Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Börsspaning 2023


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

När ”börsexperter” får frågan hur det kommer att gå på börsen nästa år brukar de flesta svara upp 8-10 %. Det är logiskt för i snitt går börsen upp 8-10% om året på lång sikt. Men ingen vet säkert något om framtiden på kort sikt. Under december har 24 investerarprofiler i en julkalender fått ge sina börsprognoser för 2023 i Dagens Industri. När jag går igenom dem är 13 positiva om börsutvecklingen, 7 neutrala och 4 negativa.

Jag var själv med och uttalade mig, i lucka nr 9, och var bland de mest positiva med:
”2023 kommer börsen att gå upp, ned eller vara lika. Men på lång sikt är man alltid en vinnare om man är exponerad mot aktier. Efter en nedgång på 30 % ett enskilt år är den historiska snittavkastningen en uppgång på 80 % de närmaste fem åren. Det är med andra ord stor sannolikhet att vi får en kraftig uppgång när räntan börjar gå ned och alla som har pengar är rädda för FOMO (Fear Of Missing Out). Jämför till exempel med mars 2009 när alla var ännu räddare än i oktober 2008, men om man inte köpte då missade man en uppgång på cirka 60 % resten av året”.


Men slutsatsen om prognoser är trots allt att man inte skall lägga så stor vikt vi dem. Jag sparar DI från den 23/12 så får vi se om ett år om tipsen hade något värde. Vad man i stället skall fundera på är mixen mellan tillgångsslagen aktier och ränteplaceringar som kanske står för 95 % av det totala utfallet i en placeringsportfölj.

Men trots allt kan det vara intressant att fundera på vad man skall satsa på inför 2023. Men man skall verkligen vara ödmjuk och komma ihåg att till exempel Riksbanken i februari 2022 ansåg att inflationen skulle vara tillfällig …


Köp tillgångar som ger löpande avkastning:

Om nedgången 2022 var en baksmälla på ledordet från 2021 – TINA (There Is No Alternative) – kanske man skall satsa på TARA (There Are Real Alternatives) för 2023. I USA kan man till exempel satsa på statsobligationer som ger 4 % i årlig avkastning och i Sverige finns företagsobligationer som ger 8-10 % i årliga ränteutbetalningar. På samma sätt är det kanske värdeaktier med löpande utdelningar man skall satsa på i fortsättningen.


Köp försäkringsbolag:

Ett försäkringsbolag får först in försäkringspremier och sedan kommer skadeutbetalningarna. Det innebär att man får kapital att placera under tiden, vilket kallas för ”float”. En stor del av dessa inbetalningar måste av säkerhetsskäl placeras i ränteplaceringar som nu ger högre intäkter med det högre ränteläget. En favorit på Spiltan Invest är Berkshire Hathaway som vi investerade i redan 2004 när A-aktien stod i 84 000 dollar. I dag har aktien stigit till ca 470 000 dollar. Notera också vilken liten risk man tagit när placerat i ett av världens största försäkringbolag som också har många andra tillgångar. Under 2022 har Spiltan Invest även blivit näst största ägare i försäkringsbolaget Solid som delades ut från Resurs bank för ett år sedan. Ett annat stabilt försäkringsbolag är Sampo (äger bland annat IF) som nyligen även noterades i Stockholm.


Sälj Volvo Cars:

Med den kinesiska huvudägaren har bolaget gjort en fantastisk uppryckning under de senaste tolv åren. På lång sikt är jag dock nervös för bolagets framtidsutsikter. Även om man har stora ambitioner med elbilarna ligger man efter andra prestigemärken. Dessutom vill man efterlikna Tesla genom att försöka sälja allt fler bilar direkt, utan bilåterförsäljare.  Det är en farlig strategi då nästan 68 % av alla bilkunder vill ha en personlig kontakt när man köper en bil. Dessutom börjar nu Volvoåterförsäljare att komplettera sitt utbud med andra bilmärken när leverantören satsar på att gå förbi sin viktigaste kund, som de haft långa relationer med.


Var försiktig med räntekänsliga bolag

Även om jag personligen är mer positiv till att inflationen kommer att gå ned än de flesta andra bedömare kanske vi inte kommer tillbaka till samma låga ränteläge som drivit värdens börser under många år. Det bästa exemplet är högt värderade tillväxtbolag som fortfarande är olönsamma och som har haft kraftiga nedgångar i börsvärdena under 2022. Givetvis kommer det att finnas undantag men man skall nog vara försiktig med denna typ av bolag.

Med vänliga hälsningar

Per H. Börjesson
VD Spiltan Invest

PS Denna text är tidigare publicerad på Privata Affärer