Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Berkshire Hathaway, Spiltan Invest och de flesta andra aktier går ibland ner med 50%


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

Warren Buffetts Berkshire Hathaway har de senaste 58 åren varit en av de bästa placeringarna man kunnat göra, med en årlig uppgång på över 20 %. Men under denna långa aktieresa har aktien gått ned kraftigt under tre år. Buffetts partner Charlie Munger säger att om man inte klarar av en nedgång på 50 % i sin aktieportfölj skall man inte vara exponerad mot aktiemarknaden.


Spiltan Invest har målsättningen att få 15 % i årlig avkastning


Det är värt att påminna om att det kan vara en riktigt dålig affär att sälja en aktie bara för att den gått ned, nu när vi har ett riktigt dåligt börsår och många är deppiga. Ingen vet säkert när vi nått botten på börsnedgången men vi kan alltid vara säkra på att börsen kommer tillbaka till gamla nivåer. Men man vet aldrig hur lång tid det tar. I mars 2020 tog det några månader och under finanskrisen i början av 90-talet över tre år.


På riktigt lång sikt brukar man uppskatta att börsen avkastar 7-8 % inklusive utdelningar. Tyvärr har de flesta sparare mycket lägre avkastning, bland annat eftersom man säljer bra bolag för tidigt, går in och ut ur marknaden vid fel tidpunkter eller har för höga kostnader i sparandet.

På samma sätt gick Spiltan Invest-aktien ned över 50 % år 2003. I år har aktien gått ned 45 % och den främsta orsaken är att i det nya börsklimatet har aktien gått från att ha en substanspremie på 32 % till en substansrabatt på 20 %. Men den faktiska substansen har bara minskat med 5 % då både vår noterade och onoterade portfölj utvecklats bättre än marknaden.


På Spiltan Invest har vi stuckit ut hakan och sagt att vi har målsättningen att få 15 % i årlig avkastning. Det skulle innebära att man dubblar pengarna vart femte år till låg risk, då vi har mycket begränsad belåning i portföljen. Vi har faktiskt klarat det historiskt men givetvis kan en del av framgångarna förklaras av tur och timing. Sedan 1997 har aktien gått upp cirka 18 % per år men de senaste tio åren har vi haft en avkastning på cirka 40 % per år. I all information om sparande säger man att historisk avkastning inte har någon koppling till framtida avkastning. Givetvis blir det svårare att få hög avkastning ju mer kapital man skall förvalta. Men på Spiltan Invest tror vi att vi även i framtiden kan skapa höga avkastningar genom investeringar i:


1. Tillväxtbolag

Den största anledningen till vår fina historiska avkastning är placeringen i gamingbolaget Paradox Interactive. Vi planerar att fortsätta med denna typ av investeringar även om de kommer ha mindre påverkan på substansen då vi nu satsar en mycket mindre andel av substansen i nya tillväxtbolag. Ett annat exempel är etableringen av Spiltan Fonder som blivit en stor succé. Men när man satsar på denna typ av bolag måste man också räkna med misslyckanden, vilket även Spiltan haft.


2. Etablerade bolag

För denna typ av bolag kommer vi också göra större kapitalinsatser då ett etablerat bolag har mycket mindre risk. Men samtidigt är potentialen kanske en årlig avkastning på 10-20 %. Exempel på denna typ av investeringar är fastighetsbolaget P&E Persson och nu senast råvaruleverantören Carbomax. I båda dessa exempel är grundarna kvar som delägare efter att Spiltan Invest köpt en minoritetspost.


3. Plattformsbolag

Spiltan investerar också i bolag som i sin tur köper majoritetsposter i andra bolag. Vi har investerat både i sådana bolag som investerar i många branscher, som Byggmästare Ahlström, Hyttbäcken, Idun och Teqnion men också några som fokuserar på förvärv i specifika branscher, till exempel Alcadon (installationsmaterial), Collaboration Art (sökordsoptimering) och Softcap (mindre IT-bolag). Genom att köpa bolag med en lägre multipel än man själva värderas till och bygga ett större bolag som värderas högre, har denna typ av bolag skapat stora värden för sina aktieägare.


Du kan hitta ovanstående tre typer av bolag både som onoterade och noterade. På Spiltan lägger vi mest tid på onoterade bolag. Där ses vi ofta som en attraktiv partner, tack vare vår långsiktighet, vilket skapar unika konkurrensfördelar gentemot andra köpare av bolag.

Många aktier har i år haft en kraftig nedgång, precis som Spiltan Invest. Då gäller det att inte gripas av panik och sälja nära botten utan i stället försöka köpa mer aktier, till exempel genom att fortsätta månadsspara, även i dagens sorgliga börsklimat.

Per H. Börjesson
VD Spiltan Invest

27 sep, 2022

PS År 2001 var jag som största ägare ”market maker” och sålde några Spiltan-aktier för 6 kronor till en nära vän. I den första handeln i Spiltan-aktien 2003 kostade den 2,70 kronor och under sex år, tills aktien var tillbaka på 6 kronor, fick jag klagomål på hur dålig affär hen gjort på Spiltan. I dag är det ett annat ljud i skällan även efter årets nedgång till 190 kronor.