Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Mäklarnas farliga säljråd i Scania


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

Varje dag har mäklarna morgonmöte. Vilka aktier skall depåinnehavarna fås att sälja och köpa under dagen? Transaktioner är finansvärldens modersmjölk.


En långsiktig placering har förutsättningar att ge en högre avkastning.


För ett år sedan var det Skandia som var under uppköp. ”Sälj Skandia i dag och köp tillbaks Old Mutual på den mer likvida Londonbörsen när budet gått igenom” var budskapet. Hedgefonderna som trodde på ett högre bud var köparna och några månader senare var Sveriges äldsta börsföretag ett dotterbolag till Old Mutual.


I dag är budskapet från mäklarna: ”Sälj Scania för man förlorar aldrig på att ta hem en vinst”. På kort sikt kan det vara ett lockande erbjudande när Scania har stigit med 26 % på en vecka. Men en fortsatt placering i Scania har långsiktigt stora förutsättningar att ge en högre avkastning än den alternativa placering mäklaren föreslår när likviden från Scaniaförsäljningen kommit in på depån. Dessutom ger detta kortsiktiga agerande möjligheten för MAN att som köpare av Scaniaaktier förstärka sin position i spelet runt Scania. Om MAN:s argument om nödvändighet av skalfördelar med mera är korrekt har Scanias framgångsrika strategi med branschens högsta lönsamhet varit fel under över 100 år. Scania har alltid klarat sig utmärkt på egen hand men en strategi med organisk tillväxt utan förvärv kräver långsiktiga ägare som stöder den valda strategin. Efter en eventuell fusion som urvattnar Scanias varumärke kan klockan inte vridas tillbaka. Scania vinner inget på att få ihop det med MAN, säger Scanias utvecklingschef. Lyssna därför inte på mäklarna och MAN utan följ Investor och behåll era Scaniaaktier.

Per H Börjesson, VD Investment AB Spiltan

20 nov, 2006


Kommentar efter de senaste turerna
Cirkusen i Scania har fortsatt sedan dess och MAN har utnyttjat turbulensen genom att köpa på sig ca 15 % av rösterna i bolaget. En fråga man ställer sig är hur långsiktiga institutionella ägare kan fatta beslut att sälja sina aktier på några minuter en torsdagskväll bara för att de får ett erbjudande från en mäklare?

Wallenbergsfären har nu bollen men hur de än gör kommer de att få kritik. Om affären inte går igenom kommer Scania att gå ned på kort sikt vilket minskar Investors substans. Om det blir en affär tar de inget långsiktigt ägaransvar för Scanias långsiktiga organiska tillväxt som varit så framgångsrikt historiskt. Konsekvenserna för Sverige kommer att på lång sikt bli mindre kompetens, arbetstillfällen med mera och man frågar sig: Om inte Investor är en långsiktig ägare vem skall då vara det? De allra flesta fusioner misslyckas och MAN/Scania har med tanke på de kulturella skillnaderna alla förutsättningar att på lång sikt bli en stor katastrof.

Fortsättning följer

PS: Spiltans Scania-aktier är inte till salu, för en placering i världens lönsammaste lastbilstillverkare har alla förutsättningar att nå vårt långsiktiga avkastningsmål.

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *