Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Sverige är bättre än tillväxtländer


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

För några veckor sedan presenterade DN en studie av fondanalysbolaget Morningstar om börsutvecklingen på olika aktiemarknader de senaste 25 åren.


Det enda vi vet om framtiden är kostnaden


Sedan 1987 när index för tillväxtmarknader startades har tillväxtmarknader i genomsnitt stigit med 10,1 % per år vilket är exakt lika mycket som den svenska börsen under samma period.

Min reflektion på dessa siffror är att om man lägger till kostnaden för att förvalta sina pengar, vilket oftast är högre för tillväxtländer, har Sverige faktiskt varit det bästa placeringsalternativet de senaste 25 åren. Dessutom spåddes tillväxtmarknader en sämre framtid då undersökningen visade att det historiskt ofta blivit långa perioder med dålig utveckling efter en vändning för olika marknader som t ex inträffade för tillväxtmarknader 2010.


Många rådgivare, som tjänar mer pengar ju dyrare fonder de rekommenderar, fortsätter att rekommendera tillväxtmarknader och generellt sett är tillväxtmarknadsfonder betydligt dyrare än Sverigefonder.
Slutsatsen är att det för svenska placerare är en bättre idé att ha en mycket högre andel svenska aktier än finansiella rådgivare rekommenderar, av följande skäl:

Kostnader. Det enda vi vet säkert om framtiden är kostnaden för en förvaltning. Utländska fonder har normalt högre kostnader än svenska fonder.


Valutarisker: Utländska aktier innebär att man också måste köpa en utländsk valuta och när den svenska kronan utvecklats starkt, som skett de senaste åren, kan man varje år göra en förlust bara på valutakursändringen. Om man har för avsikt att spendera sina pengar i svenska kronor är det en bra idé att också ha sitt sparande i svenska kronor.


Globala svenska bolag. Genom att köpa svenska företag får man automatiskt en exponering mot en internationell marknad genom deras globala verksamhet. Är det inte bättre att få exponering mot Kina via ABB eller Ericsson, med mångårig erfarenhet av landet, i stället för att kanske förlita sig på att en nykläckt ekonom skall kunna välja rätt kinesiska aktier på ett kontor på Hamngatan i Stockholm?


Dolda risker. I Sverige har vi också ett regelverk och en lagstiftning som man vet fungerar. Detta kan vara högst osäkert på tillväxtmarknader. Det finns exempel på utländska bolag där det finns fler aktier utgivna än de som anges i den officiella aktieboken.


Lättare att välja rätt förvaltare. När det gäller svenska fonder är det lättare att kontrollera historisk avkastning och att samma förvaltare fortfarande förvaltar fonden vilka är viktiga faktorer även för framtida avkastningar. Då kan man välja mindre förvaltningsbolag som historiskt slagit index och som har höga ratings av fondanalysföretag. Då är det också lättare att undvika dolda indexfonder från de stora förvaltningsorganisationerna som ofta dessutom missar index med 1-2 % varje år – vilket gör att en stor del av slutresultatet, i ett långsiktigt sparande, försvinner med ränta-på-ränta-effekten.


Slutsatsen är klar: Välj en mycket större andel svenska placeringar än din finansiella rådgivare rekommenderar. Personligen har jag bara svenska aktier med ett undantag i Warren Buffetts Berkshire Hathaway.


Per H Börjesson

21 aug, 2012

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *