Mohamad Barhamji
Mohamad Barhamji, grundare av Economyaat

Helena Svensson
Skribent
helena@sparklubben.se

Helena Svensson
Skribent
helena@sparklubben.se


Han lär nyanlända om svensk ekonomi


Privatekonomi och sparande är knöligt för många infödda svenskar. För nyanlända är det ofta ännu svårare, eftersom vissa begrepp kan vara helt omöjliga att förstå. Ekonomen Mohamad Barhamji bestämde sig för att ändra på detta och startade Economyaat Akademin där han förklarar hur man sköter sin ekonomi i Sverige – på arabiska.

– Jag jobbade på bank och såg kunskapsbristen. När mina kollegor hade rådgivningsmöten med infödda svenskar kunde det ta 40 minuter. När jag hade rådgivningsmöten med arabisktalande kunde samma möte ta två timmar, eftersom det var så många olika begrepp och principer som behövde förklaras. Då insåg jag att någon behövde förklara svensk vardagsekonomi i större skala, digitalt. Jag valde att bli denne ”någon”, berättar Mohamad Barhamji.


Vi vill fungera som en brobyggare mellan det svenska samhället och de 600 000 arabisktalande i Sverige

– Mohamad Barhamji

Avslutningsfest på Business Language Course som Economyaat genomförde i november 2022. Till vänster Mohamad Barhamjis sambo Raneem Alnaser som intervjuar en av kursdeltagarna. Foto: Economyaat
Avslutningsfest på Business Language Course som Economyaat genomförde i november 2022. Till vänster Mohamad Barhamjis sambo Raneem Alnaser som intervjuar en av kursdeltagarna. Foto: Economyaat

År 2019 startade Mohamad därför en Youtube-kanal och började spela in videor där han förklarade svenska ekonomiska begrepp och regler, för en arabisktalande publik. Ett år senare utvecklades satsningen och han startade hemsidan, tillsammans med en vän. I dag erbjuder de både artiklar, videor och många olika räkneverktyg – allt från amorteringskalkylator till investeringskalkylator. De har även flera rådgivningslicenser och erbjuder rådgivning samt utbildning och konsulttjänster.


Economyaat har precis vunnit en upphandling om att sprida ekonomisk kunskap inom EU-projektet Ploutos och arbetar även med att ta fram en ekonomiutbildning för kommuner, så att de kan erbjuda högkvalitativa utbildningar för sina arabisktalande invånare. De lanserar också snart Sveriges första ekonomipodd på arabiska.


– Vi vill fungera som en brobyggare mellan det svenska samhället och de 600 000 arabisktalande i Sverige. Vi vill hjälpa vår målgrupp att lyckas i Sverige och även hjälpa företag och myndigheter att nå den här målgruppen.

Mohamad berättar att många ekonomiska koncept som är självklara för infödda svenskar inte alls är självklara för hans målgrupp.


– Kommer du från ett land med utbredd korruption kanske det inte känns lockande att betala skatt. Om du inte förstår varför du ska betala skatt, eller litar på att den används korrekt, kan svartjobb framstå som en bra lösning.

Har man svårt att hitta jobb blir man än mer utsatt. Man har också sämre möjligheter att bygga nätverk. Att få en egen inkomst är grunden. Men man behöver också lära sig grundläggande svensk privatekonomi för att förvalta sin inkomst så bra som möjligt.  


– Att förändra en persons liv och kunna hjälpa någon är en fantastisk känsla. När man får meddelanden där människor skriver ”tack för att ni finns”, så känns det väldigt bra. Vi har arbetat hårt med att skapa ett förtroende. Dåliga ekonomiska råd kan vara väldigt kostsamma och i värsta fall förstöra ens framtid, säger Mohamad.


Hittills har de drivit och finansierat Economyaat helt själva, vid sidan om sina ordinarie heltidsjobb.

– Vår vision är att etablera en ekonomikanal på arabiska och minoritetsspråk. För att förverkliga visionen behöver vi stöd från både privata och offentliga aktörer. Alla vinner på ökad ekonomikunskap, avslutar Mohamad Barhamji.

Här hittar du Economyaat: https://economyaat.net/ar