Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Köp en livförsäkring


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

För 30 år sedan fick jag en genomgång av min privatekonomi av en försäkringsmäklare. Ett råd jag fick var att köpa en grupplivförsäkring.


En livförsäkring ska du ta när du har höga kostnader och lån.


Försäkringen kostade 0,2 % av försäkringsbeloppet varje år och risken var då 0,1 % om året att jag skulle få en tegelsten i huvudet. 10 år senare gifte jag mig och gjorde min hustru till förmånstagare av försäkringen. Sedan glömde jag nästan bort försäkringen för den årliga betalningen hade jag lagt in på autogiro från mitt bankkonto. För två år sedan konstaterade jag att den årliga avgiften ökat till 0,5 % av försäkringsbeloppet samtidigt som min risk att få ett dödsfall med stigande ålder ökat till 1 % om året. Men dessutom visade det sig att försäkringen skulle upphöra vid 65 års ålder när jag verkligen började löpa en risk att få ett dödsfall.  Då gjorde jag bedömningen att min familj skulle klara sig utan de där pengarna och slutade med försäkringen.

På samma sätt är det många som får rådet av sin bank att teckna en livförsäkring på lånebeloppet när man köper en ny bostad. Det är en ju bra tanke att lånet skrivs bort om en låntagare skulle avlida. Kostnaden är kanske en ökad ränta på 0,3 % per år. Givetvis är försäkringen en bra affär för banken om dödsfallsrisken bara är 0,1 % och dessutom minskar ju bankens risk på utlåningen.


Ett bättre alternativ är att köpa en livförsäkring med återbäring från Allmänna Änke- och Pupillkassan som grundades 1783 och är världens äldsta

Livförsäkringsbolag som hela tiden haft affärsidén att skydda familjers ekonomi vid en familjeförsörjares dödsfall. Den stora poängen med deras livförsäkring är att bolaget ger återbäring på alla pengar man betalt in plus ränta om man inte skulle ha dött när försäkringen förfaller vid till exempel 65 års ålder. Då vi alla lever längre är detta det mest troliga utfallet. Om jag haft ovanstående försäkring hos ”änkan” i stället hade jag troligtvis i återbäring fått tillbaks nästan lika mycket som jag betalt in i premier under 30 år då den historiska återbäringen varit runt 8 % varje år. ”Änkans” livförsäkring ger alltså både en försäkring mot dödsfall och ett långsiktigt säkert sparande.  ”Änkan” har bara 1400 kunder och de gör en noggrann riskbedömning på varje ny kund men varför inte ta en kontakt och se om du platsar i denna exklusiva skara. Notera också att en livförsäkring skall man ta när man har höga intäkter, höga kostnader och höga lån i 35-40 års åldern.  Då kan en familjeförsörjares dödsfall verkligen bli en katastrof för de efterlevande. När man börjar närma sig pensionsåldern har barnen skaffat sig en egen försörjning och dessutom har man förhoppningsvis amorterat på bostadslånen och byggt upp ett sparkapital som gör att det finns mindre behov av livförsäkringar.


Varför tror ni ”Änkan” har så få kunder ? Ja, det beror på att bolaget inte har så stor reklambudget och inte ger så höga provisioner till försäkringsmäklare. Dessutom vill bolaget inte ha för många kunder som skulle riskera deras kapital på över 300 miljoner kronor inklusive en egen fastighet i Gamla Stan då ”änkan” i ordets verkliga mening är ett ömsesidigt livbolag där kapitalet tillhör försäkringstagarna. Men när jag frågar folk i försäkringsbranschen om de känner till ”Änkan” får jag ofta svaret att de redan har en försäkring i bolaget. Till sina egna kunder säljer de vanliga livförsäkringar av samma typ som jag själv köpte för 30 år sedan.


Per H Börjesson
Vd Investment AB Spiltan

5 nov, 2011

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *