Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Hur stora svängningar vill du ha i ditt sparande?


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

Enligt den nya rådgivningslagen måste man vid varje rådgivningstillfälle undersöka spararens riskprofil och endast rekommendera produkter som är anpassade till individens behov och totala förmögenhetssituation. Då ställs ofta frågan om huruvida man vill ha hög, mellan eller låg risk i sitt sparande. De flesta individer väljer då mellanrisk och får därigenom kanske 70 % aktier och 30 % obligationer i den föreslagna modellportföljen. På samma sätt kan hög risk innebära 100 % aktier och låg risk 50 % aktier.


Enligt finansiell teori är risk hur mycket en portfölj svänger över tid


Hög, låg eller mellanrisk?
Risk enligt finansiell teori är hur mycket en portfölj svänger över tiden och mäts med det statistiska måttet standardavvikelse. Aktier som under ett enskilt år går upp eller ned med minst 50 % har då mycket högre risk än obligationer som under ett normal år har mycket mindre svängningar. Risk innebär enligt detta synsätt alltså inte att man förlorar pengar.


Aktier lämpligt för långsiktigt sparande
Men på lång sikt ger aktier högre avkastning än obligationer. En aktie är en andel av ett bolag som ger utdelning men också har en tillväxt i sin verksamhet. En obligation innebär att man lånar ut pengar och får tillbaks det insatta beloppet plus en årlig ränta. Om man tror på detta samband innebär faktiskt låg risk att man på lång sikt får mycket mindre i slutresultat.
 
Enligt finansiell teori är det alltså bättre att ha en jämn 2 %-ig avkastning än att ha en årlig avkastning på 8 % som växlar mellan -50 % och +80 % enskilda år. En mer relevant fråga till en sparare är därför hur stora svängningar man vill ha i sin sparportfölj. Om man har ett specifikt behov för sparandet inom 1-2 år skall man inte ha någon exponering mot aktiemarknaden alls för på kort sikt kan aktier alltid få en kraftig nedgång. På samma sätt är det inte lämpligt att ha en hög andel aktier om man varje dag kollar sitt sparkapital och blir nervös om kapitalet har gått ned med några procentenheter. Men om man sparar på lång sikt, till exempelvis sin pension, är det lämpligt att ha en hög andel aktier. Annars riskerar man att förlora en stor del av slutavkastningen. Om man antar att aktiemarknaden stiger med 8 % och obligationer med 2 % och man i en rådgivningssituation väljer mellanrisk (70 % aktier) innebär det att man får 1,8 % mindre i årlig avkastning än om man valt 100 % aktier. Med en sparhorisont på 40 år innebär det med ränta-på-ränta att man får nästan 50 % mindre i slutresultat. Det finns med andra ord en ”risk” att ta för låg risk i ett långsiktigt sparande.
 
Notera också att rådgivaren och produktleverantören med ”mellanrisk” får färre kunder ett enskilt år som är missnöjda. De har med andra ord också ett intresse av att man väljer ett ”mellanriskalternativ” med bara 70 % aktier.


Se upp för höga kostnader
En annan risk som inte finansbranschen talar om är risken att välja ett alternativ med för höga kostnader. Då kostnaderna för ett sparande är det enda vi vet säkert om framtiden innebär ett högkostnadsförslag att man med stor sannolikhet får ett sämre slutresultat. Ett ofta återkommande råd är att man i sin sparportfölj skall ha en bred globalfond som har låg risk. Givetvis kommer en fond med 100 bolag över hela världen svänga mindre än en fond med 20 småländska bolag. Enligt finansiell teori anses den småländska fonden ha högre risk, men med stor sannolikhet har globalfonden högre kostnader än den svenska fonden. Dessutom finns det dolda risker med att ha bolag från hela världen jämfört med att köpa svenska bolag där man känner till ägarna, ledningen och det lokala regelverket. Fonden med småländska bolag har enligt sunt bondförnuft lägre risk men enligt finansiell teori högre risk.


Fundera på din egen riskprofil och spartid
Fundera därför mer på din egen riskprofil och över hur lång tid du kommer att spara dina pengar än på finansiell teori när du väljer mellan aktier och obligationer i din sparportfölj. En gammal tumregel är att ju längre tid du sparar ju mer aktier eller aktiefonder kan du ha i ditt sparande. Tänk också på att de senaste 10 åren varit dåliga för aktier och fördelaktiga för obligationer som ökat i värde när räntenivåerna har sjunkit. När bara aktiemarknadens utdelningsnivå är högre än den långa statslåneräntan finns det stora förutsättningar för att det i dag är aktier som har de bästa framtidsutsikterna. Den största risken av

alla är ju faktiskt att få en dålig avkastning på det långsiktiga sparkapitalet.

Per H Börjesson
VD Investment AB Spiltan
15 jan, 2013

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *