag. Det innebär till exempel att det kan vara lönsamt för en egenföretagare att låna in pengar till det egna bolaget i stället för att amortera på lånet på den privata bostaden, där man kanske betalar 4-5 % i ränta.


Följande sammanfattning kan göras vad 100 kr i vinst före skatt hos ett AB ger netto hos ägaren:

  1. Uttag som lön med låg marginalskatt: 53 kronor netto

Först belastas bolaget med arbetsgivaravgifter på cirka 32 % och sedan får företagaren en kommunal- och landstingsskatt på exempelvis 30 %, vilket netto ger 53 kronor för företagaren. Notera också att löneuttag upp till ca 50 000 kronor ger fulla pensionspoäng och andra förmåner som kanske kan värderas till 8 kronor för varje hundralapp.

2. Uttag som lön med hög marginalskatt: 35 kronor netto

Precis som ovan men med statlig inkomstskatt på 20 % ökar nu företagarens skattesats till 50 %. Netto blir endast kvar 35 kronor. Höga löneuttag över brytpunkten ger heller inga ytterligare pensionspoäng vilket innebär att marginalskatten är högre än 50 %, något många företagare inte tänker på.

3. Uttag som utdelning ”inom gränsbeloppet”: 64 kronor netto

För att kunna ge utdelning måste först bolaget betala bolagsskatt på i dag 20,6 % och sedan får fåmansföretagare betala 20 % på gränsbeloppet (första ca 200 000 kronor). Vid högre utdelningar beror skatten på de extremt komplexa 3:12-reglerna och varierar från 20 % om man har stora lönesummor till 57 % om man inte kan utnyttja dessa regler.

4. Ränta på lån till bolaget: 70 kronor netto

Bolaget får en avdragsgill räntekostad och företagaren får en inkomst av kapital som beskattas med 30 %.

Slutsatsen är att de flesta företagare som har en lönsam verksamhet skall försöka att ta ut en lön på upp till 50 000 kronor för att få alla sociala förmåner och pensionspoäng och sedan även ta en utdelning på cirka 200 000 kronor. Dessutom ger inlåning av pengar till det egna bolaget den största nettointäkten till ägaren. Men i stället för höga löneuttag är det ofta bättre att försöka spara pengarna i det egna bolaget och se hela det egna bolaget som en del av sitt pensionskapital.

Per H Börjesson

Vd Spiltan Invest
2023-10-24

Fotnot: Du kan köpa den nya boken via Sparklubben här!

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *