Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Så här får du lägre bolåneränta med hjälp av Hejmo och Spiltan Invest


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

När Spiltan 2002 startade ett nytt fondbolag var drivkraften att ge Sveriges fondsparare ett alternativ till storbankernas fonder – som då totalt dominerade marknaden. År 2021 har Spiltan samma drivkraft för bolån. Målet är att svenska folket ska få lägre räntor på sina bolån.


Spiltan har investerat för att svenska folket ska få lägre räntor på sina bolån


Visste du att det finns bolån i Sverige på ca 4 000 miljarder kr? Det är framför allt de stora bankerna som förser privatpersoner med bolån och de finansierar denna utlåning genom att ge ut bostadsobligationer. Med dagens låga ränteläge får investerare som placerar pengar i dessa bostadsobligationer cirka 0 % ränta. Samtidigt betalar privatpersoner i dag cirka 1,45 %* i genomsnittlig ränta på bolånen, vilket innebär att bankerna och andra som erbjuder bolån tjänar omkring 60 miljarder kr på bolån om året.

Sedan några år finns det möjlighet att starta bolånefonder som erbjuder investerare en mycket högre ränta än bostadsobligationer, samtidigt som man kan sänka räntan på bolån till Sveriges villaägare och bostadsrättsinnehavare.


Hejmo bolån har en sådan fond och Investment AB Spiltan har investerat i bolaget för att svenska folket ska få lägre räntor på sina bolån. Samtidigt kan exempelvis pensionsförvaltare få högre avkastning hos en sådan bolånefond, vilket är bra för våra pensionspengar.


Utmaningen när man startar nya produkter inom finanssektorn är att stora institutioner är försiktiga med denna typ av placeringar. Det kan därför ta lång tid att få in kapital till bolånefonderna. Men redan nu kan du använda bolånefonder för att få lägre ränta:

1. Sätt upp dig på kölistan för Sparrebellens läsare hos Hejmo

Då Hejmo Bolånefond inledningsvis kommer att ha mycket större intresse för billiga bolån än kapital att låna ut kan man som aktieägare i Spiltan anmäla sig till en kölista för bolån. Bland de som skriver upp sig kommer vi att lotta ut några som får första bolånen från Hejmo bolånefond. I dagens räntemarknad räknar vi med att kunna låna ut till under 1 % med rörlig ränta. Gå in på hejmo.se och anmäl ditt intresse, det tar bara en minut.


2. Förhandla med din nuvarande bank redan nu
Även om bankernas listränta ligger på exempelvis 1,5 % finns det alltid möjligt att sänka räntan genom att förhandla med banken. 4 av 10 bankkunder har enligt uppgift aldrig förhandlat om sina bolån! Det kan kännas obekvämt, men du kan komma långt på att påpeka att du tycker att din ränta känns hög. Om du dessutom säger att du har kontakt med Hejmo/Spiltan kan du säkert få ännu bättre ränta. Men var inte för aggressiv i din förhandling med banken för det är ju inte säkert att en annan aktör verkligen kan erbjuda dig ett nytt lån. Tänk också på att om du binder räntan på till exempel tre år, blir du inlåst med den kreditgivaren under hela bindningstiden.


3. Begär ut ett amorteringsunderlag
Ett sätt att visa att du menar allvar med din förhandling med banken är att begära ett så kallat amorteringsunderlag. Ett sådant underlag krävs för att byta bolånebank så att den nya potentiella långivaren med säkerhet kan se att man inte bryter villkoren för amortering enligt Finansinspektionens direktiv. Det ger en signal till din nuvarande bank att du menar allvar i dina planer på att byta bank.


4. Vänta på att Hejmo/Spiltan får fart på bolåneverksamheten
Om förhandlingarna med banken inte är framgångsrika får du vänta med att få lägre ränta på bolånen tills vi har fått fart på utlåningsverksamheten. Då verksamheten är nystartad har vi i dag ingen möjlighet att göra någon prognos för när vi kan låna ut stora volymer.


5. Månadsspara mellanskillnaden

En bra idé är att månadsspara mellanskillnaden från sänkta räntekostnader i aktiefonder. Om du med ovanstående metod lyckas få exempelvis 0,3 % lägre ränta på ett lån på 2 miljoner kr innebär det att du minskar dina utgifter med 500 kronor per månad. Om du sätter in detta belopp på ditt lönekonto finns det risk att detta kapital ökar din konsumtion på något som du egentligen inte behöver. 


Om du i stället investerar dessa pengar i en aktiefond som ger 10 % i årlig avkastning har du efter 30 år fått ihop över 1 miljon kronor och kan betala tillbaka halva bolånet! 

Du har då sparat 180 000 kronor tack vare lägre kostnader samtidigt som ditt kapital har växt med ytterligare 820 000 kronor med hjälp av ränta-på-ränta effekten. Givetvis kan det också vara en bra idé att göra en extra amortering på lånet med 500 kr varje månad speciellt om du har hög belåning på din bostad.

Lycka till!
Per H Börjesson
VD Investment AB Spiltan

29 nov, 2021

*En jämförelse av 3-månaders räntan hos de sju största aktörerna på marknaden, september 2021