Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se


Så här blir du en ”riktig” värdeinvesterare


Per H Börjesson
VD, Spiltan Invest
ph@sparklubben.se

Jag har nu läst ut boken ”The education of a value investor” (En värdeinvesterares utbildning) av Guy Spier, som berättar hur han gått från att göra det mesta fel på aktiemarknaden till att bli en ”riktig” värdeinvesterare. Då hans utveckling påminner om mina egna erfarenheter kan man kanske anta att man måste gå igenom ett antal faser för att bli en bra värdeinvesterare. Nedan har jag gjort en jämförelse mellan Guy Spiers utveckling som värdeinvesterare och min egen:


Det var bara börsmäklarna som tjänat pengar på alla transaktioner vi hade gjort


Gå helt fel på aktiemarknaden  
Guy Spier (GS): Efter examen från Oxford och Harvard valde han att börja på Wall Street-firman D.H Blair för att han ville vara mer entreprenöriell än sina klasskamrater och göra riktiga affär direkt. Det visade sig att firman drog in pengar på och hårdsålde aktier i riktigt tveksamma bolag som liknade den miljö som finns i filmen ”Wolf of Wall Street”. Exempel på projekt som såldes var utvecklingen av kall fusion och rymdstationer i Kazakstan. När han ville lämna D.H. Blair visade det sig mycket svårt att få andra jobb då han bara hade erfarenhet från en firma med mycket dåligt rykte.  

Per H. Börjesson (PHB): Första stegen på aktiemarknaden gjordes med bolaget HB Hermitage tillsammans med en studiekamrat i Linköping. Under femton år testades de flesta metoder att tjäna pengar på aktiemarknaden utan större framgångar och bland annat höll vi på med teknisk analys och att kryssa O och X i diagram för att hitta vinnarna på aktiemarknaden. Sedan startades aktieklubben Spiltan med placeringsgrupper för korta och långa placeringar. Efter tre års börsuppgångar hade klubben bara kvar samma värde som vi hade satsat från början och det var bara börsmäklarna som hade tjänat pengar på alla transaktioner vi hade gjort.


Upptäcka Warren Buffett och värdeinvestering
GS: Efter att ha läst om Buffetts läromästare Benjamin Graham i boken ”The Intelligent Investor” lärde han sig sedan om Buffetts tankar i Roger Lowensteins ”Buffett – The Making of an American Capitalist”. Han besökte Berkshire Hathaways stämma och började analysera bolag på samma sätt som Buffett. Med hjälp av kapital från sin far startade han sedan aktiefonden Aquamarine som han arbetat med sedan dess.

PHB: När jag själv 1996 läste Lowensteins bok om Buffett förstod jag att det är att långsiktigt köpa och behålla lönsamma bolag som är modellen man skall använda när man gör aktieaffärer. Tankarna använde jag sedan för att omforma aktieklubben Spiltan till ett professionellt investmentbolag.


Lär av misstag  
GS: Han går i sin bok igenom ett antal investeringar där han tagit felaktiga beslut. GS investerade till exempel i ”hempartybolaget” Tupperware men det visade sig att deras affärsmodell inte höll när det hade kommit både billigare och bättre förvaringskärl i många andra affärer. GS har också blivit bättre på att strunta i de dagliga kurserna, inte lyssna när någon mäklare försöker sälja på honom aktier och alltid vara långsiktig i aktieköpen.   

PHB: Vid starten av ”nya” Spiltan användes Buffetts tankar vid köpet av noterade aktier men en del av kapitalet satsades på onoterade bolag i tidiga faser – som Buffett aldrig skulle ha satsat på. Efter nedgångarna 2001-2003 fick vi på Spiltan dyrt lära oss att förväntningsbolag alltid kräver mer kapital och tid innan de blir lönsamma.


Kontinuerligt lärande  
GS: Har bildat en grupp med likasinnade värdeinvesterare som regelbundet träffas och utbyter erfarenheter. År 2008 betalade han tillsammans med en investerarkollega 650 000 dollar (i dag kostar det 2,3 miljoner dollar) vid en välgörenhetsauktion för en lunch med Warren Buffett för att få en möjlighet att ställa personliga frågor till mästaren.

PHB: En av årets höjdpunkter är när Buffett i början av mars publicerar sina ordförandeord i Berkshire Hathaways årsredovisning. Det svåra är annars att ha karaktären att följa Buffetts enkla principer och vid varje nyinvestering analysera den ur ett Buffettperspektiv.  


Slutliga framgångar  
GS: Hans far och andra investerare har nu fått 500 % i avkastning sedan starten av Aquamarinefonden. GS har också genom att läsa otroligt mycket fått stor erfarenhet och, enligt sig själv, gjort en inre resa som gjort honom till den bästa person som han kan bli.
 
PHB: I min bok om Warren Buffett från 2009 konstaterar jag att Berkshire Hathaway sedan 1997 varit en bättre placering än Spiltan. Drygt fem år senare kan jag konstatera att Spiltan snart är i kapp Buffett vilket kanske visar att vi är på rätt spår för framtiden.

Per H Börjesson

VD Investment AB Spiltan

16 apr, 2015

PS: Ett tips, då det är så svårt att bara göra som Buffett, är att dela upp din investeringsportfölj i två delar. För 90 % bara köper du och behåller bra bolag precis som Buffett. För de återstående 10 %-en öppnar du en depå och köper och säljer så att du får utlopp för dina böjelser att göra affärer.

Kommentarer


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *