Helena Svensson
Skribent
helena@sparklubben.se

Helena Svensson
Skribent
helena@sparklubben.se


Alltför många hamnar hos Kronofogden


Allt fler svenskar ansöker om skuldsanering hos Kronofogden. För tio år sedan (2013) redovisade Kronofogden att 23 417 personer hade ett pågående skuldsaneringsärende hos myndigheten. Förra året (2023) har siffran mer än dubblats, till 50 948. Siffrorna får Per H Börjesson, vd på Spiltan Invest att reagera.

– Svenska folket behöver helt uppenbart bättre kunskap om privatekonomi och sparande, säger han.

Skuldsanering hos Kronofogden kan bli aktuellt för personer som har så pass stora skulder att de inte har realistisk möjlighet att betala tillbaka. Myndigheten har nyligen släppt ny statistik som visar att 31 396 nya ansökningar om skuldsanering inkom under 2023. Det är en ökning med 22 procent jämfört 2022. Det är vanligare att män har skuldsanering, än att kvinnor har det.


Här vore det bra med en funderare och kanske bättre reglering, för att färre ska hamna i dåliga vanor

– Mårten Lindberg

Nästan 5 procent av männen har indrivning från Kronofogden

Kronofogden används också för att driva in skulder och det är vanligare att män blir föremål för indrivning. Förra året, 2023, var det 4,9 procent av männen i Sverige som hade pågående indrivning hos Kronofogden. Bland kvinnor var motsvarande siffra 2,8 procent.

Storleken på svenskarnas skulder hos Kronofogden ökar också. För tio år sedan var den genomsnittliga skulden hos Kronofogden cirka 177 000 kr. I dag är motsvarande siffra 313 000 kronor, vilket är en ökning med 77 procent. Könsmönstret går igen; män har oftare större skulder än kvinnor.


Svenskarnas skuldkvot ökar. Graf: Infostat Källa: SCB

Vad beror ökningen på? 

Under de senaste åren har kostnaderna ökat rejält för många hushåll, bland annat när det gäller boende och livsmedel. Även de höga elpriserna under 2022 pressade svenskarnas månadsbudget. Samtidigt handlar det troligen inte enbart om ökade levnadskostnader, eftersom utvecklingen har pågått under en längre tid. Man kan också se ett skifte i orsakerna till Kronofogdeskulderna. Tidigare handlade det oftare om ekonomiska problem som berodde på sjukdom eller arbetslöshet. I dag handlar det ofta om ohälsosamma konsumtionsvanor. Alltså att man konsumerar för mer än man har råd med. Marknaden har också förändrats med fler typer av kreditlösningar, vilket gjort det enklare att konsumera trots att man saknar pengar.  

Infostats senaste undersökning om hur många som skulle klara en oväntad utgift på 25 000 kr inom en vecka visar också att drygt hälften av svenskarna svarar svårt (27 %) eller omöjligt (24 %).

Analysföretaget Infostats undersökning visar att andelen som tycker att det vore svårt eller omöjligt att klara en oväntad utgift på 25 000 kr inom en vecka ökar. Nu svarar drygt hälften att det vore antingen svårt eller omöjligt. Källa och graf: Infostat

– Det har blivit enklare både att konsumera och att leva över sina tillgångar. För många är den här utvecklingen något bra, men för andra har den öppnat en dörr till en osund ekonomisk livsstil. Pengarna finns inte när man behöver dem. Man tar ett lån med dåliga villkor, och sen klarar man inte lånet. En så liten sak som att diskmaskinen slutar att fungera och man måste köpa en ny kan göra att man hamnar hos fogden. Här vore det bra med en funderare och kanske bättre reglering, för att färre ska hamna i dåliga vanor, säger Mårten Lindberg, marknadschef på analysföretaget Infostat.

”Behövs helt uppenbart mer kunskap”

Sparklubben.se är en del av Spiltan Invests satsning på folkbildning.

– Det är helt uppenbart att svenska folket inte får tillräcklig information om grunderna i privatekonomi och sparande i skolan. Därför har vi sedan 2022 delat ut över 70 000 exemplar av min bok ”Så här blir du miljonär i hängmattan”, till gymnasieskolor runt om i Sverige. Vi tror nämligen att man behöver få denna grundläggande kunskap redan när man är ung. Tyvärr får inte alla med sig detta hemifrån och det är alldeles för lite om privatekonomi och sparande i dagens läroplan, säger Per H Börjesson, vd för Spiltan Invest och initiativtagare till Sparklubben.se.