Helena Svensson
Skribent
helena@sparklubben.se

Helena Svensson
Skribent
helena@sparklubben.se


Kvinnor är bättre aktieplacerare än män – men sparar mindre


Akademiska studier visar att på lång sikt har kvinnors aktieplaceringar bättre avkastning än mäns. Ett skäl till de kvinnliga framgångarna är att de har ett lägre antal transaktioner än män, men också att de tar lägre risk. Tyvärr har kvinnor sämre finansiellt självförtroende och sparar dessutom mindre än män, visar nya undersökningar från Avanza.

Vid 18 års ålder är det 2,5 gånger så många unga män som sparar, jämfört med jämnåriga unga kvinnor. Kvinnorna månadssparar dessutom 32 procent mindre än männen. Redan i 30-årsåldern har män nästan dubbelt så stort sparkapital som jämnåriga kvinnor. Kvinnors medelkapital på Avanza är 295 000 kr medan männen har 557 000 kr, alltså nästan dubbelt så mycket.  


Helt onödigt att kvinnor har lägre självförtroende när det gäller börsinvesteringar

– Helena Svensson

Ett eget sparande är viktigt för alla. Men kanske särskilt viktigt för kvinnor, som statistiskt har lägre livsinkomster än män.

Ett eget sparande är viktigt för alla. Vi försöker att sprida kunskap om vad ett långsiktigt börssparande kan ge, både här på Sparklubben.se, men även via vår folkbildningssatsning där vi delar ut Per H Börjessons bok ”Så här blir du miljonär i hängmattan” till gymnasieelever runt om i Sverige. Under 2022 skickade vi ut över 40 000 böcker. Vår ambition är naturligtvis att nå alla, men vi hoppas lite extra på att unga kvinnor ska ta till sig budskapet, eftersom tillgång till kapital är en viktig jämlikhetsfråga. Ett eget sparande gör det möjligt att köpa bostad, bryta upp från en relation eller starta ett företag.


Avanzas statistik och undersökning visade att deras kvinnliga kunder presterade dubbelt så bra avkastning som män under 2021. Kvinnorna fick 10 % i medianavkastning jämfört med männens 4 %. Även under det usla börsåret 2022 fick kvinnorna ungefär dubbelt så bra resultat som männen: 1,8 % jämfört med männens -4 %. Trots att resultatet alltså är bättre har kvinnorna sämre finansiellt självförtroende och investerar dessutom mindre än män, i alla åldrar. Endast 5 % av kvinnorna mycket bekväma med att investera på börsen, medan 17 % känner sig mycket obekväma. Bland män är det tvärtom. 17 % känner sig mycket bekväma med sina börsinvesteringar och bara 6 % känner sig mycket obekväma. Tråkigt och onödigt att kvinnorna har lägre självförtroende när det gäller börsinvesteringar – när vi faktiskt presterar bättre!


Redan 2009, i Sparrebellen nr 20, skrev Per H Börjesson att kvinnor är bättre aktieplacerare än män: ”Ett skäl till de kvinnliga framgångarna är att de har ett lägre antal transaktioner än män. Ett annat till skäl att kvinnor har bättre avkastningarär att de i större utsträckning köper stabilare och säkrare bolag än män. De väljer bolag som de känner till och där de begriper affärsidén. Kvinnor lägger också mer tid på att analysera bolagen de köper aktier i och väljer ofta bolag som de har en personlig relation till och som har god etik och moral. Män har mer en tendens att satsa på förväntansbolag med fantastiska nya innovationer som skall förändra världen. I praktiken visar det sig ofta att det tar minst dubbelt så lång tid och kostar dubbelt så mycket pengar att förverkliga de spännande produktplanerna, vilket gör att dessa bolag ofta blir dåliga placeringar för aktieägarna. Om kvinnornas stabila bolag varje år ökar i värde med 15 % innebär det faktiskt att man har dubbelt så mycket pengar efter 5 år. Vad är det för tråkigt med det?


Världen bästa aktieplacerare, Warren Buffett i USA, är känd för att vara extremt långsiktig i sina placeringar och han har bland annat sagt att den bästa placeringshorisonten för aktier är att ha dem för alltid. På det sättet minimerar han alla transaktionskostnader och har en portfölj som han känner till väl. Warren Buffett köper aldrig heller några förväntningsbolag utan alla nya bolag har en lång historik av stabila vinster. Han säger att man inte skall lägga någon vikt vid framtida prognoser utan bara titta på ett bolags historiska siffror.


Gör därför som kvinnor och Warren Buffett! Köp och behåll stabila bolag som du känner till så fixar världens åttonde underverk, ränta-på-ränta, den långsiktiga avkastningen. 10 000 kr med 10 % avkastning om året blir faktiskt 175 000 kronor om 30 år tack vare att med ränta-på-ränta blir det avkastningen på den tidigare avkastningen som ger de stora värdeökningarna med långa placeringshorisonter.