Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Skulle Buffett gilla nya Realinvest Global från Spiltan Fonder?


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

Spiltan Fonder har startat en ny fond – Spiltan Realinvest Global. Vi hoppas att fonden hade fallit självaste Warren Buffett i smaken, eftersom den består av bolag med både ”vallgravar” och ”tullbroar”.


”Bra bolag är de som på något sätt kan begränsa konkurrens”

– Warren Buffett

Alla som följt Spiltan Invest genom åren vet att vi alltid strävar efter att investera och tänka som världens mest framgångsrika aktieinvesterare – Warren Buffett.

Buffett har en investeringsstil som kan sägas grunda sig på enkelhet. Han gör enkla bolagsanalyser och han köper bara sånt han själv förstår sig på. Han vill också ha stabila verksamheter och gärna ”vallgravar”, alltså höga inträdesbarriärer för eventuella konkurrenter.


Många reala tillgångar uppfyller dessa krav. Om ett järnvägsbolag äger i princip all järnväg i ett visst land är det mycket svårt för utomstående att gå in och börja konkurrera – det krävs helt enkelt så enorma summor för att bygga upp ett parallellt järnvägsnät att det är rätt osannolikt att någon konkurrent ens skulle försöka slå sig in på den marknaden. Under tiden fortsätter tågen att gå i ur och skur och järnvägsbolaget tjänar pengar nästan oavsett marknadsläge.

Detsamma gäller många andra typer av reala tillgångar så som exempelvis mobilnät, vägar eller fastigheter.

”Bra bolag är de som på något sätt kan begränsa konkurrens” och ”vi satsar inte på saker vi inte förstår”, säger Warren Buffett.


Buffett gillar även bolag som kontrollerar en ”tullbro”. Den som äger bron har monopol på att ta upp avgiften och alternativet att inte använda bron är kostsamt eller omöjligt. Typiska exempel är löpande abonnemang på olika tjänster eller infrastrukturtillgångar som potentiella användare är tvungna att använda.

Vi tror därför att den nya fonden som Spiltan Fonder precis lanserat, Spiltan Realinvest Global, skulle tilltala Buffett. Fonden investerar i infrastrukturtillgångar (65 %), fastighetstillgångar (25 %) och skog (10 %). Fonden placerar 18 % av kapitalet i Sverige (bland annat i Holmen och Sagax), 38 % i USA (bland annat Union Pacific och Healthpeak Properties) och 42 % av kapitalet placeras i övriga världen.


Gemensamt för många av bolagen i fonden är att det är bolag med starka marknadsandelar, stabila intäkter och samhällskritiska funktioner. Skogstillgångarna är också en förnyelsebar råvara och omställningskritisk resurs. Att komma åt denna typ av bolag i en vanlig globalfond är svårt. Men nu finns chansen, via den nya fonden.

Vi hoppas att Buffett hade gillat den nya fonden, full av bolag med både vallgravar och tullbroar.

Per H Börjesson
Vd Spiltan Invest

3 feb, 2023

PS. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparandet bör ses på lång sikt.

Kommentarer


  1. Profilbild för Otto Gröntoft
    Otto Gröntoft

    Fonden kostar 1,50%, det tycker jag är mycket.

    Är det en avgift som efterhand kommer att sänkas?
    Vad tycker Spiltan gränsen går mellan höga och låga avgifter.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *