Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Globalfonder är lika med hög risk


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

Man läser ofta i tidningar eller hör av experter att man alltid ska ha en globalfond som grund i sitt sparande. Skälet är att globalfonder, som placerar i hela världen, ska ha en lägre risk än till exempel en Sverigefond – men inget är mer fel!


I mina ögon är det omöjligt att överblicka världens alla aktiemarknader.


Enligt ekonomisk teori mäts risken i sparandet som en fonds svängning runt sitt eget genomsnitt, det som inom statistiken och matematiken kallas för standardavvikelse. Problemet med riskmåttet är att det enbart visar hur något har svängt och inte vilket innehav fonden har och framförallt inte åt vilket håll fonden är på väg. En fond som svänger lite samtidigt som trenden är konstant nedåt har enligt teorin en låg risk, men en fond som har en positiv trend men med svängningar har en hög risk. Ur riskberäkningshänseende så har med andra ord en fond en avkastning på -10, -10 och -10 procent en lägre risk än en fond med avkastning på +10, +30 och +5 procent. Sedan när blev risken i vårt sparande ett statistiskt mått istället för risken att förlora pengar?


När jag tittar in på hur olika fondkategorier har utvecklats inne på fondinformationshemsidan Morningstar så konstaterar jag att det inte varit en trevlig resa för de som sparat i globalfonder. I år har genomsnittet för globalfonderna sjunkit med 2 procent, på 3 år sjunkit med 20 procent, på 5 år sjunkit med 4 procent, på 10 år sjunkit med 25 procent och först på 15 års sikt har globalfonderna ett långsiktigt positivt resultat med en uppgång på 84 procent. Risken mätt som standardavvikelse var för den senaste 3-årsperioden 20.

Om man däremot tittar på de som har valt Sverigefonder så kan de vara betydligt mer nöjda med avkastningen på sitt sparande. För genomsnittet av vanliga Sverigefonder så finns det betydligt mer plustecken jämfört med globalfonderna. I år har den genomsnittliga Sverigefonden stigit med 18 procent, på 3 år har den stigit med 1 procent, på 5 år har den stigit med 51 procent, på 10 år har den stigit 42 procent och på 15 år med 319 procent! I Sverigefonderna var risken mätt som standardavvikelse för den senaste 3-årsperioden 26 vilket är betydligt högre än globalfonderna.


Skillnaden är enorm och observera att det här är genomsnitt för en fondkategori – jag har inte valt den bästa Sverigefonden och jämfört den med den sämsta globalfonden. Men vad är förklaringen? En viktig orsak till det långa raset för globalfonderna är dollarns stora nedgång de senaste 10 åren och eftersom så gott som alla globalfonder har en stor exponering mot USA så slår det hårt mot fonderna. Och frågan är om inte dollarn kommer att fortsätta nedåt med tanke på tillståndet i den amerikanska ekonomin. Dessutom är det i mina ögon omöjligt att kunna överblicka hela världens aktiemarknader och på det sättet hitta de bästa aktierna och framförallt undvika de sämsta. Det gör att en fondförvaltare som förvaltar en globalfond har sämre koll på sin portfölj än vad en förvaltare som är inriktad på svenska aktier har. Utöver riskperspektivet så har en global aktiefond högre kostnader för bland annat courtage än en Sverigefond och de kostnaderna påverkar avkastningen i fonden.


Med tanke på de stora valutarisker man utsätter sina sparpengar för genom att placera i globalfonder kombinerat med risken att ha en förvaltare som inte har full kontroll på sin portfölj gör att jag har svårt att se varför man ska välja en globalfond som grund i sitt sparande. Och dessutom får man även en exponering mot omvärlden genom att välja en Sverigefond. Många svenska bolag är stora exportbolag som i sin tur valutasäkrar bort riskerna och då når man tillväxtmotorer som Kina och Indien genom att köpa svenskt.

Nästa gång du läser att en globalfond har en lägre risk än en Sverigefond så kom då ihåg att det beror på hur man definierar risk. För oss på Spiltan är inte risk statistiska svängningar utan risk för oss är att förlora pengar. Vad är risk för dig?  

27 okt, 2010

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *