Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Ny lag gör det möjligt att få mer i pension på gamla försäkringar


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

Vill du få bättre översikt över dina pensioner, lägre avgifter och möjlighet till bättre avkastning? Tack vare ny lagstiftning har det blivit lättare att flytta och slå ihop dina avslutade pensionsförsäkringar från tidigare jobb, så kallade fribrev. Det tar en minut att komma igång.


Innan han har fyllt 65 år kommer kapitalet att vara noll kronor


En av anledningarna till att det svenska pensionssystemet upplevs krångligt är att för varje gång du byter jobb så skapas ett fribrev. Man kan säga att fribrev är vilande tjänstepensionspengar som det inte görs några nya inbetalningar till. Systemet fungerade när man oftast hade en arbetsgivare under hela arbetslivet men numera kan många ha 8–10 fribrev från olika försäkringsbolag. Att ha många fribrev utspritt på olika ställen leder ofta till högre avgifter och på sikt väsentligt lägre pension. Visste du att 1 % i högre avgift på kapitalet för en 35-åring kan krympa månadspensionen med en fjärdedel?


En 50-årig IT-konsult berättade i ett reportage i Dagens Nyheter att en gammal tjänstepensionsavsättning på 7 700 kronor i dag har ett värde på 2 600 kronor då pensionskapitalet belastas med en årlig avgift på 240 kronor och löpande förvaltningsavgifter. Innan han hunnit fylla 65 år kommer kapitalet vara noll kronor. Är det inte helt otroligt att vi kan ha ett system som gör att avsättningar till individers pensioner till slut inte ger någon pension alls?


Ny lag gör det lättare att slå ihop fribreven

Sedan 1 januari 2020 är det tack vare ny lagstiftning lättare att flytta och slå ihop dina fribrev. Det kan ge dig lägre avgifter – och mycket högre pension. Tänk på att 1 % av kapitalet i avgifter med ränta-på-ränta effekten och långa spartider kan innebära 30-50 % högre månadspension. 


Hur går man då rent praktiskt tillväga för att flytta sina tjänstepensionspengar till ett ställe? Ett enkelt sätt är att använda Svenska Fribrevsbolaget, som vi på Investment AB Spiltan har investerat i. De erbjuder kostnadsfria sammanställningar av dina pensionsförsäkringar och fribrev. Du får svar på vilka fribrev du kan slå ihop och var du har pengar att spara. I nästa steg kan du välja om du vill flytta dina pensionspengar.


Vid en flytt till Svenska Fribrevsbolaget (SFB) får du tillgång till ett fondtorg med ca 150 fonder, där bland annat Spiltans fonder är valbara. Svenska Fribrevsbolaget har även valt Spiltan Enkel som deras startfond. För dig som vill ha rådgivning och hjälp på vägen finns det att tillgå. Här kan det också vara bra att veta att de fonder du investerar i tar ut en fondavgift. En del av den fondavgiften betalas normalt till försäkringsbolaget som en provision. Hos Svenska Fribrevsbolaget tillfaller alla provisioner dig som kund. Det innebär att dina kostnader blir lägre. Det innebär också att SFB förhåller sig neutralt till vilka fonder du väljer. Du och SFB har alltså samma mål. Att du ska välja fonder som ger dig så hög pension som möjligt. Du kommer igång genom att anmäla dig kostnadsfritt via denna länk – det tar cirka en minut.


Per H Börjesson
VD Investment AB Spiltan

4 jun, 2020

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *