Annika Creutzer Foto: Kate Gabor

Annika Creutzer
Skribent

Annika Creutzer
Skribent


Annika Creutzer: Undvik fallgroparna


Vi arbetar ihop till våra pensioner och det gör vi under hela livet. För att få ett så rikt liv som möjligt gäller det att se upp för fallgroparna på vägen. Allt ifrån det första sommarjobbet till hur vi tar ut pensionerna påverkar vad vi får i plånboken. Här är mina bästa tips.

  1. Jobba vitt

Varje intjänad krona ger pension. Tjänar du pengarna tidigt i livet kan de växa under många år innan det är dags att ta ut dem. Därför är det bra att försöka nå över gränsen för skatt redan på sommarlovsjobbet. Den skatt du då betalar är lägre än vad som sätts av till pensionen. Om du jobbar svart och det upptäcks kan du riskera att själv behöva betala in skatt och arbetsgivaravgift. Dessutom kan du behöva betala straffavgift och i värsta fall böter eller fängelse.


Hälsan är en av de allra viktigaste faktorerna för en bra pension.

– Annika Creutzer

Annika Creutzer Foto: Kate Gabor

2. Plugga rätt

Att plugga kostar, både i studielån och i att du går miste om arbetsinkomster. Därför gäller det att välja rätt utbildning och att komma ut i arbetslivet så snart som möjligt. Den som utbildat sig har möjlighet till högre inkomster och därmed högre pension. Studenter får också pensionsrätt men den är mycket låg och motsvarar ungefär att ha en årsinkomst på cirka 40 000 kronor.


3. Få rätt förmåner i jobbet

Kaffe och gymkort i all ära men den förmån som ger allra mest är tjänstepensionen. Den betalas in av arbetsgivaren och finns på alla arbetsplatser med kollektivavtal. I dag har nio av tio anställda en tjänstepension. Inom stat, kommun och region är det en självklarhet men den som arbetar inom privat sektor bör kontrollera att om det finns kollektivavtalad tjänstepension. Erbjuder inte arbetsgivaren tjänstepension krävs minst fem procent högre lön så att du kan spara själv. Den som inte har tjänstepension under ett helt inkomstår kan få göra avdrag för privat pensionssparande med en summa som motsvarar upp till motsvarande 35 procent av inkomsten. Den som har eget företag måste själv sätta av pengar till sin tjänstepension.


4. Varje arbetstimme räknas

Den största förklaringen till kvinnors låga pensioner är att de, i betydligt större utsträckning än män, arbetar deltid. Framför allt gäller det om deltiden sträcker sig över många år. Deltidsarbete innebär inte bara lägre lön utan ofta även sämre löneutveckling, mindre vidareutbildning och sämre möjlighet att byta till ett jobb med högre lön. Ofta börjar ojämställdheten när barnen kommer. Att dela på föräldraförsäkringen, vab och hemarbete ger möjlighet till mer jämställda pensioner. Delad föräldraförsäkring innebär också ofta högre hushållsinkomst eftersom kollektivavtal ger en påfyllnad under föräldraledigheten upp till cirka 90 procent av inkomsten – utan tak. Den som funderar på att gå ner i arbetstid bör först göra en beräkning av vad det innebär för den enskilda pensionen med hjälp av verktygen på minpension.se.


5. Var rädd om hälsan och kämpa för bra arbetsmiljö

Hälsan är en av de allra viktigaste faktorerna för en bra pension. Kan eller orkar du inte arbeta bli pensionen sämre. Att vårda sin egen hälsa med regelbunden motion och bra kost är bra men allra viktigast är att ha en bra arbetsmiljö. Den som slits ut i jobbet, får långa sjukskrivningar och tvingas sluta arbeta tidigt får betydligt sämre pension. Det gäller inte bara tunga lyft och buller utan även stress och hot om våld.


6. Spara rätt

Hoppa inte på första bästa erbjudande om pensionssparande bara för att det gror en ångest över att inte spara tillräckligt. Det är många som vill tjäna pengar på vår oro inför framtiden. Ett bra första steg är att få en prognos över den egna samlade pensionen genom att gå in på minpension.se. Den som är ung behöver i första hand spara till buffert under studietiden och familjebildningen, bostad och annat för att undvika dyra lån. Långsiktigt sparande som till pension placeras bäst på aktiemarknaden. För de allra flesta passar breda indexfonder bäst. Välj aldrig en sparprodukt som du inte förstår.

7. Spara till låga kostnader

Ränta-på-räntaeffekten gör att vårt sparande växer med tiden. På samma sätt urholkar avgift-på-avgift kapitalet. En fond som kostar 1,5 procent jämfört med en som kostar 0,5 procent minskar, efter 40 år, det inbetalade kapitalet med en tredjedel.  Se över vilka avgifter du betalar och om värdeutvecklingen varit minst lika bra som snittet. Den som inte är nöjd med sitt sparande har numera stora möjligheter att flytta tjänstepensionerna och privata pensionsförsäkringar till bättre alternativ. När en rådgivare ger ett erbjudande är det viktigt att få alla kostnaderna ordentligt sammanställda, avgifter som exempelvis är prestationsbaserade, fondbytartjänst eller dyra fondifond-lösningar. Ibland finns det ett efterlevandeskydd för pensionssparandet. Det kostar av framtida pension eftersom den som har återbetalningsskydd inte får del av några arvsvinster. Arvsvinster är det kapital som andra, utan efterlevandeskydd, lämnar efter sig till jämnåriga med samma pensionssparande. Ett alternativ till efterlevandeskydd kan vara att teckna en privat livförsäkring.


8. Följ inte ”John”

Svenska kvinnor är i genomsnitt två-tre år yngre än sina män och de väljer ofta att sluta yrkesarbeta samtidigt med maken. Att gå i pension samtidigt som maken kan kosta i form av sämre pension eftersom de sista arbetsåren ofta har en stor betydelse för pensionens storlek. Ingen kvinna borde följa sin make utan att först göra en ordentlig beräkning av vilken betydelse det får för den egna pensionen. Många kvinnor förlitar sig på mannens pension men rent statistiskt är en gift kvinna änka i sju-åtta år. Antalet skilsmässor över 65 år har också fördubblats sedan millennieskiftet och det är viktigt att det är bara privata pensionsförsäkringar som delas vid en skilsmässa. Om maken har barn från en tidigare relation, så kallade särkullbarn, har de rätt att få ut sitt arv direkt. För den som lever i samboförhållanden finns inte ens rätten till halva giftorättsgodset. Därför är det viktigt att alla som lever i par pratar igenom vad som kan hända i framtiden och om det behövs testamente.


9. Arbeta gärna lite längre

En del yrken är slitsamma och kroppen kan säga ifrån. Men att sluta arbeta i förtid kostar pensionspengar. Då är det bättre att försöka få sjukersättning enligt de nya reglerna för så kallad Trygghetspension. Sjukersättning och a-kassa är pensionsgrundande, att ta ut pension för tidigt ger istället sämre pension under resten av livet. Ett år tidigare uttag av allmän pension sänker pension med cirka fem-åtta procent. På motsvarande sätt höjs pensionen för varje arbetsår efter den så kallade riktåldern (66 år fr o m med 2023). I dag ger ett länge arbetsliv även högre tjänstepensioner enligt en del kollektivavtal och finns inget avtal är det alltid en förhandlingsfråga om arbetsgivaren är beredd att betala in till pension. Även om skattesidan finns incitament för ett längre arbetsliv, jobbskatteavdraget blir större och arbetsgivaravgiften lägre.


10. Ta ut pensionerna på bästa sätt

Det hälsosammaste sättet att sluta jobba är att göra det stegvis. Att gå från 100 procent, eller mer, till noll sliter hårt på kroppen och forskning visar också att risken för depression ökar. För den som har möjlighet och vill, är det bättre att få en mjuk övergång. I dag blir allt fler så kallade jobbonärer, de både arbetar och tar ut en del pension, och kombinerar på olika sätt under ett antal år. I dag blir det allt vanligare att flytta och ta ut pensionerna i ett annat land. Då finns mycket att tänka på, vilka pensioner som går att flytta med sig, om det är bättre att skriva sig i det andra landet eller om det finns fördelar med att bara visas där tidvis och bo kvar i Sverige. Det kan också vara frestande att ta ut så mycket pension som möjligt tidigt men det blir sällan en bra affär. För det första kan det innebära att mer går bort i skatt, de pengar som tas ut kan vara svåra att placera med bättre avkastning än vad pensionsplaceringarna kan ge och vi lurar ofta oss själva när vi tror att vi kommer att behöva betydligt mindre med pengar ju äldre vi blir. De allra flesta kommer, trots lite skavanker, att ha ett gott och aktivt liv långt upp i åren.