Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Kolla upp dina fribrev – större skandal än PPM


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

Efter skandalerna runt flera PPM-fonder har flera debattörer föreslagit att man skall avskaffa hela PPM-systemet. Med samma logik skulle man då avskaffa delar av vårt välfärdssystem för att några fuskar. Efter skandalerna runt flera PPM-fonder har flera debattörer föreslagit att man skall avskaffa hela PPM-systemet. Med samma logik skulle man då avskaffa delar av vårt välfärdssystem för att några fuskar. Man glömmer också bort alla miljarder kronor som de tjänat som har valt bra PPM-fonder och att systemet varit en gigantisk utbildningsinsats när vi alla måste ta ett större ansvar för våra pensioner. Nu har Pensionsmyndigheten kommit med en rad förslag som skulle förbättra kontrollen och få bort lurendrejarna från PPM vilket är positivt.


1 procent kan innebära 30-50 % lägre pension


Men den största anledningen till att det svenska pensionssystemet upplevs som krångligt är att för varje arbetsgivare man haft får man ett så kallat fribrev på de inbetalda tjänstepensionspremierna från respektive arbetsgivare. Man kan säga att fribrev är vilande tjänstepensionspengar som det inte görs några nya inbetalningar till. Det innebär att många löntagare kan ha 8-10 fribrev från olika försäkringsbolag vars pensionsbesked med krångliga facktermer kommer i brevlådan varje år. Systemet fungerade när man oftast hade en arbetsgivare under hela arbetslivet. I dag byter de flesta arbete flera gånger och varje arbetsgivare gör tjänstepensionsinsättningar till olika försäkringsbolag. Problemet är att varje fribrev belastas med fasta kostnader och löpande förvaltningskostnader som kan äta upp hela pensionsavsättningen innan man når pensionsåldern. En 50-årig IT-konsult berättade i ett reportage i Dagens Nyheter att en gammal tjänstepensionsavsättning på 7700 kronor i dag har ett värde på 2 600 kronor då pensionskapitalet belastas med en årlig avgift på 240 kronor och löpande förvaltningsavgifter. Innan han hunnit fylla 65 år kommer kapitalet vara noll kronor. Är det inte helt otroligt att vi kan ha ett system som gör att avsättningar till individers pensioner till slut inte ger någon pension alls?


Totalt finns det miljontals fribrev på totalt 2 200 miljarder kronor varav endast 800 miljarder är flyttbara. Man har beräknat att den årliga fasta kostnaden på till exempel 0,7 % för själva försäkringsskalet plus en fast kostnad per fribrev innebär en total kostnad på ca 1 % av kapitalet. Det skulle innebära att fribreven kostar svenska löntagare upp till 22 miljarder per år men den verkliga kostnaden är lägre då många av de kollektiva systemen har lägre kostnader.


Givetvis borde våra politiker ta tag i denna fråga och se till att vi får ett enklare system eller en obligatorisk tjänstepension. De hänvisar dock till arbetsmarknadens parter och att en politisk inblandning skulle strida mot den svenska modellen. Arbetsmarknadens parter hänvisar till att det är skattelagstiftningen som gör att man inte kan lägga ihop fribreven för varje fribrev ägs formellt av arbetsgivaren som har fått avdragsrätt för tjänstepensionsavsättningen.


Kostnaden för fribreven drabbar nästan alla Sveriges löntagare varje år. Man kan tänka sig följande åtgärder för att förbättra situationen:

1) Våra politiker skulle kunna lagstifta om flytträtt för alla fribrev. I dag berörs bara 40 % av fribreven av den lagstadgade flytträtten.  Egentligen är ju allt kapital i fribreven löntagarnas pengar och de har avstått lön för att i stället få en pensionsavsättning. Givetvis borde de då också kunna flytta sitt kapital i stället för att det skall vara inlåst med höga kostnader under 30-40 år.


2) Utveckla i stället för att avveckla PPM-systemet genom att införa flytträtt åtminstone på fribrev på lägre belopp, t ex under 50 000 kronor, till PPM där varje löntagare kan välja hur kapitalet skall förvaltas och där fondavgifterna är kraftigt rabatterade.


3) Gå igenom dina fribrev genom att gå in på siten www.pensiono.se och ge dem en informationsfullmakt så får du besked på vilka av dina fribrev som enligt nuvarande regler är flyttbara. Om du kan spara 1 % i kostnader varje år och dessutom kanske få en bättre förvaltning kan du säkerställa att du får en mycket högre tjänstepension. Tänk på att 1 % av kapitalet i avgifter med ränta-på-räntaeffekten och långa spartider kan innebära 30-50 % mindre i pension.


Per H Börjesson

VD Investment AB Spiltan

10 apr, 2017

PS: För närvarande pågår det en emission i www.pensiono.se via equity crowdfunding-siten www.pepins.com Bolaget behöver kapital för att de skall starta försäkringsbolaget Svenska Fribrevsbolaget där man skall kunna samla alla sina fribrev. Investment AB Spiltan är en av investerarna i emissionen och du kan också bli delägare med samma villkor.

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *