Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Gå igenom dina aktier och fonder EN gång om året


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

Varje dag går aktiemarknaden upp, ned eller rör sig inte alls. På kort sikt är det nästan lika många dagar med nedgångar som det är med uppgångar. Den som studerar värdet på sina aktier eller fonder dagligen får nästan lika många negativa som positiva signaler om aktiernas utveckling. Problemet är att negativa data uppfattas dubbelt så ”ont” som positiva. Det innebär att den som studerar sina investeringar varje dag blir nervös och gör för många omplaceringar. Man upplever hela tiden risken att förlora pengar men missar den långsiktiga avkastningen och får för många transaktioner i sin portfölj. Den långsiktiga avkastningen minskar ju för varje transaktion då varje transaktion för med sig kostnader.


Investeringar SKALL vara tråkiga


På lång sikt vet vi att aktiemarknaden går upp
Det är alltså bättre om man går igenom sina aktier och fonder EN gång om året. Kanske 8 av 10 observationer visar att aktierna och fonderna totalt gått upp under året. Då är det lättare att behålla innehaven och inte göra några onödiga transaktioner. Kanske vågar man då också ha en större andel aktier i stället för räntebärande placeringar i sin portfölj.


Aktie- eller ränteplaceringar?
När man köper aktier får ju man en andel av ett bolag som ger utdelning och värdetillväxt. När man gör en ränteplacering får man bara en ränta och pengarna tillbaks. Det är anledningen till varför aktier på lång sikt slår ränteplaceringar. Därför borde alla som har en placeringshorisont över till exempel 5 år ha 100 % aktier i sin portfölj. Det är emellertid svårare att vara långsiktig om man tittar på sina placeringar varje dag för under resans gång lär man uppleva många tillfällen med negativa signaler. Därför har många, även långsiktiga placerare, sina pengar på bankkonton med låg ränta eller en stor andel räntebärande placeringar i sina portföljer. Man kan bara hålla med aktiegurun Peter Lynch som en gång sa att han ”tyckte synd om ränteplacerarna för de inte visste vad de gick miste om”.


När är rätt ”timing”?
Ytterligare ett problem med att studera sina placeringar varje dag är att man gör felaktiga beslut avseende ”timing”. Efter en lång uppgångsperiod blir man överoptimistisk och satsar mer pengar i aktiemarknaden. Efter en nedgångsperiod blir man pessimistisk och går ur marknaden. Det logiska är att göra tvärtom. Men för den normale placeraren är det otroligt svårt att göra korrekta ”timing”beslut för man är så påverkad av den rådande stämningen. Hur många var det som vågade öka sin exponering mot aktiemarknaden hösten 2008 när Lehman Brothers hade kraschat och tidningarna varje dag sa ”att nu kommer det bli värre än depressionen på 30-talet”? Även om man hade gått ur marknaden våren 2008 och var likvid vågade man inte fatta beslutet att gå in i marknaden igen och då missade man kanske hela uppgången på till exempel 50 % på svenska aktiemarknaden under år 2009. Därför är det bättre att helt enkelt placera i aktier när man har pengar då det inte är timing utan tiden man är exponerad mot aktiemarknaden som ger resultat på lång sikt med ränta-på-räntaeffekten.


Gå igenom dina aktier och fonder VARJE år
Lika farligt är det att aldrig gå igenom sina innehav av aktier och fonder. Om man inte öppnar det Orange kuvertet med PPM-fonder och annan information om fonder och aktier innebär det att man kanske ligger kvar med riktigt dåliga placeringar som sjunker i värde år efter år. Ett av de mest kända exemplen är IT-fonden Swedbank Contura som var det mest vanliga fondvalet när Premiepensionssystemet startades för 13 år sedan. År 2000 hade fonden den bästa 5-årshistoriken till följd av boomen i IT-aktier under slutet av 1990-talet. Men sedan har det gått utför nästan varje år. Trots denna utveckling är fonden, som i dag heter Technology, fortfarande en av de mest valda i Premiepensionssystemet. Denna värdeminskning kunde spararna ha undvikit genom att varje år öppna sina PPM-kuvert och konstatera att fonden hela tiden minskat i värde vilket borde givit impulsen att åtminstone efter några år byta ut den.

Rensa bort ”ogräsen” en gång per år
Slutsatsen är att man åtminstone en gång om året skall sätta sig och gå igenom sina innehav av fonder och aktier. Precis som en trädgårdsmästare kan man då studera hur de bästa växterna (= aktier eller fonder) bara växer och växer år efter år. Ogräs och de som vissnar skall man ta bort och försöka hitta andra växter som utvecklas väl. Tyvärr är det många aktieplacerare som gör tvärtom och rensar bort (=säljer) sina bästa blommor och vattnar (=behåller) de blommor som är vissna. Nobelpristagaren i ekonomi Paul Samuelsson sammanfattar på följande sätt:

”Investeringar skall vara tråkiga. De skall inte vara spännande. Att investera skall mera vara som att se färg långsamt torka på en vägg, eller titta på hur gräset växer. Om man vill ha upphetsning skall man ta 10 000 kronor och åka till Las Vegas.”


Sätt upp mål för ditt sparande
Men det svåra är att verkligen ha karaktären och tålamodet att följa dessa enkla principer. Därför är det viktigt att man har ett mål för sitt sparande och att man håller sig till det målet utan att bry sig om de dagliga svängningarna.

Med vänliga hälsningar

Per H. Börjesson
VD Investment AB Spiltan

12 nov, 2013

PS I ett reportage som beskriver hur olika entreprenörer placerar sina pengar berättar Börje Salming hur han tittar över sina investeringar i bland annat oljebolag varannan dag och funderar över om han skall göra några omplaceringar. Therese Albrechtson däremot beskriver hur hon inte lyssnar på rådgivare som är säljare utan är aktsam och sparar väldigt stabilt i svenska långsiktiga bolag. Kvinnor är ofta bättre aktieplacerare än män för de gör färre omplaceringar än män och de köper stabila lönsamma bolag när män satsar på mer riskfyllda placeringar.

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *