Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Kapitalförsäkring inget för långsiktigt sparande


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

Kapitalförsäkringar säljs som ett skatteparadis för dina sparpengar. För i stället för en reavinstskatt på 30 procent betalar du kanske 1 procent på det totala kapitalet. Men även om siffran 1 är betydligt mindre än siffran 30, blir det verkligen bättre i slutändan?


Avkastningsskatten tas ut även om man förlorat på sin placering.


”Jag är inte orolig för jag har mitt långsiktiga sparande i en kapitalförsäkring” svarade en småsparare på frågan hur hon påverkas av den finansiella turbulensen. Att kapitalet i en kapitalförsäkring inte är försäkrat lärde sig många redan vid förra nedgången på börsen.


Jag reagerade även på ordet långsiktigt sparande. Är produkten lika bra som annonserna från nätmäklarna som presenterar kapitalförsäkringen som ”det nya skatteparadiset” säger. En av Sveriges ledande skatteexperter har tagit fram ett räkneexempel där kapitalförsäkringen slår ett direkt ägande i samma placering. Antagandet i detta exempel är att investeringen ökar med 5 % per år och att investeringshorisonten är 5 år.


Men tänk om placeringen sjunker i värde. Då får man i kapitalförsäkringen betala den årliga avkastningsskatten på kanske 1 % utan att få någon avdragsrätt på förlusten. Avkastningsskatten är egentligen en förmögenhetsskatt på försäkringskapital och tas ut även när man förlorar pengar på sin placering. Avkastningsskatten är inte den enda avrinningen från ditt sparkapital i försäkringen, utan du betalar även en försäkringsavgift som stiger med din ålder.


Det är kanske på grund av att försäkringsavgiften är låg som försäljare av kapitalförsäkringar oftast glömmer bort att informera om densamma. Men precis som med avkastningsskatten är det pengar baserade på hela ditt sparbelopp som försvinner ut från kapitalförsäkringen varje år.

Men tänk om man placerar på riktigt lång sikt, t ex 30 år. Då får man i kapitalförsäkringen varje år betala avkastningskatt på hela kapitalet i stället för att bara betala reavinst på vinsten vid slutet av innehavstiden. Då har man under en lång tid fått en skattekredit då skatten först betalas när vinsten realiseras.


Kapitalförsäkringarna säljs med argumenten att om du köper en aktie för 100 kr och säljer den för 120 kr får du betala 1 kr i skatt i kapitalförsäkringen men 6 kr (120-100 x 30 %) i skatt om du äger aktien direkt. Det stämmer om du realiserar vinsten varje år. För en långsiktig sparare kan det däremot vara ofördelaktigt att ha sitt sparande i en kapitalförsäkring. Därför är det skrämmande att tungviktare som skatteprofessorn Sven-Olof Lodin och Kjell-Olof Feldt förespråkar att allt sparande ska gå från reavinstbeskattning till schablonbeskattning à la kapitalförsäkring. Ännu sämre blir kalkylen för kapitalförsäkringar om man via en storbank förutom avkastningsskatten betalar en kapitalförsäkringsavgift på upp till 1 % per år. Nätmäklarna tar inte ut denna avgift men de tjänar enligt sina affärsmodeller pengar på alla transaktioner som man får kunden att göra transaktioner genom att hela tiden skicka ut erbjudanden om nya investeringsmöjligheter.


När min son Frans var fyra år gammal gick jag in på en av storbankernas kontor för att köpa en aktiefond till honom. ”Varför lägger du inte fonden i en kapitalförsäkring i stället med din son som förmånstagare” var rådet från kassörskan. Varje år får hundra tusentals svenskar samma rekommendation från sina banker för de tjänar mer pengar om de säljer fonder via kapitalförsäkringar. I dag är Frans 10 år gammal och han har precis lärt sig att räkna med %. Jag testar honom med följande räkneexempel. Tror du att det är bättre att betala 1 % varje år på en placering i 30 år eller att betala 30 % av vinsten vid slutet av perioden. Frans tyckte att det var bättre att betala 30 % av vinsten i slutet av perioden. Räkna som Frans och sluta med kapitalförsäkringar för ert långsiktiga sparande.

Per H Börjesson, VD Investment AB Spiltan
Denna krönika har även varit publicerad på privataaffärer.se

24 mar, 2009

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *