Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Entreprenörer och aktieplacerare – sälj inte bra bolag eller aktier för tidigt


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

Ett av de vanligaste misstagen som bolagsbyggare, professionella placerare och privatsparare många gånger gör är att de säljer bra bolag alldeles för tidigt.


Egentligen har entreprenörerna förlorat 480 miljoner kronor


Exempel 1: Spiltan missade 3000 %

En av Investment AB Spiltans första investeringar 1998 var det onoterade bostadsfastighetsbolaget Förstaden. Vi ägde en liten andel av bolaget och de andra delägarna ville sälja av olika skäl så vi sålde bolaget efter bara ett år, med en vinst på 120 %. Om vi i stället hade behållit fastigheterna söder om Stockholm hade vi i dag kanske haft en värdestegring på närmare 3000 %.


Exempel 2: Även experter gör fel

Som beskrivs i senaste numret av Privata Affärers Placeringsguide, är när två rutinerade investerare ombeds nämna något av de största misstag de gjort avseende placeringar.

Svaret blev: ”vi har sålt bra bolag för tidigt”.


Exempel 3: Sälja majoritetsandel av sitt bolag till riskkapitalist eller en minoritetsandel till ny partner?

Man kunde också läsa om framgångsrika entreprenörer som sålt 90 % av sitt bolag, för fem år sedan, till en riskkapitalist och nu tjänat ytterligare 100 miljoner när resterande del av bolaget sålts.


Låt oss göra ett räkneexempel för att visa hur dålig den affären egentligen kanske var:

Om bolaget var värt 1 miljard kronor fick entreprenörerna loss 900 miljoner kronor när de sålde 90%. Om vi antar att bolaget växer med 15 % om året innebär det att bolaget dubblat i värde vart femte år och alltså blivit värt 2 miljarder kronor fem år senare. Entreprenörerna tjänar då ytterligare 100 miljoner kronor på de 10 % de behållit, som tidningsjournalisten mycket riktigt påpekade. Om vi också antar att de 900 miljonerna hade placerats på börsen och gett 8 % i avkastning blir totalförmögenheten efter 5 år 900 x 1,08 x 1,08 x 1,08 x 1,08 x 1,08 = 1320 plus 200 (för de 10 % de behållit av bolaget) = totalt 1520 miljoner kronor.


Egentligen har alltså entreprenörerna förlorat 480 miljoner kronor på att inte behålla bolaget ytterligare fem år. Notera att kalkylen blir ännu sämre om man även lägger in en skattebelastning vid den första försäljningen.


Riskkapitalister vill oftast köpa majoriteten av ett bolag så att de kan belåna förvärvet och få högre avkastning på den egna insatsen. I exemplet ovan hade det ekonomiskt varit en mycket bättre affär att sälja en minoritetspost till ett lägre pris på hela bolaget och behålla en så stor andel som möjligt av den mest värdefulla tillgången de hade – det egna bolaget. Då hade de kanske både fått in en partner som tillfört lika stor kompetens som riskkapitalisten och fått in tillräckligt med kapital för att trygga den egna privatekonomin.


Exempel 4: Aktie- eller ränteplaceringar efter 55?

Ett vanligt privatekonomiskt råd är att minska risken och sälja av en del av sina aktier eller aktiefonder när man blir äldre och i stället göra ränteplaceringar. Problemet med aktieexponeringar är ju att de ett enskilt år kan sjunka med kanske 50 % och logiken från rådgivaren är att man inte skall ta en sådan risk när man är äldre. Det stämmer om man inte har så bra ekonomi och om aktieplaceringarna skall användas för konsumtion när man är mellan 60 och 85 år gammal. Men om man utöver aktieplaceringarna har en bra pension och en bostad med låga lån är det mer lönsamt att ha kvar aktieexponeringen livet ut. Om tanken är att lämna efter sig tillgångar till arvingar så ärver ju de efterlevande ett mycket större kapital om man behållit aktierna i ytterligare 25 år.


Exempel 5: 95 % av värdeökningen efter 60 år

För 26 år sedan var det många som klagade på att Warren Buffett (i dag 86 år gammal) inte skänkte pengar till välgörenhet när han var så rik. Han behöll i stället pengarna och förvaltade dem i sitt bolag Berkshire Hathaway. I dag har kapitalet växt så mycket att han har kunnat ge världens största donation till Bill och Melinda Gates stiftelse. Detta tack vare att 95 % av hans förmögenhet har skapats efter det att han fyllt 60 år.


Slutsats:

Bra placeringar blir ofta bättre med tiden. Att lyssna på det gamla mäklarrådet att man aldrig förlorar på att ta hem en vinst är ofta det sämsta man kan göra. Men givietvis kan det vara en bra strategi att en gång om året gå igenom sin portfölj och vikta om så att man har en oförändrad mix mellan aktie- och ränteplaceringar. 70 % aktier kan efter några år vara 90 % och då kanske man har för hög exponering mot aktiemarknaden.

Per H Börjesson

VD Investment AB Spiltan
11 okt, 2016

PS 1Ett annat exempel på att man skall köpa och behålla och inte oroa sig för när aktieplaceringarna går ned är Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson som i år fyllt 100 år. Så här har hans portfölj utvecklats sedan han började investera i aktier år 1946:
 
PS 2: Investment AB Spiltan investerar i minoritetsposter i onoterade bolag, med målsättningen att behålla dem, tillsammans med entreprenörer som är långsiktiga.

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *