Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Köp aktier i onoterade bolag


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

I början av augusti skrev Björn Wilke i sin börskrönika i DI att ”svenska småbolag skulle vinna på en lägre skatt” och gav utvecklingen på den brittiska AIM (Altermative Investment Market) som ett exempel.


För de hårt belastade svenskarna skulle skatteförmåner få ännu större effekt


I England har man genom olika skattefavörer, (20 % rabatt på inkomstskatten på det kapital man investerar på AIM, lägre skatt efter tre års innehavstid och avdragsgilla reaförluster mot inkomst), skapat en aktiemarknad med en stor omsättning och många nyintroduktioner. Givetvis skulle man även i Sverige kunna skapa en lika dynamisk marknad om man ger skattefavörer när man investerar i onoterade aktier. Jag skulle till och med vilja påstå att för de hårt belastade svenskarna skulle skatteförmåner få ännu större effekt.


Redan 1998 skrev jag i en debattartikel mot de skattegynnade pensionsförsäkringarna att ”svenskar gör hur dåliga affärer som helst bara för att spara på skatt”. Innan vi får våra politiker att genomföra dessa förändringar kan vi i Sverige glädja oss åt de skattefördelar som finns med att äga onoterade aktier som exempelvis handlas på Alternativa aktiemarknaden. Den största fördelen är att alla onoterade aktier är förmögenhetsskattefria. Att köpa onoterade aktier kan därför vara en bättre idé än att köpa storbankernas senaste produkt ”Kapitalpension” som just säljs för att folk skall slippa förmögenhetsskatt.


En annan fördel om man har ett eget aktiebolag är att onoterade aktier inte ger någon reavinst i svenska aktiebolag. Om man vill syssla med kapitalförvaltning i det egna bolaget kan därför onoterade aktier vara ett utmärkt placeringsalternativ. Detta innebär till exempel att man med fördel kan driva affärsängelverksamhet i ett eget bolag kombinerat med att göra mindre placeringar i onoterade aktier som finns anslutna till en marknadsplats.


Men glöm inte den största nackdelen med onoterade aktier: den begränsade likviditeten. Man skall därför alltid bara ha en begränsad del av sin portfölj i onoterade aktier och dessutom alltid ha tillgänglig likviditet för potentiella följdinvesteringar.

Per H Börjesson
vd Spiltan Invest

Februari 2005

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *