Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


”Dödssäker” placering med 15 % i årlig avkastning


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

På mitt första arbete på Ericsson i USA var jag med och organiserade bolagets utställningar på olika mässor. Då fick jag lära mig att mässan med de roligaste skämten och den mest uppsluppna stämningen var begravningsentreprenörernas.

Det kanske är naturligt att när man varje arbetsdag möter död och elände vill man åtminstone koppla av när man träffar sina branschkollegor. Men de flesta av oss andra undviker att tänka på vår egen bortgång. Varför oroa sig för något som med 100 % säkerhet kommer att inträffa?


De flesta av oss undviker att tänka på vår egen bortgång


Tiden är vår viktigaste resurs och ingen vet faktiskt hur mycket tid man har till sitt förfogande. Därför är ett klassiskt privatekonomiskt råd att skriva ett testamente för att säkerställa att fördelningen av dina tillgångar blir på det sätt du vill och att de efterlevande vet vad som gäller. Notera att även utan en komplicerad familjebild kan det vara viktigt för mottagaren att pengarna är enskild egendom så att arvtagaren inte förlorar halva arvet vid till exempel en framtida skilsmässa. Ett testamente skriver man lämpligtvis tillsammans med en jurist. En idé är att bli kund och köpa en livförsäkring hos Ignis Försäkringsförening för då får man samtidigt två timmar gratis juridisk rådgivning om sitt testamente via tjänsten Ignis Omtanke.


Ignis bildades för snart hundra år sedan och förutom att driva begravningsbyråer i Stockholmsområdet har man en ömsesidig försäkringsförening – Ignis Försäkringsförening. Ursprungstanken var att även de som hade det dåligt ställt skulle kunna vara säkra på att det fanns kapital till den egna begravningen genom att löpande betala in ett litet belopp. Detta är ett mindre problem i dag men Ignis Försäkringsförening har fortfarande 9000 kunder och tar gärna emot nyteckningar av en begravningsförsäkring. Mest intressant i dag är att göra en engångsinsättning på ca 34 000 kronor som ger en utbetalning på 40 000 kronor plus återbäring till ens dödsbo.


Då återbäringsräntan i dag är 15 % per år finns det stora chanser att engångsbeloppet kan växa till sig ordentligt för vi lever ju allt längre. Ignis Försäkringsförening har nämligen varit mycket lyckosamma i sina placeringar. De äger tre fastigheter i Stockholms innerstad och har dessutom en portfölj av aktier och obligationer. Totala värdet på dessa tillgångar är 385 miljoner kronor och nuvärdet av försäkringsåtaganden är ca 230 miljoner kronor. Det är anledningen till varför man kan ge en så hög återbäringsränta till försäkringstagarna. Den höga återbäringen kanske inte består för all framtid men man kan väl anta att fastigheterna i Stockholm och de andra tillgångarna borde kunna stiga med 5-10 % per år. Utöver försäkringen får du även tillgång till Ignis Omtanke.


Var hittar man med dagens ränteläge och höga börsvärderingar en placering som ger 15 % i årlig avkastning och som dessutom nästan inte har någon risk? Därför har jag själv tecknat en sådan försäkring som jag tycker är en riktigt ”dödssäker” placering. Dessutom kan det vara en bra idé att tänka lite på att ”på lång sikt är vi alla döda” som Keynes uttryckte det.

Per H Börjesson, VD, Investment AB Spiltan

14 sep, 2015

PS OBS! Om du tycker att det är helt vansinnigt att göra en placering som du aldrig själv får nytta av går det alltid att lösa in begravningsförsäkringen mot en mindre avgift och själv göra slut på pengarna i stället. Med 15 % i årlig avkastning dubblar sig insatsen vart femte år.

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *