Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Stor risk att ha långsiktiga pengar på banken


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

Första kvartalet 2018 satte svenska folket in 25 miljarder kronor på vanliga bankkonton utan ränta. Totalt finns det nästan 1800 miljarder kronor på denna typ av konton. En anledning till att ha allt detta kapital på banken är rädslan för att förlora pengar. Aktiebörserna har ju faktiskt gått upp i snart 10 år. Givetvis är det en bra idé att ha pengar på banken så att man har en buffert till konkreta behov inom 6-12 månader. Men för ett långsiktigt sparande bör man välja andra alternativ än att bara ha pengarna på banken. I stället för att fokusera på risken att sparkapitalet kommer att gå ned i värde bör man fundera på vad det slutliga resultatet kommer att bli.


Får man 0 % i ränta får man minskad köpkraft


Men vad är egentligen risk?

Risk=Förlora pengar. Om man har pengarna på banken med insättningsgaranti från svenska staten så har man ingen risk att förlora pengarna. Men om man räknar med att spara i 20 år och inflationen är 2 % samtidigt som banken ger 0 % i ränta är det säkert att man får minskad köpkraft och förlorar pengar till slut. Tyvärr är det många som är så rädda för att förlora pengar att de placerar kapitalet så att det faktiskt blir en värdeminskning.
Risk=Svängningar. Det är faktiskt så risk definieras enligt finansiell teori – med ordet volatilitet. Svängningar är på kort sikt givetvis en risk men på lång sikt utgör en svängning också en möjlighet att till exempel köpa aktier till en lägre kurs med potential för framtiden. Se därför upp om till exempel en placeringsrobot frågar dig om du vill ha hög, medel eller låg risk. Det kan innebära att du får 100%, 70 % eller 50 % aktier i portföljen för ju mer aktier man har, i stället för ränteplaceringar, desto mer svängningar får man i portföljen. Men om aktier ger 8 % i årlig avkastning och ränteplaceringarna 1 % innebär en 70 %-ig aktieandel att man tappar ca 2 % i årlig avkastning. Med ränta-på-räntaeffekten minskar slutresultatet med ca 40 % om man har en 30-årig placeringshorisont. För att långsiktigt få ett bra resultat måste man alltså acceptera kortsiktiga svängningar.


Risk=Geopolitisk katastrof. Givetvis kan man också oroa sig för någon stor katastrof t ex en kärnkraftsolycka som förändrar förutsättningarna för hela jordklotet men de är omöjliga att förutse. För 6 månader sedan testade Nordkorea kärnkraftsmissiler som kunde nå USA men sedan kramades USAs och Nordkoreas presidenter. Det är därför ingen idé att oroa sig för det osannolika men kanske förstå att det inte är omöjligt.


Sammanfattningsvis kan man kanske ge följande tips för hur man skall placera de besparingar som man eventuellt har på sitt bankkonto:
 
– Bankonton är bra för kortsiktiga behov och som en buffert. Hur stor buffert man har är väldigt individuellt och något man själv måste fundera på.

– Räntefonder kan vara bra om man vill få lite högre avkastning och inte vill bli utsatt för aktiemarknadens svängningar. Investment AB Spiltan har exempelvis placerat sin kassa i Spiltan Räntefond Sverige och Spiltan Högräntefond.
 
– Placera i aktier och aktiefonder för det långsiktiga sparandet. Bäst är att månadsspara för då får man successivt exponering mot aktiemarknaden. När man placerar engångsbelopp skall man sprida ut insättningar över ett antal tillfällen för det finns alltid risk att aktiemarknaden går ned på kort sikt.


Per H Börjesson
VD Investment AB Spiltan

22 aug, 2018

”Alla kan bli rika på aktier men man får inte ha bråttom”
 Warren Buffett

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *