Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Valfriheten i premiepensionen hänger på gärdsgården


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

Utredaren Stefan Engström har presenterat sin utredning ”Vägval för premiepensionen”. Engström presenterade två alternativ som politikerna får ta ställning till – antingen behålla valfriheten men genomföra, i mina ögon, bra justeringar av PPM-fondtorget eller så avvecklar man valfriheten och inför några gigantfonder.


Utredaren låter politikerna bestämma om valfriheten


Under de 13 år som premiepensionssystemet, eller PPM-pensionen som den ofta heter i folkmun, funnits har den ständigt varit ett ämne för diskussion bland opinionsbildare och politiker. Systemet har utretts tidigare och smärre justeringar har genomförts under resans gång, men nu var det dags för ytterligare en genomgång och en statlig utredare tillsattes. Den statliga utredaren, Stefan Engström, presenterade två förslag:


Antingen behåller man nuvarande fondtorg men med förändringar som ett ”omval” för nya och kommande pengar, ett avgiftstak för att få bort fond-i-fonder och på det sättet begränsa marknaden för PPM-rådgivare som politikerna vill ha bort och sedan införa en bytesavgift för dem som gör många fondbyten. Jag tycker att förändringarna är mycket bra och rätt utförda skulle de förbättra premiepensionssystemet.

Det andra förslaget som utredaren lämnade var att hela valfriheten med fondtorget avskaffas och i stället ska det endast finnas ett tiotal gigantfonder att välja ibland.


Om man ska koka ned det så lämnar utredaren över till politikerna att bestämma om de vill ha valfrihet inom premiepensionssystemet eller avskaffa den. Jag anser att det är helt fel väg att ta om man tar bort valfriheten då vi framöver kommer gå mot en allt mer flexibel pensionsålder och då måste möjligheten finnas kvar att anpassa sin egen pension fram till pensionsdagen och även under tiden som pensionär.


Pensionsgruppen som bestämmer över pensionssystemet består av representanter från de fem partier som arbetade fram den stora pensionsreformen på 90-talet. Beslutet kommer att tas inom den gruppen och inte i Riksdagen. Partierna är Moderaterna, Folkpartiet, Centern, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna. Redan i en första intervju direkt efter att utredningen presenterats så slår så väl den socialdemokratiska som centerrepresentanten i Pensionsgruppen fast att valfriheten bör avvecklas. Vi som tror på valfrihet och att individen klarar av att göra egna val får nu sätta vårt hopp till de tre övriga partierna. I dagsläget är det bara Folkpartiet som är uttalat positivt till att behålla valfriheten. Vad Moderaterna och KD anser har fortfarande inte framkommit.

Nu ska utredningen ut på remiss och först mot hösten kommer det att klarna mer hur framtidens premiepensionssystem kommer att se ut. I alla fall jag är övertygad om att valfriheten och det sunda förnuftet i slutändan kommer att segra.


10 jun, 2013

PS 1: Om du som PPM-sparare är rädd för att politikerna kommer att välja bort valfriheten i premiepensionssystemet så bör du kontakta din lokala politiker. Antingen din politiker på kommunal nivå eller den Riksdagspolitiker som representerar din region/län. 

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *