Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Varför vill pensionärer ta pengar från unga genom att avskaffa PPM?


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

De fyra största pensionärsorganisationerna har genom stark lobbying fått många att tycka att PPM-systemet borde skrotas och pengarna föras över till inkomstpensionssystemet. I TV- programmet Agenda sade företrädaren Curt Persson: ”vi vill inte ta pengar från barn och ungdomar utan göra hela pensionssystemet mer stabilt”. Men ett avskaffande av PPM skulle innebära en stor omfördelning mellan olika generationer.


Vem gör deras röst hörd?


Pensionsmyndigheten konstaterar i rapporten ”Avgiftsväxling från premie- till inkomstpensionen” att en sådan omfördelning skulle innebära att en person född 1995 kommer att förlora 910 kronor per månad i pension vid 65 års ålder. Denna prognos bygger på en avkastning på 3,9 procent som är ungefär vad PPM-systemet gett i avkastning sedan det infördes år 2000.  

Problemet med antagandet av avkastningen är att den sista 12-årsperioden är en av de sämsta för aktier under de senaste 100 åren. Förutom att PPM infördes på toppen av en 20-årig fantastisk uppgång på aktiemarknaden har det under perioden inträffat tre skarpa nedgångar: IT-kraschen 2000-2002, finanskrisen 2008-2009 och eurokrisen 2011.   Hur kommer då utvecklingen vara de framtida 40 åren? Det troliga måste väl vara att 100 års statistik kommer att vara mer tongivande än en enskild extremt dålig 12-års period.


När man pensionssparar i en ränteplacering som inkomstpensionen får man tillbaka pengarna och i bästa fall kompensation för inflationen   När man sparar i aktiemarknaden som PPM ger en möjlighet till innebär det att man får andelar i växande bolag som ger 3-4 procent i utdelning varje år samtidigt som bolagen växer med den ekonomiska utvecklingen på de marknader de verkar. Historiskt har därför aktiemarknaden gett 6-8 procent i årlig avkastning när ränteplaceringar givit 2-3 procent.   Om man i stället använder denna högre avkastning som ett sparande på aktiemarknaden skulle kunna ge får det dramatiska effekter på det belopp som ungdomar i dag skulle förlora om PPM avskaffades.


Ett förenklat exempel med nedanstående data ger följande utfall:  

Ålder: 25 år i dag
25 000 kronor i månadslön under 40 år 
625 kronor i pensionsavsättning/månad (2,5 %)

Slutresultatet med 2 procent avkastning
= 457 000 kr.  Det ger en pension på 1 900 kr i månaden i 20 år. 

Slutresultatet med 7 procent avkastning 
= 1 553 000 kr. 
Det ger en pension på 6 470 kr i månaden i 20 år.  


Det är ofattbart att välorganiserade pensionärsorganisationer vill ta pengar från ungdomar som är oorganiserade, okunniga och omotiverade om sin pension.

Dessutom visar senaste statistiken från Pensionsmyndigheten att pensionärer får allt högre totala intäkter då pensionen ökar, de får högre grundavdrag, de arbetar längre och får bostadsbidrag mm.

Pensionärer har i dag lika hög inkomst som ungdomar som med ökad ungdomsarbetslöshet fått det allt sämre. För att rädda PPM borde alla svenskar under 40 år åka till Stockholm och demonstrera precis som alla svenska företagare gjorde mot löntagarfonder för 30 år sedan den 4 oktober 1983.  

Per H Börjesson
VD, Investment AB Spiltan
17 okt, 2013

Tidigare publicerad på Privataaffärer.se

PS: De som verkligen blir fattigpensionärerna om PPM skulle avskaffas är de cirka 10 procent av alla svenskar som inte har någon tjänstepension. Utan PPM skulle de inte få någon exponering alls mot aktiemarknaden i sitt pensionssparande. Vem gör deras röst hörd?

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *