Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Det finns bra och dåliga PPM-byten


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

De senaste månaderna har diskussionen om fondbyten inom PPM varit ett återkommande ämne i debatten och är det inte fondbytesavgifter så är det IT-projekt där PPM krattar manegen för rådgivningsföretagens massfondbyten. Men är fondbyten bra eller dåliga?


Borde inte PPMs roll vara att hjälpa spararna?


De senaste åren har antalet fondbyten på PPM exploderat. Om man tittar på den statistik som PPM publicerar på sin hemsida ser man att under år 2001 genomfördes 133 000 fondbyten, år 2002 gjordes 232 000 fondbyten, men på senare år har fondbytena exploderat så 2008 gjordes 3 160 000 fondbyten och i år har det hittills genomförts 3 300 000 fondbyten.


Vid en första anblick kanske man kan tycka att det är kul att svenska folket vaknat till och blivit aktiva med sina PPM-pengar, men tyvärr har svenska folket aldrig varit så passiva som de är nu. Den explosionsartade ökningen kommer från att allt fler har fallit för lockelsen att låta andra ta hand om deras PPM-pengar. Genom att tacka JA när en telefonförsäljare lovar en fantastisk avkastning på ens PPM-fonder lämnar man över ansvaret till några unga killar som placerar pengarna i de fonder som gick bäst förra månaden. Placeringsfilosofin hos rådgivningsföretagen är ungefär lika logisk som att gå in i spelbutiken och be att få en likadan tipsrad som den som förra veckan gav 13 rätt!

I stället för att mot en avgift på 400-600 kronor få sina pengar kastade mellan ett stort antal fonder varje månad så räcker det egentligen att man som sparare ser till att rensa bort dåliga, nischade fonder och ersätter dem till breda historiskt bra fonder. Ett klassiskt exempel är Swedbank Robur Contura som var den populäraste fonden vid PPM-valet år 2000. Om man går in på Swedbank Roburs hemsida och tittar på hur Conturafonden har gått sedan mitten av december 2000, då alla pengar placerades i det stora PPM-valet, så har fonden backat med 65 procent! En bra och aktivt förvaltad Sverigefond hade under samma tidsperiod en uppgång på 60 procent. Att byta ut den ena fonden mot den andra är som alla förstår ett bra byte.


Men det som PPM försöker driva igenom med 2K-projektet är exempel på dåliga fondbyten. Den stora mängd fondbyten som rådgivningsföretagen redan i dag genomför övervältrar stora kostnader, i form av courtage och spreadkostnader, på de långsiktiga spararna i PPM-fonder. När kostnaderna övervältras på de långsiktiga spararna i fonderna så sänks allas avkastning och framtida pension. I stället för att stävja detta uppmuntrar nu PPM rådgivningsföretagen genom att ge dem tillgång till en legitim plattform. Det är oroväckande att Marie Rudberg och Johan Hellman i DN den 7/11-09 inte ser sambandet mellan rådgivningsföretagen, eller fondförvaltningsföretagen som de kallar dem, och sämre avkastning för fonderna och därigenom de långsiktiga pensionsspararna.  ”Vi delar dock uppfattningen att stora flöden in och ut i fonder kan orsaka problem. Men denna problematik skulle även uppstå utan fondförvaltningsföretagen…”.


Jag är väldigt nyfiken på hur de tänker med det här resonemanget. Vem som helst förstår att det är skadligt när rådgivningsföretagen i princip gör en ”fond-run” varje månad – när de först rusar in i en fond med fler miljoner kronor för att månaden senare rusa ut därifrån med pengarna. Däremot är det inte så värst sannolikt, som PPM tycks tro, att individer i enskilda hushåll får samma snilleblixt exakt samtidigt och kommer på att flytta sina pengar från fond A till fond B. 


Det enda vettiga, som jag ser det, är att PPM skrotar sitt IT-projekt, som uppmuntrar rådgivningsföretagen, och att de i stället försöker mota dem i grind med e-legitimation eller avgifter eller vad man nu hittar på för motmedel. Då är det bättre att PPM lägger pengarna på att informera och hjälpa svenska folket göra vettiga och bra fondval. För borde inte PPMs roll vara att hjälpa snarare än att stjälpa PPM-spararna?

21 dec, 2009

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *